Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Novēlot jums–mums visiem–priecīgus Reformācijas svētkus es sirsnīgi pateicos mūsu lasītājiem Inesei un Ērikam Raisteriem kuri, atsūtot ierakstu no sniegotajiem kalniem, iepriecināja mūsu acis un sirdis!  Tāpat arī mūsu ērģelniekam–paldies, Andri, ka ik nedēļas iepriecini mūsu ausis un sirdis! 

Paldies, no sirds, Paulam Zommeram, par lielo darbu–vispirms uzfilmējot svētbrīžus un pēc tam, visu samontējot–tik skaisti!   Tāpat paldies  Andrejam Zommeram, ka viņš ierakstus ievieto tīmeklī–un Ērikam Raisteram, ka viņš tos mums piesūta mūsu epastakastītēs. 

Šonedēļ pievienojam ne tikai dziesmu lapiņu–kurā jūs redzēsiet Lutera zīmogu, Lutera Rozi–bet arī paskaidrojumu–kas tā ir un ko tā nozīmē.

Turēsimies veseli–esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but you might take a look at the scenes of snowy mountains that our readers Inese and Ēriks Raisters sent us.  What a beautiful world we live in–such Grace! 

Happy Reformation Sunday!

Blessings–prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! 

Kopā ar šo video ierakstu sūtu jums mīļus un rudenīgi krāšņus sveicienus!  Šonedēļ mūsu lasītāja ir Dr. Indra Ekmane, kura–lai gan dzīvo Mineapolē–tomēr vienmēr ar prieku ir gatava piedalīties svētbrīdī.  Tā ir šī attālinātā laika „mākoņa sidraba maliņa”, ka varam būt kopā–Dieva vārdā! 

Tāpat, varam ik nedēļas būt kopā un klausīties Dr. Andra Āboliņa inspirētās ērģeļu improvizācijas!  Un–neredzāmi– kopā ar Paulu Zommeru, kurš ar savu telefonu ieraksta svētbrīžus, samontē un sūta savam brāli Andrejam, kas tos ieliek tīmeklī–un tālāk, tie nonāk pie Ērika Raistera, kas tos nogādā mūsu epastakastītēs. 

Un tā, lūk, mums ir daudz par ko pateikties!  Arī par jums, mīļie svētbrīžu dalībnieki tālumā un tuvumā–lai Dievs jūs svētī un pasargā! 

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but I wanted to let you know that our scripture reader is Dr. Indra Ekmane.  Indra lives in Minneapolis, but she’s always happy to participate–and that is the silver lining of this distanced time we’re living in right now.  We are able to be together–in God’s Word! 

Also–in music– Dr. Andris Āboliņš’ organ improvisations. And–behind scenes–Pauls Zommers, who „shoots” the services with his telephone, Andrejs Zommers, who places them on the internet, and Ēriks Raisters who delivers them to our emailboxes.

We have so much to be thankful for!  And that includes all of you, dear friends–may God bless you and keep you!

Prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze–Dear friends!

The story of Jonah and the Big Fish is one of my favorites–each time I read it, there is always something new to think about.  And smile about–those repentant cattle with ashes on their heads!

I’m so sorry I wasn’t able to share the story in person–a sudden but passing  indisposition kept me home.  My GREAT thanks to Andris Pružinskis, who stepped in at the last minute and saved the day–PALDIES, ANDRI!!!

Thanks as well to Dr. Andris Āboliņš–our organist, who improvises on hymn tunes so beautifully.  And to Christian Keaunui, our reader.  Christian’s grandmother Dr. Vaira Christopher  placed flowers on the altar to honor her mother’s 110th birthday–paldies, Vaira! 

And–as ever–it is a great joy to thank our wonderful video team–Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters. 

In addition to the Order of Service (aka Dziesmu lapiņa) I’m attaching a message from our Archbishop Lauma Zušēvica.  A prayer for our time–and–this time it’s in English!

Blessings–esiet svētīti un pasargāti! Jūsu prāv. Daira

Tags: ,

Posted by Website Admin on October 3, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! Priecīgus Pļaujas svētkus!

Kā jau varētu sagaidīt Pļaujas svētkos–mums šodien ir daudz pateicību!

Par Svēto rakstu lasīšanu, sirsnīgs paldies Ingrīdai Gray!

Par altāra rotu–Dr. Vairai Christopher un Intai Wiest. Jūs šogad varēsiet tuvumā apskatīties ne tikai skaistos ziedus, bet arī augļu grozu un sēnes–jā, īstas sēnes! Paldies Vaira un Inta–kā arī Maijai Atvarai par Pļaujas svētku maizes kukulīti uz altāra!

Dr. Andrim Āboliņam, par priecīgajām ērģeļu improvizācijām Pļaujas svētkos–kā arī par rozēm, kas nestas par godu viņa vecāku, prāv. Roberta un Mirdzas Āboliņu kāzu jubilejai 1. oktobrī. Paldies–paldies!

Paulam Zommeram–Andrejam Zommeram–Ērikam Raisteram: mūsu video kommanda! Paldies, paldies, paldies!

Un PALDIES DIEVAM! Par jums, mīļie skatītāji–par visiem un visu–mēs esam bagātīgi svētīti!

Kad mēs uzņēmām šo video pirmdienas vakarā vēl nebija zināms, ka Prezidents Tramps ir saslimis ar COVID-19 un ievietots slimnicā. Aicinu visus–aizlūgt par Prezidentu. Pacelt Dieva gaismā un mīlestībā–viņu un viņa kundzi–un visus, kurus piemeklē ļaunais vīruss.

Dievs dzird lūgšanas!
Kristus mīlestībā–jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

On Monday, the day we filmed this video, we had not yet received the news that President Trump was in the hospital because of COVID-19. Lifting him up to God’s light, we pray that God will grant healing to the President, the First Lady–and all who suffer. Healing and peace.

The Pļaujas svētku video is in Latvian, but I would like to thank the participants in English!

To our reader, Ingrīda Gray–heartfelt thanks!

To the ladies who decorated our altar–Dr. Vaira Christopher, Inta Wiest, Maija Atvars–a threefold paldies, paldies, paldies! Take a look at the veggie basket–and the mushrooms!!

To Dr. Andris Āboliņš who gladdens our hearts with his improvisations–this week Andy brought roses in honor of his parents’, prāv. Roberts and Mirdza Āboliņš wedding anniversary on Oct. 1.

To Pauls Zommers, Andrejs Zommers, Ēriks Raisters–our faithful video team–THANKS–from all of us!–for all you do!!

And–THANKS BE TO GOD! For you, dear friends–each and every one–and for all God’s blessings.

We are indeed richly blessed!
Your sister in Christ – prāv. Daira

Tags: ,

Posted by Website Admin on September 26, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Līdz ar šo svētbrīža video sūtu jums rudenīgus sveicienus. Cik skaisti, ka pēc lielās dūmakas, varam redzēt atkal kalnus–un kokus, kas krāsojās ik dienas jaukāk.

Šonedēļ mūsu lasītājs ir Dr. Jānis Sīpols. Kad es pirms pāris nedēļām viņu aicināju, viņš atbildēja–„es būšu Latvijā, bet tas nekas–atsūtīšu ierakstu.” Un tā arī notika. Paldies Jānim–Latvijā! Paldies Dr. Andrim Āboliņam Sietlā! Paldies mūsu video komandai Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram–arī Sietlā!

Un paldies jums–lai kur jūs būtu–mēs visi satiekamies lūgšanās.

Dievpalīgu novēlot, jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian.  To all who participated in the service– reader Dr. Jānis Sīpols (from Latvia) –organist Dr. Andris Āboliņš–our amazing video team Pauls Zommers, Andrejs Zommers  and Ēriks Raisters–PALDIES!  THANK-YOU!

And–God bless to each and every one!

prāv. Daira

Tags:

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Kopā ar svētbrīža video šonedēļ nosūtam mūsu archibīskapes Laumas vēstuli–Lūgšana dūmu aptumšotās dienās.  Liekas, ka mīļā archibīskape īpaši domājusi par mums, kas rietumu krastā pēdējās nedēļās dzīvojam dūmakā, kā arī par tiem, kuri ugunsgrēkā zaudējuši mājas, visu savu iedzīvi.  Paldies Dievam, ka Oregonas draudzes priekšniecei Dr. Ritai Sējai tomēr nebija jāizvācās no mājas uguns briesmu dēļ–bet, līdz ar archib. Laumu–turpināsim lūgt cits par citu.

Šīs nedēļas ierakstā Svētos Rakstus lasa Dr. Juris Cilnis un mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš iepriecinās mūsu ausis un sirdis ar jaukām ērģeļu improvizācijām.  Sirsnīgs paldies viņiem abiem–kā arī Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, par video ierakstīšanu , ievietošanu tīmeklī un nosūtīšanu mums visiem! 

Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian. 

I hope and pray that you are well–in body and soul.  It’s been a trying week, with the smoke that keeps hanging around.  But the smoke reminds us that we need to pray–for those, who have lost everything in the fires–and for those who are working so hard to fight the fires.  Let us lift them–and also one another– to God. 

May the Lord bless you and keep you.

prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on September 12, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!
Nosūtam jums draudzes 70. gada dienas svētbrīdi. Svētos rakstus šoreiz lasa trīs pēdējo gadu draudzes priekšnieki–Andrejs Zāmelis, Jānis Atvars un patreizējas priekšnieks, Jānis Šulcs. Dziesmas dzied Jānis Šulcs un Juris Cilnis–aicinu jūs lejuplādēt dziesmu lapiņu un dziedāt līdz! Paldies visiem dziedātājiem un lasītājiem–kā arī Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram–mūsu video komandai!

Dienā, kad filmējām video lielā dūmaka, ko šobrīd piedzīvojam, vēl nebija pārklājusi mūsu pilsētu. Ir nepatīkami un veselībai nedroši doties ārā–bet dūmi arī atgādina, ka ir cilvēki kas ugunsgrēkos ir zaudējuši visu. Tik daudz cilvēku–Vašingtonā, Oregonā, Kalifornijā.

Dr. Rita Sēja, Oregonas draudzes priekšniece, ir saņēmusi ziņu, ka jābūt gatavai atstāt maju. Viņa šobrīd vēl cer, ka tas nenotiks, bet ir sapakojusies. Turēsim viņu–un visus, kuri ir jau cietuši no ugunsgrēkiem–kā arī ugunsdzēsējus–savās lūgšanās!

Lūgšanas ir svarīgākās–bet tiem, kas var un vēlētos ko ziedot palīdzībai mūsu piekrastes cietējiem, pievienoju informāciju par Lutheran World Relief Disaster Response:

Turu jūs–un mūs visus lūgšanās! Dievpalīgu novēlot–jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The video this week honors the 70th anniversary of our congregation on September 13, 2020. The readers of Scripture are former congregation presidents, Andrejs Zāmelis and Jānis Atvars, as well as Jānis Šulcs, our president now. He, along with Juris Cilnis, sing the hymns–which you can sing along by downloading the dziesmu lapiņa attached to this letter. Paldies, thank-you–to all of them! And,as ever and as always, paldies to Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters–our video team.

When we made the video the smoke that is blanketing our city now hadn’t yet become so bad as it is now, when going outside is a health risk. As unpleasant as it is for us in the city–the smoke is a constant reminder that there are people, many, many people, who have lost everything in the wildfires all up and down the West Coast.

Dr. Rita Sēja, the president of our Oregon congregation has been told to prepare to evacuate her home on short notice. It hasn’t come yet and she hopes it may not–but she is packed and ready.

I ask for your prayers–for Rita and for those who already have suffered from the wildfires–as well as for the firefighters.

Prayers are the most important, but if you would like to donate for disaster relief, I attach information on how to do so through the Lutheran World Relief Disaster Response:

Prayers and blessings–prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on September 5, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze–Dear friends,

This week’s video is in English. 

The fact that we have no idea at present how long it will be before we are able to safely gather in person to Worship makes me more grateful than ever for your patience and response to our video services! 

And I think we can all be very grateful  to our faithful video team — Pauls Zommers and Andrejs Zommers, as well as the secretary of our congregation, Ēriks Raisters, who sends out links so we can easily connect — to the video and, in a way, to each other!

Ēriks and Dr. Inese Raisters are our Scripture readers and  Hymn singers this week–when our organist  Dr. Andris Āboliņš wasn’t able to be with us this week, they willingly agreed to help out so we wouldn’t be without music which is such and important part of our Lutheran worship.  The words are in the bulletin/dziesmu lapiņa — if you download it you can sing along!  And  paldies / thank-you to  Inese and Ērik!    

The Lord bless you and keep you!   Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu–prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on August 29, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam ierakstu — Kapu svētki. Šis ir pirmais, un cerams, arī vienīgais gads kad neesam kā draudze šai saulē, nākuši pie mūsu mīļajiem, kuri gājuši mums pa priekšu — draudzi aizsaulē svinēt kopīgu dievkalpojumu. Kristus saimē — kā tik jauki pasaka Kārlis Kundziņš.

Sirsnīgs paldies Jānim un Maijai Atvariem, Intai Wiest un Vairai Christopher par ziediem pie pieminekļiem — un īpaši liels paldies šoreiz Paulam Zommeram — viņam šoreiz bija liels darbs filmējot, montējot! Un, kā vienmēr — ko mēs iesāktu bez Andreja Zommera un Ērika Raistera, kuri gādā, lai ieraksti nonāktu jūsu datora lodziņā!

Dievpalīgu visās lietās novēlot,
Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This year, as with so much else, our Kapu svētki Worship service was different. The gathering, that is such an important part of Kapu svētki was not possible. However — it made me realize, once again, that distancing doesn’t mean we aren’t together — in spirit, in hope — in faith and love.

Thank-you to Jānis and Maija Atvars, Inta Wiest, Vaira Christopher for the flowers by the memorial stones. And to Pauls Zommers, who had to put in so much work on this video — and huge PALDIES! And — what would we do without Andrejs Zommers and Ēriks Raisters who make sure the video arrives on your computer screen. Thanks to one and all.

Blessings, prāv. Daira

Tags:

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!
Nosūtam jums šīs nedēļas video svētbrīdi. Sirsnīgs paldies Jānim Šulcam par Svēto Rakstu lasīšanu un Draudzes lūgšanas teikšanu — kā arī par altāra svecīšu aizdedzināšanu! Mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš iepriecina mūsu ausis ar ērģeļu improvizācijām — un arī mūsu acis, as skaistajiem altāra ziediem — paldies, paldies! Pateicība arī Paulam Zommeram, par video ierakstīšanu — Andrejam Zommeram, par ievietošanu mājas lapā — un Ērikam Raisteram, par izziņošanu!

Nākošajā nedēļā mūsu video tiks ierakstīts Washelli kapsētā. Lai gan pulcēties vēl nav droši, negribējām vienkārši palaist garām Kapu svētkus, tāpēc–lai gan neparasti (kā tik daudz kas šajā laikā) — tie tomēr notiks — neklātienē. Atgādinu tiem, kuri vēlētos uzlikt puķes, ka video tiks filmēts pirmdien, 24. augustā, pulksten 5os pēcpusdienā.

Ar septembri video svētbrīži atkal notiks katru nedēļu.

Ar mīļiem sveicieniem — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian.  Thank you to Jānis Šulcs — our Scripture reader, Prayer leader, and candlelighter!  And to Dr. Andris Āboliņš, who delights our ears with his organ improvisations — and our eyes with the lovely flowers for the altar.  And then our video team — Pauls Zommers, who „shoots” them — Andrejs Zommers, who places them on the internet — Ēriks Raisters, who sends out links so we can easily find them.  Paldies — to one and all. 

Next week we will be making our video at Washelli.  Even though it’s still not safe to meet in person, we didn’t want Kapu svētki to be forgotten — so — although it’s not the same, you will be able to watch on August 30.  A reminder to those, who would like to place flowers — we will be making the video on Monday, August 24 at 5 pm.

Starting with September we will again be sending videos each week.

Blessings — prāv. Daira

Tags: