Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Kopā ar svētbrīža video šonedēļ nosūtam mūsu archibīskapes Laumas vēstuli–Lūgšana dūmu aptumšotās dienās.  Liekas, ka mīļā archibīskape īpaši domājusi par mums, kas rietumu krastā pēdējās nedēļās dzīvojam dūmakā, kā arī par tiem, kuri ugunsgrēkā zaudējuši mājas, visu savu iedzīvi.  Paldies Dievam, ka Oregonas draudzes priekšniecei Dr. Ritai Sējai tomēr nebija jāizvācās no mājas uguns briesmu dēļ–bet, līdz ar archib. Laumu–turpināsim lūgt cits par citu.

Šīs nedēļas ierakstā Svētos Rakstus lasa Dr. Juris Cilnis un mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš iepriecinās mūsu ausis un sirdis ar jaukām ērģeļu improvizācijām.  Sirsnīgs paldies viņiem abiem–kā arī Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, par video ierakstīšanu , ievietošanu tīmeklī un nosūtīšanu mums visiem! 

Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian. 

I hope and pray that you are well–in body and soul.  It’s been a trying week, with the smoke that keeps hanging around.  But the smoke reminds us that we need to pray–for those, who have lost everything in the fires–and for those who are working so hard to fight the fires.  Let us lift them–and also one another– to God. 

May the Lord bless you and keep you.

prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on September 12, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!
Nosūtam jums draudzes 70. gada dienas svētbrīdi. Svētos rakstus šoreiz lasa trīs pēdējo gadu draudzes priekšnieki–Andrejs Zāmelis, Jānis Atvars un patreizējas priekšnieks, Jānis Šulcs. Dziesmas dzied Jānis Šulcs un Juris Cilnis–aicinu jūs lejuplādēt dziesmu lapiņu un dziedāt līdz! Paldies visiem dziedātājiem un lasītājiem–kā arī Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram–mūsu video komandai!

Dienā, kad filmējām video lielā dūmaka, ko šobrīd piedzīvojam, vēl nebija pārklājusi mūsu pilsētu. Ir nepatīkami un veselībai nedroši doties ārā–bet dūmi arī atgādina, ka ir cilvēki kas ugunsgrēkos ir zaudējuši visu. Tik daudz cilvēku–Vašingtonā, Oregonā, Kalifornijā.

Dr. Rita Sēja, Oregonas draudzes priekšniece, ir saņēmusi ziņu, ka jābūt gatavai atstāt maju. Viņa šobrīd vēl cer, ka tas nenotiks, bet ir sapakojusies. Turēsim viņu–un visus, kuri ir jau cietuši no ugunsgrēkiem–kā arī ugunsdzēsējus–savās lūgšanās!

Lūgšanas ir svarīgākās–bet tiem, kas var un vēlētos ko ziedot palīdzībai mūsu piekrastes cietējiem, pievienoju informāciju par Lutheran World Relief Disaster Response:

Turu jūs–un mūs visus lūgšanās! Dievpalīgu novēlot–jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The video this week honors the 70th anniversary of our congregation on September 13, 2020. The readers of Scripture are former congregation presidents, Andrejs Zāmelis and Jānis Atvars, as well as Jānis Šulcs, our president now. He, along with Juris Cilnis, sing the hymns–which you can sing along by downloading the dziesmu lapiņa attached to this letter. Paldies, thank-you–to all of them! And,as ever and as always, paldies to Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters–our video team.

When we made the video the smoke that is blanketing our city now hadn’t yet become so bad as it is now, when going outside is a health risk. As unpleasant as it is for us in the city–the smoke is a constant reminder that there are people, many, many people, who have lost everything in the wildfires all up and down the West Coast.

Dr. Rita Sēja, the president of our Oregon congregation has been told to prepare to evacuate her home on short notice. It hasn’t come yet and she hopes it may not–but she is packed and ready.

I ask for your prayers–for Rita and for those who already have suffered from the wildfires–as well as for the firefighters.

Prayers are the most important, but if you would like to donate for disaster relief, I attach information on how to do so through the Lutheran World Relief Disaster Response:

Prayers and blessings–prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on September 5, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze–Dear friends,

This week’s video is in English. 

The fact that we have no idea at present how long it will be before we are able to safely gather in person to Worship makes me more grateful than ever for your patience and response to our video services! 

And I think we can all be very grateful  to our faithful video team — Pauls Zommers and Andrejs Zommers, as well as the secretary of our congregation, Ēriks Raisters, who sends out links so we can easily connect — to the video and, in a way, to each other!

Ēriks and Dr. Inese Raisters are our Scripture readers and  Hymn singers this week–when our organist  Dr. Andris Āboliņš wasn’t able to be with us this week, they willingly agreed to help out so we wouldn’t be without music which is such and important part of our Lutheran worship.  The words are in the bulletin/dziesmu lapiņa — if you download it you can sing along!  And  paldies / thank-you to  Inese and Ērik!    

The Lord bless you and keep you!   Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu–prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on August 29, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam ierakstu — Kapu svētki. Šis ir pirmais, un cerams, arī vienīgais gads kad neesam kā draudze šai saulē, nākuši pie mūsu mīļajiem, kuri gājuši mums pa priekšu — draudzi aizsaulē svinēt kopīgu dievkalpojumu. Kristus saimē — kā tik jauki pasaka Kārlis Kundziņš.

Sirsnīgs paldies Jānim un Maijai Atvariem, Intai Wiest un Vairai Christopher par ziediem pie pieminekļiem — un īpaši liels paldies šoreiz Paulam Zommeram — viņam šoreiz bija liels darbs filmējot, montējot! Un, kā vienmēr — ko mēs iesāktu bez Andreja Zommera un Ērika Raistera, kuri gādā, lai ieraksti nonāktu jūsu datora lodziņā!

Dievpalīgu visās lietās novēlot,
Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This year, as with so much else, our Kapu svētki Worship service was different. The gathering, that is such an important part of Kapu svētki was not possible. However — it made me realize, once again, that distancing doesn’t mean we aren’t together — in spirit, in hope — in faith and love.

Thank-you to Jānis and Maija Atvars, Inta Wiest, Vaira Christopher for the flowers by the memorial stones. And to Pauls Zommers, who had to put in so much work on this video — and huge PALDIES! And — what would we do without Andrejs Zommers and Ēriks Raisters who make sure the video arrives on your computer screen. Thanks to one and all.

Blessings, prāv. Daira

Tags:

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!
Nosūtam jums šīs nedēļas video svētbrīdi. Sirsnīgs paldies Jānim Šulcam par Svēto Rakstu lasīšanu un Draudzes lūgšanas teikšanu — kā arī par altāra svecīšu aizdedzināšanu! Mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš iepriecina mūsu ausis ar ērģeļu improvizācijām — un arī mūsu acis, as skaistajiem altāra ziediem — paldies, paldies! Pateicība arī Paulam Zommeram, par video ierakstīšanu — Andrejam Zommeram, par ievietošanu mājas lapā — un Ērikam Raisteram, par izziņošanu!

Nākošajā nedēļā mūsu video tiks ierakstīts Washelli kapsētā. Lai gan pulcēties vēl nav droši, negribējām vienkārši palaist garām Kapu svētkus, tāpēc–lai gan neparasti (kā tik daudz kas šajā laikā) — tie tomēr notiks — neklātienē. Atgādinu tiem, kuri vēlētos uzlikt puķes, ka video tiks filmēts pirmdien, 24. augustā, pulksten 5os pēcpusdienā.

Ar septembri video svētbrīži atkal notiks katru nedēļu.

Ar mīļiem sveicieniem — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian.  Thank you to Jānis Šulcs — our Scripture reader, Prayer leader, and candlelighter!  And to Dr. Andris Āboliņš, who delights our ears with his organ improvisations — and our eyes with the lovely flowers for the altar.  And then our video team — Pauls Zommers, who „shoots” them — Andrejs Zommers, who places them on the internet — Ēriks Raisters, who sends out links so we can easily find them.  Paldies — to one and all. 

Next week we will be making our video at Washelli.  Even though it’s still not safe to meet in person, we didn’t want Kapu svētki to be forgotten — so — although it’s not the same, you will be able to watch on August 30.  A reminder to those, who would like to place flowers — we will be making the video on Monday, August 24 at 5 pm.

Starting with September we will again be sending videos each week.

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Nosūtam šo video svētbrīdi kopā ar mīļiem sveicieniem! Bijām cerējuši, ka sākot ar rudeni varēsim atsākt dievkalpojumus klātienē, bet šobrīd neliekas, ka būtu droši to darīt kamēr vīrus vēl iet plašumā. Tā, turpināsim „tikties” virtuāli — kā arī lūgšanās citam par citu.

Liels paldies šīs nedēļas Svēto Rakstu lasītājiem Andrim Pružinskim un Jūlijam Pružinskim, kā arī mūsu uzticamam ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam! Pauls Zommers ieraksta mūsu svētbrīžus, Andrejs Zommers tos ievieto tīmeklī, bet Ēriks Raisters tos izsūta mums visiem — paldies un vēlreiz paldies — visiem!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This video service is in Latvian. We had hoped that in the fall we would be able to restart services in the church, however, since the virus is still spreading, we feel it would be wiser to be patient a little longer. Blessedly, we can meet in our virtual services — and in prayer. Holding each other up to the Light!

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on August 1, 2020

The official Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELBA) response to racist violence can be downloaded here (PDF format):

Posted by Website Admin on July 28, 2020

Mīļā draudze!

Aicinu jūs piedalīties labdarības akcijā–iegādāties riteņkrēstla motoriņu meitenei vārdā Aija kura dzīvo Liepājā. 

Šo akciju iesākusi mūsu draudzes locekle Dita Kanapinska–Dita, kopā ar vīru Dr. Jāni Sīpolu ir viena no mūsu laju dievkalpojumu vadītājām. 

Dita Liepājā bija skolotāja bērniem ar īpašām vajadzībām. (skat. pievienoto rakstiņu)  Aija bija viena no pirmajām viņas skolniecēm  un visus šos gadus viņas ir uzturējušas savstarpēju kontaktu. 

Aija, kura dzimusi ar „Cerebral Palsy”, var pārvietoties vienīgi riteņkrēslā, bet tas nav mazinājis viņas cerīgo uzskatu par dzīvi–„mēs dzīvojam skaistā, brīnumainā pasaulē”. 

Diemžēl, ja nav klāt kāds, kas viņai palīdz, Aijai nav iespējams nekur izkustēties vienai.  Viņa nesapņo par motorizētu krēslu–ar tādu  nebūtu iespējams iebraukt viņas dzīvokļu mājas mazajā liftā–bet gan par mazu motoriņu, ko var piestiprināt pie viņas salokāmā krēsla.

Dita ir uzzinājusi, ka tāds motoriņš maksātu ap 3,500 eiro.  Aijas ģīmenei tādu līdzekļu diemžēl nav.  Tāpēc–

Palīdzēsim!  Tie, kam ir iespējams, piedalīsimies šajā
palīdzības akcijā ar ziedojumu!
čekus (ar piezīmi–Aijai Liepājā) lūdzu rakstīt uz:

Dr. Alfred Sīpols
3122 NW 95th St
Seattle, WA 98117-2049

Dr. Sīpols–(mums labāk pazīstams kā Jānis)–augustā brauks pie Ditas uz Liepāju un naudiņu aizvedīs. 

Lūdzu jums izlasīt pievienotos rakstiņus uzzināt vairāk gan par Aiju, gan Ditu! 

Sirsnīgs paldies!
Dievpalīgu novēlot,
prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

I invite you to take part in a charitable project–to buy a wheelchair motor for a girl in Liepāja called Aija.

Our congregation member Dita Kanapinska–who, together with her husband Dr. Jānis Sīpols,  is one of our Lay Worship leaders–was for many years a Special Needs teacher in Liepāja.  Aija, who was born with Cerebral Palsy,  was one of her first students, and they have kept in touch all these years.

Aija’s physical mobility is limited–but her spirit is strong.  In the attached letter Dita describes Aija’s  various activities–and she quotes her words: „We live in a beautiful and wonderful world.”  

Dita would dearly love to help Aija attain more mobility.  A motorized wheelchair is not an option–the elevator in the the building where she lives is too small.  However, it is possible to buy a small motor that can be attached to the wheelchair she already has.  This would cost 3,500 Euros–money that Aija’s family does not have. 

So–

We ask  your help!  To participate–if you are able–in this project, by making a donation.

Please make your check (with a note: “for Aija in Liepāja”) to:

Dr. Alfred Sipols
3122 NW 95th St
Seattle, WA 98117-2049

Dr. Sīpols–known to most of us by his middle name Jānis–will be able to deliver our donations when he travels to Liepāja in August. 

Thank-you!  And blessings–to each and every one!
Sincerely, prāv. Daira

Posted by J P on July 27, 2020
Foto: Baiba Rēdmane

Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk jāapstiprina, ka neesi robots. Nē, es neesmu robots, bet cilvēks, kas arī negrib būt robots, automātiski veic citu ieprogrammētos uzdevumus. Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis pārbaudīt ieradumus, kurus automātiski esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti funkcionē pēc citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes tu saņem ‘robocall’, kas tev mēģina ko pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’ numuru un to vai nu ignorējam, vai nobloķējam. Bet, ja ‘robo zvana’ uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk vai vēlāk, tas mūs atkal atradīs.

Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas apvidū, tātad, ārpus Israēlas. Viņu atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa kliedza un lūdza, lai Jēzus apžēlotos par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. Kaut nebūdama Israēliete, viņa nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst viņas žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt. Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild? Ka Viņš “vienīgi sūtīts pie Israēla tautas pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto Pestītāja darbības plānu? Vienādi vai otrādi, šī atbilde arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti, kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, palīdzi man!”

Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un tomēr māte neklusē, bet kāda spēka iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts par šo sarunu, kādēļ Jēzus tik pazemojoši un sev neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju, ka, Jēzus balss skanēja apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi, Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Un ne tikai viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies Dievam, arī nebija robots, bet Dievs un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda žēlsirdībā, taisnprātībā un mīlestībā.

Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par Viņu bija askrējušas Viņam pa priekšu. Pie Viņa kājām tika nogādāti neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus dziedināja. Un ļaudis izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b) Vai starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai minēt un viņai pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā, žēlsirdība uzvarēs! Arī mūsu dzīvēs! Lai nāk kas nākdams, turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī Viņš mīl! Pats Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ zvanītājiem, kanaāniešu mātes piedzīvojums liecina, ka kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, kad Jēzus uzreiz neatbild tā, kā paši iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no jauna izvērtēt, kas sevī būtu ‘jāpārprogrammē’, lai arī mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! Gan ar Dievu, gan vienam ar otru!

Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu.
J Kristus mīlestībā, lūdzot līdz ar jums, neatlaidīgi,

Lauma

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Ar sirsnīgiem sveicieniem nosūtam jums kārtējo video svētbrīdi.  Šoreiz mūsu lasītājs ir Dr. Jānis Sīpols–paldies viņam!  Paldies arī mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam–Andra ērģeļu improvizācijas tiešām ir vienreizējais–burtiskā un pārnestā nozīmē!  Pateicos mūsu video komandai–Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram! 

Mūsu nākošā „tikšanās tīmeklī” notiks pēc divām nedēļām, 9. augustā. Turēsimies veseli!

 Dievpalīgu novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This time our video is in Latvian.  Thank you to our reader, Dr. Jānis Sīpols, and to our organist, Dr. Andris Āboliņš, for his improvisations on hymn tunes!  And to our faithful video team: Pauls, who makes them; Andrejs, who puts them on the internet; and Ēriks, who sends out notices to all of us.

Paldies, paldies, paldies!

I hope you are all keeping well!

Blessings — prāv. Daira

Tags: , ,