Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze-Dear friends,

Happy Advent!  Yes, already!  It’s time to light the candles in our Advent wreath–and start preparing ourselves to receive God’s blessed Christmas gift of his Son. 

As you will see in the video–we have a Christmas tree–already.  Pauls Kalniņš bought it and brought it to the church– Mārtiņš Cilnis and Juris Cilnis put it up–Selga Pētersons and Nicole Pētersons decorated it with lights.  As they say–it takes a village!  Thanks-to all of you!  It’s lovely!

Thanks as well to our readers Lisa and Andris Pružinskis–our organist Dr. Andris Āboliņš and our video team–Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters. 

Blessing–to all of you.  May this Advent be a safe and joyful time–for you and your dear ones! Prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Tik pēkšņi –  tik negaidīti ātri,  ir pienākusi Baznīcas gada pēdējā svētdiena–Mūžības svētdiena un Mirušo piemiņas diena.   Tikai pirms dažam dienām svinējām Latvijas Valsts Svētkus, bet šodien tiekam aicināti savas acis pacelt uz Mūžību.  Un aizdegt svecītes pieminot tos mūsu mīļajos, kuri pēdējā gadā ir gājuši mūžībā.  Šajā gadā, mēs to daram kopā trīs draudzes–Vankūvera, Sietla un Portlande.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās svētbrīža tapšanā!  Mūsu lasītājiem, Šulcu ģimenei – Ainai, Lindai un Jānim;  Aijai Staparai, par ziediem pieminot viņas māti, Irēnu.  Šoreiz mums ziedu bija neparasti daudz–uz altāra, pie kanceles, blakus Augšāmcelšanās svecei–tos,  pieminot savu māti, Mirdzu, atnesa mūsu ērģelnieks, Dr. Andris Āboliņš un video ierakstu veidotājs, Pauls Zommers – pieminot savu māti Dzintru.  Daudz mīlestības!  Paldies!

Paldies arī Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, kuri gādā, lai ieraksts tiek ielikts tīmeklī un nogādāts jūsu e-pasta kastītē! 

Un–šajā dienā,  un vienmēr–pateicība  Dievam, kas mūs ir vadījis, svētījis un sargājis mūsu sirdis un domas šajā  neparastajā gadā!    

Nākošajā svētdienā aizdegsim pirmo Adventa  svecīti un turpināsim savu kopējo ticības ceļu! 

Uz to, lai Dievs palīdz un svētī mūs visus!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This is the last Sunday of the Church year and in Latvian congregations, it’s the day we remember those, who have gone before us, into God’s own Light Eternal.

Next Sunday our service will be in English and I invite you to join us as we light the first candle in the Advent wreath and listen to John the Baptist proclaim the Good News that is to come!  

May God bless you and keep you!

prāv. Daira

Tags: , , ,

Posted by Website Admin on November 17, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie!

Priecīgus Latvijas Valsts Svētkus!  Šogad tos svinam attālināti, bet toties, kopā ar visiem latviešiem, visā pasaulē un īstajā dienā, 18. novembrī.

Sirsnīgs paldies LBVŠ par altāra ziediem, kā arī svētbrīža dalībniekiem:  ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, lasītājiem Diānai Atvarai un Kristapam Kancānam.  Tāpat Paulam Zommeram par video ierakstu un montāžu–un Andrejam Zommeram, par tā ievietošanu tīmeklī.  Par izsūtīšanu, šoreiz paldies gan Ērikam Raisteram, gan Inesei Graudiņai!

Lai Dievs svētī Latviju un mūs, latviešus, visā plašajā pasaulē!

Sirsnībā, jūsu prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze – Dear friends,

This week our video is in English–and partly „outdoors”, thanks to Andrejs Zommers, who filmed scenes of Bainbridge Island to go along with his reading of Scripture–how lovely!  Lovely as well, to hear Katriāna’s solo, „Amazing Grace”–paldies  to you both! 

Thanks as well to our „indoor” team, with whom we meet every Monday:  Pauls, who, in addition to filming and editing our video, this week also placed fowers on the altar.  And Dr. Andris Āboliņš who „makes a joyful noise unto the Lord” with his organ improvisations. 

A little heads-up –our next video will not be going out on the week-end, but on Wednesday, November 18th, Latvia’s Independance Day.   Thank-you to Ēriks Raisters for sending the videos–thank-you, dear friends, for watching them!  And thanks be to God for all blessing!

Prāv. Daira

Tags: , ,

Posted by Website Admin on October 31, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtot jums šo svētbrīdi, novēlu jums priecīgu Visu Svēto Dienu!  Luterāņu baznīcās mums mazāk iznāk  svinēt šos svētkus, jo tikai dienu iepriekšs–31. oktobrī–mēs atzīmējam Reformācijas svētkus/Ticības atjaunošanas dienu.   Bet–tā kā šogad, dažādu iemeslu dēļ, mēs Reformācijas svētkus svinējām pagājušā nedēļā, tad šodien–tieši īstajā dienā, 1. novembrī, varam svinēt šos svētkus.  Visi svētie–tie esam arī mēs!  Daļa no svētās sadraudzes, ko apliecinām ticības apliecības trešajā daļā–visi, kas esam vienoti Svētajā Gara, gan tie, kas ir aizsaulē, gan mēs.  Vienoti.  Vienā–svētā–Garā. 

Šajā svētbrīdī mūsu lasītāji ir Diāna Atvara un Kristaps Kancāns–paldies, paldies!  Un, kā iknedēļas, Dr. Andris Āboliņš iepriecina ar ērģeļu improvizācijām, Pauls Zommers visu ieraksta un viņa brālis Andrejs ierakstu ievieto tīmeklī.  Paldies, paldies, paldies!  Un vēl viens  paldies Ērikam Raisteram, par to, ka savās epasta kastītēs varam saņemt gan ierakstu, gan– pielikumā–dziesmu lapiņu. 

Šoreiz aicinām arī atvērt archibīskapes Laumas Zušēvicas vēstuli–sveicienu Reformācijas svētkos!

Paldies–vislielākais PALDIES Dievam!  Par ikkatru no jums atsevišķi, un visiem kopā–šajā Visu Svēto Dienā!

Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends!

This week’s video is in Latvian–but I wanted to wish you happy All Saints Day!  Today we celebrate the Communion of Saints that we affirm in the Apostles’ Creed–that, in faith–and in the Holy Spirit, we are one.   The blessed faithful, who are at home in God’s Light eternal–and we, who walk daily in the same Light.  So, dear Saints–it’s your day–it’s our day!   Happy All Saints!

Blessings–prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Novēlot jums–mums visiem–priecīgus Reformācijas svētkus es sirsnīgi pateicos mūsu lasītājiem Inesei un Ērikam Raisteriem kuri, atsūtot ierakstu no sniegotajiem kalniem, iepriecināja mūsu acis un sirdis!  Tāpat arī mūsu ērģelniekam–paldies, Andri, ka ik nedēļas iepriecini mūsu ausis un sirdis! 

Paldies, no sirds, Paulam Zommeram, par lielo darbu–vispirms uzfilmējot svētbrīžus un pēc tam, visu samontējot–tik skaisti!   Tāpat paldies  Andrejam Zommeram, ka viņš ierakstus ievieto tīmeklī–un Ērikam Raisteram, ka viņš tos mums piesūta mūsu epastakastītēs. 

Šonedēļ pievienojam ne tikai dziesmu lapiņu–kurā jūs redzēsiet Lutera zīmogu, Lutera Rozi–bet arī paskaidrojumu–kas tā ir un ko tā nozīmē.

Turēsimies veseli–esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but you might take a look at the scenes of snowy mountains that our readers Inese and Ēriks Raisters sent us.  What a beautiful world we live in–such Grace! 

Happy Reformation Sunday!

Blessings–prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! 

Kopā ar šo video ierakstu sūtu jums mīļus un rudenīgi krāšņus sveicienus!  Šonedēļ mūsu lasītāja ir Dr. Indra Ekmane, kura–lai gan dzīvo Mineapolē–tomēr vienmēr ar prieku ir gatava piedalīties svētbrīdī.  Tā ir šī attālinātā laika „mākoņa sidraba maliņa”, ka varam būt kopā–Dieva vārdā! 

Tāpat, varam ik nedēļas būt kopā un klausīties Dr. Andra Āboliņa inspirētās ērģeļu improvizācijas!  Un–neredzāmi– kopā ar Paulu Zommeru, kurš ar savu telefonu ieraksta svētbrīžus, samontē un sūta savam brāli Andrejam, kas tos ieliek tīmeklī–un tālāk, tie nonāk pie Ērika Raistera, kas tos nogādā mūsu epastakastītēs. 

Un tā, lūk, mums ir daudz par ko pateikties!  Arī par jums, mīļie svētbrīžu dalībnieki tālumā un tuvumā–lai Dievs jūs svētī un pasargā! 

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but I wanted to let you know that our scripture reader is Dr. Indra Ekmane.  Indra lives in Minneapolis, but she’s always happy to participate–and that is the silver lining of this distanced time we’re living in right now.  We are able to be together–in God’s Word! 

Also–in music– Dr. Andris Āboliņš’ organ improvisations. And–behind scenes–Pauls Zommers, who „shoots” the services with his telephone, Andrejs Zommers, who places them on the internet, and Ēriks Raisters who delivers them to our emailboxes.

We have so much to be thankful for!  And that includes all of you, dear friends–may God bless you and keep you!

Prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze–Dear friends!

The story of Jonah and the Big Fish is one of my favorites–each time I read it, there is always something new to think about.  And smile about–those repentant cattle with ashes on their heads!

I’m so sorry I wasn’t able to share the story in person–a sudden but passing  indisposition kept me home.  My GREAT thanks to Andris Pružinskis, who stepped in at the last minute and saved the day–PALDIES, ANDRI!!!

Thanks as well to Dr. Andris Āboliņš–our organist, who improvises on hymn tunes so beautifully.  And to Christian Keaunui, our reader.  Christian’s grandmother Dr. Vaira Christopher  placed flowers on the altar to honor her mother’s 110th birthday–paldies, Vaira! 

And–as ever–it is a great joy to thank our wonderful video team–Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters. 

In addition to the Order of Service (aka Dziesmu lapiņa) I’m attaching a message from our Archbishop Lauma Zušēvica.  A prayer for our time–and–this time it’s in English!

Blessings–esiet svētīti un pasargāti! Jūsu prāv. Daira

Tags: ,

Posted by Website Admin on October 3, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! Priecīgus Pļaujas svētkus!

Kā jau varētu sagaidīt Pļaujas svētkos–mums šodien ir daudz pateicību!

Par Svēto rakstu lasīšanu, sirsnīgs paldies Ingrīdai Gray!

Par altāra rotu–Dr. Vairai Christopher un Intai Wiest. Jūs šogad varēsiet tuvumā apskatīties ne tikai skaistos ziedus, bet arī augļu grozu un sēnes–jā, īstas sēnes! Paldies Vaira un Inta–kā arī Maijai Atvarai par Pļaujas svētku maizes kukulīti uz altāra!

Dr. Andrim Āboliņam, par priecīgajām ērģeļu improvizācijām Pļaujas svētkos–kā arī par rozēm, kas nestas par godu viņa vecāku, prāv. Roberta un Mirdzas Āboliņu kāzu jubilejai 1. oktobrī. Paldies–paldies!

Paulam Zommeram–Andrejam Zommeram–Ērikam Raisteram: mūsu video kommanda! Paldies, paldies, paldies!

Un PALDIES DIEVAM! Par jums, mīļie skatītāji–par visiem un visu–mēs esam bagātīgi svētīti!

Kad mēs uzņēmām šo video pirmdienas vakarā vēl nebija zināms, ka Prezidents Tramps ir saslimis ar COVID-19 un ievietots slimnicā. Aicinu visus–aizlūgt par Prezidentu. Pacelt Dieva gaismā un mīlestībā–viņu un viņa kundzi–un visus, kurus piemeklē ļaunais vīruss.

Dievs dzird lūgšanas!
Kristus mīlestībā–jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

On Monday, the day we filmed this video, we had not yet received the news that President Trump was in the hospital because of COVID-19. Lifting him up to God’s light, we pray that God will grant healing to the President, the First Lady–and all who suffer. Healing and peace.

The Pļaujas svētku video is in Latvian, but I would like to thank the participants in English!

To our reader, Ingrīda Gray–heartfelt thanks!

To the ladies who decorated our altar–Dr. Vaira Christopher, Inta Wiest, Maija Atvars–a threefold paldies, paldies, paldies! Take a look at the veggie basket–and the mushrooms!!

To Dr. Andris Āboliņš who gladdens our hearts with his improvisations–this week Andy brought roses in honor of his parents’, prāv. Roberts and Mirdza Āboliņš wedding anniversary on Oct. 1.

To Pauls Zommers, Andrejs Zommers, Ēriks Raisters–our faithful video team–THANKS–from all of us!–for all you do!!

And–THANKS BE TO GOD! For you, dear friends–each and every one–and for all God’s blessings.

We are indeed richly blessed!
Your sister in Christ – prāv. Daira

Tags: ,