Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas ieraksts ir angļu valodā. Liels paldies Dr. Indai Ekmanei, par evaņģelija lasīšanu! Kā arī par to, ka viņa izvēlējās to ierakstīt ārā,savā Mineapoles dārzā, lai mēs varētu dzirdēt putniņu čivināšanu, kas jauki iet kopā ar Jēzus vārdiem! Tāpat paldies Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam, kurš — atvedot lauka ziedus — palīdz mums vizuāli iejusties stāstā!

Mūsu uzticīgai video komandai — Paulam un Andrejam Zommeriem, kā arī Ērikam Raisteram — paldies un vēlreiz paldies! Vasaras mēnešos — jūlijā un augustā — mūsu svētbrīži notiks katru otro nedēļu. Tātad — pēc šīs nedēļas, tiksimies atkal 26. jūlijā.

Dievpalīgu jums novēlot — jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in English. Thank you to Dr. Indra Ekmane for her participation in the service — and for her lovely idea, to record the reading outdoors in her garden in Minneapolis, so we can hear the birdsong that goes so well with Jesus words we hear today! And to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for also bringing flowers of the fields that fit the story so well!

To our faithful video team — Pauls and Andrejs Zommers, as well as Ēriks Raisters — paldies, paldies, paldies! In the summer months of July and August we will be recording every two weeks. So, after today, we’ll see you on July 26.

Visu labu — blessings — prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Esam klusi iegājuši vasarā — novēlu, lai tā mums visiem būtu svētīga, skaista, jauka un veselīga!

Mēs ar draudzes valdi ļoti ceram, ka vasarā vabūt varēsim atsākt klātienes dievkalpojumus. Gribam būt uzmanīgi jo šobrīd nav īsti skaidrs, kas notiek ar vīrusa izplatīšanos — tāpēc, uzmanīgi sekosim „public health” norādījumiem. Izlūgsimies Dieva svētību un gudrību!

Jūlijā un augustā mēs plānojam turpināt video ierakstu izsūtīšanu — tikai, katru otro nedēļu. Tātad, nākošo jūs saņemsiet 11. jūlijā.

Šīs nedēļas svētbrīdī piedalās Dr. Inese un Ēriks Raisteri, kuri ierunāja Svēto Rakstu lasījumus no savām mājām Orcas salā. Viņi arī atsūtīja vairākas jaukas fotogrāfijas kurās redzama sala un jūra . Paldies! Mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam sirsnīgs paldies par viņa inspirētām ērģeļu improvizācijām — kā arī par ziediem! Un mūsu video komandai — Paulam Zommeram, kas tos ieraksta, Andrejam Zommeram, kas ievieto tīmeklī un Ērikam Raisteram, kas izsūta jums, draudzei — paldies, paldies, paldies!

Dievpalīgu visās lietās novēlot — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends!

Summer is here!  May it be blessed and  lovely and sunny and healthy! 

We sincerely hope that sometime  this summer we will be able to resume regular Worship services.   We want to be careful, though, because at the moment it’s not at all clear what is happening with the virus, so we will follow the public health recommendations.  And pray for God’s blessing and wisdom!

During July and August we plan to keep making the videos — every two weeks, so the next one will be on July 11.

This week’s video is in Latvian.  Dr. Inese and Ēriks Raisters recorded the Scripture readings from their home on Orcas Island — they also sent some lovely pictures — thank-you!  And — to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for your inspired improvisations and for the flowers as well.  To our video team — Pauls Zommers , who puts it all together, Andrejs Zommers, who puts it on the Internet, and Ēriks Raisters, who gets it out to the congregation — a rousing triple Thanks! 

Blessings, prāv. Daira

Tags: , , , ,

Posted by Website Admin on June 20, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas svētbrīdī  mums ir trīs Svēto Rakstu lasītāji — trīs Jāņi, jo mēs atzīmējam Jāņu dienu.  Ne tā kā esam ieraduši — ne tur kur esam ieraduši — esam „pārcēlušies” virtuālā vidē — bet — mēs tomēr (attālināti) varam būt kopā un svinēt!  It sevišķi, ja palīgā nāk mīļi ļaudis, kas izpušķo altāri un altārtelpu ar Jāņu zālēm un ozolu zariem.  Paldies Vairai Christopher un Andrim Āboliņam par ziediem!  Paldies Maijai un Jānim Atvariem — par ozola zariem–ko koka, kas izaudzis no kādreiz atvestas Latvijas zīlītes!  Paldies vēlreiz Andrim — par mūziku!  Kā arī Paulam Zommeram par prasmīgo un jauko video uzņemšanu!  Saprotams, lai mūsu svētbrīdis nonāktu jūsu datorā, vai telefonā, vai planšetē–jāpatiecās Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram.  Paldies visiem un PALDIES Dievam, visa laba devējam! 

Koši, koši, jauki, jauki, ka Dievs deva vasariņu,
Dzied putniņi, dzied ganiņi, meža gali gavilēja!

Ar mīļu sveicienu — Dievpalīgu novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear congregation,

This week’s Worship service is in Latvian.  We celebrate Midsummers Day, or Jāņi — with thanks to Vaira Christopher, Andris Āboliņš and the Atvars family who helped decorate the church with flowers and oak branches.  Thanks also to the three Jāņi who read Scripture — to our organist Andris — and to our video team:  Pauls who makes it, Andrejs who puts it on the internet, and Ēriks who emails it out to us. 

Thank-you, one and all.  And THANKS be to God, the Giver of all good things!

Blessings, prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Mēs šogad Aizvesto Piemiņas dienas svētbrīdī dzirdēsim vairākus dzejoļus, kurus izvēlējās un arī lasa Dr. Vaira Christopher, Janīna Janšēvica un Inta Wiest.  Paldies viņām!  Un arī Līvijai un Edvīnam Circeņiem, kuri no sava dārza atveda cēlos altāra ziedus–kalla lilijas.  Dr. Andris Āboliņš, mūsu ērģelnieks arī atveda sarkan-balt-sarkanus ziedus kurus likām pie Augšāmcelšanās sveces–atgādinot, bez vārdiem, ka mūsu tautas stāsts turpinas–no tumsas uz gaismu.  Pateicība Dievam! 

Sirsnīgi pateicos Paulam Zommeram, kas ik nedēļas gatavo video ierakstus, Andrejam Zommeram, kas tos ievieto tīmeklī un Ērikam Raisteram, kas to izsūta mums visiem! 

Katru gadu Aizvesto Piemiņas dienā mēs aicinām tos, kuri vēlas, ziedot Okupācijas Muzejam.  Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church of Seattle — ar piezīmi, Okupācijas Muzejam — un nosūtīt uz baznīcas adresi:  11710 – 3rd Ave NE, Seattle, WA 98125.

Dear friends,

This Worship service of remembrance is in Latvian.   June 14, 1941 is a date that is engraved in sorrow on our hearts, when 15, 424 of our fellow citizens were loaded in cattle cars and deported to Siberia.  Eight years later, on March 25, 1949 and even greated number, 42, 125 suffered the same evil. 

We will remember them through poetry written at the time of the deportations, thank-you Dr. Vaira Christopher, Janīna Janšēvica and Inta Wiest for choosing the poems and reading them in the service.  The calla lilies on the altar come from the garden of Līvija and Edvīns Circenis.  Dr. Andris Āboliņš, our organist, also brought  flowers in the colors of Latvia’s flag–we placed them next to the Resurrection candle to remind ourselves of the light of hope in our lives. 

Thank you to Pauls Zommers, who makes our videos each week, to Andrejs Zommers, who places them on the internet, and to Ēriks Raisters, who sends them into our e-mail boxes! 

On this Remembrance day we invite those, who would like, to donate to the Museum of Occupation in Riga through our church.  Checks may be written to Seattle Latvian Ev. Lutheran Church — please make a note that it’s for the Museum of Occupation — and send it to the church address:  11710 – 3rd Ave NE, Seattle, WA 98125

Blessings!  Dievpalīgu!

Jūsu, prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on June 13, 2020

Svētruna: Klāvs Bērziņš, LELBĀL Vācijas draudžu prāvests
Vijole: Renāte Kļaviņa, Zviedrijas Radiofona simfoniskās orķestra vijolniece
Klavieres: Ginta Vītola, pianiste
Video: Kārlis Žols, LELBĀL Latvijas draudžu prāvests
Video montāža: Ieva Puriņa, LELBĀL Latvijas iecirkņa mācītāja

Tags: , ,

Posted by Website Admin on June 6, 2020

The song sheet can be downloaded here: / Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit:

____________________________________

Dear friends,

Welcome to our virtual Church!  This week our Worship service is in English.  I would like to thank the Šulcs family – Jānis, Linda, Larisa and Aina—for participating.  And to our faithful video crew – Dr. Andris Āboliņš, Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters – Blessed are you!

In these unsettled days, words that St. Paul wrote to his congregation in Corinth (almost 2,000 years ago!) come to mind: “May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.” To which I can only add – Amen, alleluia!

In God’s love – prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on May 30, 2020

Ar prieku nosūtu Vasarsvētku dievkalpojuma interneta saiti un dziesmu lapiņu, tā piedāvājot iespēju mums visiem kopā piedalīties Svētā Gara svētkos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību.

Dievkalpojuma dziesmu lapiņu – video skatītājiem… var izlasīt datorā, vai izdrukāt un, skatoties, sekot līdz!

Lai Dievs svētī katra mūsu kalpošanu! Īpāši priecājamies, ka dievkalpojumā piedalījās garīdznieki un laji no visiem 6 LELBĀL apgabaliem!

[Downloadable below] is the program for the Vasarsvētki service from LELBĀL. It has participation from all six LELBĀL regions and readings and thoughts in Latvian, Swedish, Portuguese, Latgallian, English, French, Russian, Spanish and Irish to represent the languages of the host countries for Lativan Evangelical churches worldwide.

Arch. Lauma

Dziesmu lapiņu LELBĀL Vasarsvētku dievkalpojumam var lejupielādēt šeit /
The song sheet for the service (in Latvian) can be downloaded here:

Tags: , ,

Posted by Website Admin on May 28, 2020

Pilno 2020 vasaras apkārtrakstu var lejupielādēt šeit /
The full Summer 2020 church bulletin (in both Latvian
and English) can be downloaded here:

Mīļā draudze!

Apustulis Pāvils savā vēstulē Tesaloniķiešim raksta: Mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi: lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs! To pašu šodien saku jums, visiem–brāļiem un māsām! Kopš marta sākuma neesam bijuši kopā un jūs man ļoti pietrūkstat! Un tomēr, kaut attālināti, mēs esam–kā bijuši un kā būsim–viena sirds, viens gars. Jo kādreiz tieši grūtībās mēs atskārstam cik ļoti esam viens otram vajadzīgi. Tāpēc es šodien pateicos Dievam par ikkatru no jums un par to, ka–kopīgi–esam draudze. Vienota ticībā, cerībā un kristīgajā mīlestībā.

Tas, ka nevaram regulāri pulcēties dievnamā ir nedaudz apgrūtinājis draudzes darbību (skat. Jāņa Šulca, draudzes priekšniek, vēstuli). Tomēr tā turpinas, tikai mazliet citādi nekā bijām ieraduši! Nevarēdami satikties vaigu vaigā, mēs satiekamies tīmeklī.

Šis jaunais virziens iesākās kad prāv. Sarma Eglīte (LELBA liturģijas nozares vadītāja) aicināja ierakstīt Klusās nedēļas dievkalpojumus–katram no LELBA apgabaliem vienu–ko tad izsūtītu visām draudzēm. Pēc Lieldienām, esam to turpinājuši darīt katru nedēļu–pateicoties draudzes locekļiem, kas ir nākuši palīgā. Svēto Rakstu lasītāji–Jānis Šulcs, Dr. Inese un Ēriks Raisteri, Pružinsku ģimene–Lisa, Andris, Krišjānis un Jūlijs, Dita Kanapinska un Dr. Jānis Sīpols. Nākošajos svētbrīžos piedalīsies arī visa Šulcu ģimene–Jānis, Linda, Larisa un Aina, kā arī Vaira Christopher, Janīna Janšēvica un Inta Wiest. Angļu valodā ir izteiciens „it takes a village”–mēs varētu teikt–ir vajadzīga draudze!

Un tad ir mūsu „video komanda” kas piedalās katrā ierakstā: ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš, Pauls Zommers, mūsu prasmīgais video ierakstītājs un režisors, Andrejs Zommers kas ievieto ierakstu YouTube un draudzes mājas lapā un Ēriks Raisters, kas to izsūta mums visiem! No sirds pateicos visiem un ikkatram, par to atdevi un prieku, ar ko viņi piedalās svētbrīžu ierakstīšanā! Viena sirds, viens gars! Bez viņiem–bez visiem palīgiem tas vienkārši nebūtu iespējams. Pateicība Dievam!

Pateicība Dievam arī par jums–mīļā draudze–šobrīd ārēji šķirta, bet sirdīs vienota.

Kristīgā mīlestībā, jūsu prāv. Daira

_________________________________

Dear friends,

The Apostle Paul, in his letter to the Thessalonians writes: Brothers and sisters, for a short time we were made orphans by being separated from you — in person, not in heart. Today I’m borrowing his words to write to you-brothers, sisters, dearest friends! Since the beginning of March we haven’t been able to gather together–and I miss you all so very much. And yet–even though we are „distanced” in person, as Paul notes, we are together in heart and in spirit. Being distanced has helped us to realize how much we need one another. And so today, I give thanks to God for each and every one of you–individually and all together–who make up our community of faith, united in Christian love.

During this „orphan” time, the work of the church has encountered some problems (that our congregation president, Jānis Šulcs writes about in this newsletter)–but it is still going on. Just, in a different way. Our Worship services have moved to the internet. It’s not what we’re used to and it’s not ideal, but for this time, it’s a way to be together and worship together.

Since Easter, we have been moving along this „new way” (and it is new, for me!) thanks to the many, many people who have stepped up to help. To participate by reading Scripture: Jānis Šulcs, Dr. Inese and Ēriks Raisters, the whole Pružinskis family–Lisa, Andris, Krišjānis and Jūlijs, Dita Kanapinska and Dr. Jānis Sīpols. In the next few weeks we will be seeing and hearing the Šulcs family – Jānis, Linda, Larisa and Aina, as well as Vaira Christopher, Janīna Janšēvics, and Inta Wiest. It „takes a village” –or maybe we could say, it takes a congregation!

Then, there is our „video team” that meets each and every Monday to put together next Sunday’s Worship service: our organist Dr. Andris Āboliņš, and Pauls Zommers who films the service on his iPhone – patiently guiding the rest of us who don’t know what we’re doing and making us look and sound almost professional! Then, Andrejs Zommers takes the video and places it on the internet and Ēriks Raisters sends us the link, so we can all watch.

Thank you, from the bottom of my heart, to each and every one. With „one heart and one spirit” you have made our video Worship services possible. Thanks be to God for you!

And, dear friends, also for you – who „attend” our distanced Worship services – distanced but/and also together. In God’s love.

Blessings, prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam jums video svētbrīdi  kurā  jūsu pārdomām piedāvājam Jēzus vārdus „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība!”  Švētbrīdī piedalās lasītāji Dita Kanapinska un Dr. Jānis šīpols – sirsnīgs paldies!   

Ar šo svētdienu beidzās Lieldienu laiks — nākošajā nedēļā būs Vasarsvētki un archibīskape Lauma Zušēvica gatavo īpašu dievkalpojumu kas tiks izsūtīts LELBĀL draudzēm visā pasaulē. 

Tā kā vēl nav zināms kad varēsim atkal droši pulcēties mūsu dievnamā, pēc Vasarsvētkiem turpināsim ierakstīt un izsūtīt video svētbrīžus kā līdz šim. 

Liels, jo liels PALDIES mūsu uzticīgai „video komandai” — ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, video ierakstītājam Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, kas tos ievieto tīmeklī, un Ērikam Raisteram, kas tos izsūta mums visiem!

Paldies arī jums, mīļie! Ka varam neklātienē tomēr būt kopā un izlūgties Dieva vadību un svētību! Novēlu jums — mums visiem — Dievpalīgu visās lietās!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Our video Worship service for the seventh and last week of Easter time is in Latvian.  Next week, on Pentecost Sunday, our Archbishop Lauma Zušēvica is preparing a service that will be sent to Latvian Lutheran churches all over the world.

In the weeks after Pentecost, since we don’t yet know when we will safely be able to gather in church, we will continue to make and send out our virtual Worship services. On Trinity Sunday, June 7, we will have both a Latvian and English version.

A resounding THANKS to our faithful „video team”: organist Dr. Andris Āboliņš, Pauls Zommers, who makes our videos, Andrejs Zommers, who puts them on our web page, and Ēriks Raisters, who sends them out to all of us!

Thanks also for you — dear friends!   Even though physically distanced, we can be together in God’s presence and pray for His guidance and blessing.  And so — and always — thanks be to God!

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Seatles Latviešu Evanģēliski Luteriskās Draudzes dievkalpojums – “Es Esmu Pasaules Gaisma” – 2020. g. 17. maijā.

May 17, 2020 church service in the Latvian language for the Seattle Latvian Evangelical Lutheran Church in Seattle, WA.

Prāv. Daira Cilne, pastor
Dr. Andris Āboliņš, organist
Pauls Zommers, video
Andrejs Zommers, video

Tags: