The Latvian Church and Center was designed and built for our community in 1971 by the hands of our hardworking and talented community members. The purpose was clear: Latvians needed a place for worship and a place to not only mark life’s milestones, but also share our cultural traditions and pass them along to our children and grandchildren. We have been married there, baptized and sent our children to Latvian school there, celebrated birthdays, anniversaries, confirmations, and the lives of our loved ones who have passed.

The Center has fostered Latvian culture through music, dance, theater, education and food all under one roof. It is in this spirit that we write to you to ask for your help. That very roof under which all these activities take place needs to be replaced. The roof was last replaced more than 25 years ago, but water damage over the last few years has seriously weakened its structure and it can no longer be safely repaired or patched. The roof must be fully replaced. Due to the size of the building and the challenging steep angle of the Church portion of the roof, the estimated cost is $100,000.

After finalizing an agreement this past year with Sound Transit, our facilities are no longer in jeopardy from light rail. While the transit settlement did provide significant funds, the majority of those funds will be needed for impacts and renovations caused by light rail construction. We must safeguard our Center from the elements now.

In 2018, the Church and Center were used more than 250 times by Latvians and other community groups close to us, including a very special celebration to mark the 100th Anniversary of the Latvian Republic! To continue using the facility with this frequency, without any disruption of services and events, we must replace the roof this year. We must commit to a contract no later than the beginning of June and schedule the replacement work for this summer or early fall.


We are asking you to please join us in funding a new roof for the Latvian Church and Center by making a generous contribution by May 31, 2020. We ask individuals to consider a gift of $300 and families consider a gift of $1,000. Of course, your donation in any amount is greatly appreciated.

We will post fundraising updates on the church web page, www.SeattleLatvianChurch.org, as well as the Latvian Church Center Facebook page. Checks may be written to the Seattle Latvian Church, with a notation of roof replacement. Donations are tax deductible. Thank you for your support!

Jānis Šulcs, Chairman of the Board
Seattle Latvian Lutheran Church

Ed Leitis
Latvian Center Manager

Sarmīte Davidson, President
Latvian Assoc. of the State of Washington

P.S. A special thank you to those six families who have already contributed $9,000!

Posted by J P on February 5, 2020

Nr. 317 – 2020. g. februāris, marts un aprīlis 

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 

Februārī: 2. Fourth Sunday of Epiphany. English language Worship service with communion followed by Bible study. 

9. Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. Seko Dāmu komitejas Zupas pusdienas nama zālē. 

16. Epifānijas laika sestā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Inese un Ēriks Raisteri. 

23. Epifānijas laika pēdējā svētdiena – Mūsu Kunga apskaidrošanās diena. Dievkalpojums ar 

dievgaldu. Seko Bībeles stunda. 

Martā: 1. First Sunday of Lent. English language Worship service with communion followed by Bible study. 

8. Gavēņa laika otrā svētdiena. Kalpaka dievkalpojums. Seko draudzes gada sapulce. (skat. ziņojumu) 

15. Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. 

22. Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. 

29. Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Bībeles stunda 

Aprīlī: 5. Pūpolu svētdiena / Palm Sunday. English language Worship service with communion. Singing by the 

Latvian school children. 

10. Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā

12. Kristus Augšāmcelšanās svētki. Seko Lieldienu brokastis nama zālē. (skat ziņojumu) 

19. Baltā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Bībeles stunda. 

26. Lieldienu laika treša svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Jānis Sīpols un Dita Kanapeska. 

Ziņojumi: 

Baznīcas Gada grāmatas Dievnama priekštelpā uz galdiņa ir jaunās 2020. gada Baznīcas Gada grāmatas un adrešu saraksti. Tās var iegādāties par $20. Gada grāmatā varat lasīt par notikumiem mūsu baznīcā pagājušā gadā—ne tikai ASV bet arī Eiropā, Austrālijā un Latvijā. Starp vairākiem interesantiem rakstiem ir prāv. Dāvja Kaņepa apcere, “Baznīca un klimata maiņas” un māc. Gijas Galiņas domas, kā “Daba atklāj Dieva dabu.” 

Lai dotu jums mazu ieskatu, par to, ko varat atrast BGG 2020, citēšu daļu no Kalamazū draudzes mācītājas Aijas Graham raksta—kas var mūs uzrunāt šajā Epifānijas, jeb Atspīdēšanas laikā! 

“Ja es teiktu—galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma—tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts Tev spīdētu kā diena. Tumsība Tev būtu kā gaisma.” (Ps. 139:11-12) 

Katoļu tēvs Ričards Rors savā jaunākajā grāmatā “Universālais Kristus” raksta, ka gaisma nav tā, kuru tu redzi—gaisma ir tā, kurai patiecoties tu redzi. 

Zinātnieki pat ir pierādījuši, ka tas, kas mums, kā cilvēkiem liekas kā galēja tumsa, patiesība ir pildīta ar mazām gaismas daļiņa, netrīniem, kas iet caur visu Visumu. Mēs redzam, piedzīvojam tumsu, bet mēs nepamanām, ka tumsa patiesībā ir pilna ar mazām, gaismu saturošām, kustīgām daļiņām. Kristus gaismas pildīts ir viss, lai arī to uzreiz neredzam, nejūtam, nespējam saskatīt. 

Tā ir bijis un joprojām ir manas dzīves krīžu brīžos. Liela mīlestība un lielas ciešanas ir bijuši brīži, ka Dieva tuvumu esmu piedzīvojusi vispatiesāk. Dievs līdzās gaismas un tumsas laikos. (…) Dievs ienāk manā tumšajā sirdī un ļauj pamanīt kaut mazu gaismu. Reizēm jāgaida ilgāk un pacietīgāk, līdz sirds spēj tumsā ieraudzīt Kristus gaismu. Un tomēr, sāpīgs brīdis var būt dziedinošs. Baiļu pilns pārdzīvojums var būtu pamācošs. Izmisuma, vientulības brīdis dalīts ar Dievu. Neziņas brīdis – paļāvības pilns. Atvadu un sēru laiks – mīlestības apklāts. 

Es no savas tumsas saucu uz Dievu un Viņš turpat vien ir. Gaisma manā tumsā. 

Dāmu komitejas Zupas pusdienas Atbalstot LELBA Palīdzības nozares darbu (skat. rakstiņu iepriekšējā draudzes Apkārtrakstā) Dāmu komiteja pēc dievkalpojuma 9. februārī aicina uz Zupas pusdienām. Tiks piedāvātas piecas dažādas (gardas!) zupas un par $10 varēsim nogaršot cik vien vēlāmies—vienu, vai visas. Tiks arī piedāvāta (par $5) iespēja iegādāties kādu no tām līdzpaņemšanai. Mīļi aicinām! 

Draudzes gada sapulce Pēc Kalpaka dievkalpojuma 9. martā notiks draudzes gada sapulce. Pirms tam—turpinot jauko sadarbību nu jau otro gadu—Trejdeksnīša dejotāji pasniegs pabrokastis

Darba kārtība: 1. Sapulces atklāšana 2. Sapulces vadības izraudzīšana 3 . Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes. 4. 2019. gada budžeta izpildījums 5. Revīzijas komisijas ziņojumi 6. 2020. g. budžets 7. Draudzes padomes vēlēšanas 8. Dažādi jautājumi 

Klusās nedēļas dievkalpojumi Sirsnīgi aicinām sagatavoties Lieldienu brīnumam un priekam apmeklējot Klusās nedēļas dievkalpojumus: Pūpolu svētdienā, 5. aprīlīangļu valodas dievkalpojums. Dziesmas (latviešu valodā!) dziedās skolas bērni. Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī, pulksten 7os—vakara dievkalpojums kurā klausīsimies Kristus Krusta stāsu — dziedāsim un klusi pārdomāsim—Cik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš sūtīja savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic—nepazustu! 

Un tad 12. aprīlī—svinēsim Lieldienas

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums pulkst. 10:30 

pēc dievkalpojuma Trejdeksnītis aicina uz 

Lieldienu brokastīm 

cena: $25/$10 bērniem. lūdzu pieteikties pie Ērikas Currier erikacurr@gmail.com 

Please join us for the Easter Worship service followed by brunch! 

Draudzes saimniecība Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu. Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese: 11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726 

Draudzes mācītāja – prāv. Daira Cilne cilnis@earthlink.net 206-674-9600 Draudzes priekšnieks – Jānis Šulcs jsulcs@gamail.com 206-762-3433 

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA 

Permit No. 232 

RETURN SERVICE REQUESTED English language Worship Services 

February 2 , March 1 and April 5—Palm Sunday. 

Easter Sunday Worship service in Latvian—followed by a delicious brunch prepared by the Trejdeksnītis folk dance group! All are cordially invitied!

27. janvārī – Dievkalpojums.

3. februārī – English language Worship service with communion.

10. februārī – Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Trejdeksnīša vēlbrokastis nama zālē.

17. februārī – Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Pružinsku ģimene.

24. februārī – Dievkalpojums ar dievgaldu.

3. martā – Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Linda Beiniķe un Jānis Šulcs.

10. martā –Pirmā svētdiena Gavēņu laikā. Kalpaka dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Trejdeksnīša
vēlbrokastis un draudzes gada sapulce.

17. martā – Second Sunday of Lent. English language Worship service with communion followed by Bible
Study.

24. martā – Trešā Gavēņa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

31. martā – Ceturtā Gavēņa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu

Posted by Website Admin on February 12, 2018

Seatles Latviešu Ev. Lut. Draudzes /

Seattle Latvian Lutheran Church

Dievkalpojumi martā / March Worship services

 

(Lūdzam ievērot pārmaiņu Kalpaka dievkalpojuma / Draudzes Gada sapulces datumā!)

    Please notice the change of dates for the commemorative service and Annual meeting!
 
4. martā: Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

 Seko pusdienas un Latvijas sieviešu ansambļa “Putni” koncerts nama zālē. Ansamblis
 dziedās arī baznīcā dievkalpojuma laikā. Koncerts ir daļa no Latvijas Simtgades svinībām.
 To rīko LBVŠ kopā ar Baltic Arts Council NW (Heather MacLaughlin Garbes, vadītāja).
 
Third Sunday of Lent—Worship Service with communion. After the Worship service all
 are invited to lunch and a concert by the Latvian Women’s Ensemble “Putni.” They will be
 singing during the service as well. The concert is part of Latvia’s One Hundred Years celebration
 and is organized by the LBVŠ together with the Baltic Arts Council NW (led by Heather
 MacLaughlin Garbes).

 11. martā: Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Kalpaka dievkalpojums. 

Seko pusdienas un Draudzes Gada sapulce nama zālē.
 
Fourth Sunday of Lent. Commemorative Worship service honoring those who fought for Latvia’s
 freedom under the leadership of Col. Oskars Kalpaks. Lunch and Annual congreation meeting
 following the service.
 
18. martā: Gavēņa piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. 

Seko Bibeles stunda.
 
Fifth Sunday of Lent—Worship service with communion followed by Bible study.
 
25. martā: Palm Sunday. English language worship service with communion. Followed by
 Church Board meeting. Seko Padomes sēde.
 
29. martā: Zaļā Ceturtdiena.
 Dievkalpojums Takomā (1st Lutheran Church) pulksten 1os.
 
Maundy Thursday-- 1p.m. in Tacoma. (First Lutheran Church. 524 S. “I” St.) Worship service
 with communion.

 25. martā: Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.
 Good Friday –7 p.m.—Worship Service with communion.
Posted by Website Admin on August 16, 2017

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Augustā: 20.

Kapu svētki Seatlē – Evergreen Washelli kapsētā pulksten 10:30. Pēc dievkalpojuma, Dāmu komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā. ($10) Lūdzu pieteikties līdz 15. augustam pie Maijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas Wiest (425-678-8774).

26. Sestdienā, pulksten 5os pēcpusdienā—Kapu svētki Takomā, New Tacoma kapsētā.

27. augustā un 3. septembrī kārtējais draudzes dievkalpojums nenotiek. Pulksten 11os

27. augustā – Ilmāra Lūša piemiņas dievkalpojums draudzes dievnamā pēc kura ģimene aicina uz pusdienām nama zālē.

Septembrī: 10.  14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpojums ar dievgaldu.

17. 15th Sunday after Pentecost.

Confirmation of Christian Keaunui.

English language worship service with communion.

24. 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpojums.

Oktobrī:

1.     17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles stunda.

8. Dievkalpojums nenotiek. LELBA Sinode Niagārā no 6. – 8. oktobrim.

15.       19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Laju vadīts dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma atskats uz Sinodi.

22. 20th Sunday after Pentecost. English language Worship service with communion followed by Bible Study.

29. Pateicības dievkalpojums – Reformācijas 500 un Pļaujas svētki. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko svinības nama zālē. Lūdzu pieteikties pie Maijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas Wiest (425-678-8774)

Novembrī: 5. Visu Svēto diena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

Reformācijas 500

Mīļā draudze! Atzīmējot šo lielo Baznīcas jubilejas gadu piedāvāju jums Denveras draudzes mācītājs Helēnes Godiņas rakstu:

Katrīna von Bora Lutere

Šogad mēs īpaši domājam par Mārtiņu Luteru, jo svinam reformācijas 500. gadadienu. Domājot, ko lai uzrakstu par Mārtiņu Luteru, “satiku” viņa sievu Katrīnu von Boru. Un man bija jādoma – kāds bija viņas iespaids un devums Refomācijai? Būdama Mārtiņa Lutera sieva, nevar taču būt, ka viņa nespēlēja tajā nekādu lomu! Un tā es sāku pētīt Katrīnas von Boras dzīvesstāstu.. Katrīna von Bora piedzima 1499. gada 29. janvārī kādā, nabadzībā nonākušā, dižciltīgo ģimenē. 1504. gadā Katrīna tika aizsūtīta uz Benediktīņu klosteri, kur viņa sāka mācīties. Pēc četriem gadiem viņa pāgāja uz Cisterciešu klosteri, kur 1515. gadā, sešpadsmit gadu vecumā, viņa kļuva par pilntiesīgu mūķeni. 1517. gada 31. oktobrī Mārtiņš Luters pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes. Tajās viņš teica: “Mēs nevaram nonākt debesīs caur labiem darbiem, arī ne caur priekšzīmīgu dzīvi klosterī. Tikai Jēzus, Dieva Dēls, kad mēs Viņu uzņemam kā savu Kungs, Viņš caur savu nāvi mūs ieved debesīs.” Tas bija kā grūdiens daudzām mūķenēm un mūkiem atstāt klosteri. 1523.gada Lieldienu priekšvakarā Katrīna, kopā ar vēl dažām draudzenēm, pameta klostera dzīvi. Lutera mērķis bija lūgt šo mūķeņu ģimenes un piederīgos ņemt tās atpakaļ, bet, izņemot trīs ģimenes, visi no tā atteicās. Pieņemt izbēgušas mūķenes tajā laikā bija noziegums, kam sekoja nāves sods. Tā nu Luteram bija jārūpējas par atlikušo mūķeņu izmitināšanu. Divu gadu laikā viņam izdevās sarunāt mājas, laulības vai darba vietu visām no šīm izbēgušajām mūķenēm, izņemot Katrīnu. Luters mēģināja izprecināt Katrīnu un atrada viņai divus precību kandidātus, bet Katrīnai neviens no viņiem negāja pie sirds. Beigu beigās Katrīna paziņoja, ka viņa precēs vai nu Nikolas von Amsdorf (Lutera universitātes kolēģis) vai arī pašu Mārtiņu Luteru. Luters, kā zvērināts vecpuisis, cīnījās pret šo domu apprecēties. Bet galu galā viņš tomēr nolēma, ka šī laulība “patiks viņa tēvam, sadusmos pāvestu, sasmīdinās eņģeļus un saraudinās sātanu.” Un tā, 1525. gadā, bijušais mūks un bijusī mūķene apprecējās. Luters bija 42 gadus vecs un Katrīnai tad bija 25. Daži tuvi Lutera draugi, to skaitā Filips Melanhtons, uzskatīja, ka šī laulība varētu būt skandāls un tā noteikti traucēs Refomāciju. Bet Lutera tēvs, kā arī citi viņa draugi priecājās par Lutera laulībām. Gan Luters, gan Katrīna abi bija ļoti stipras personības. Katrīna bija sieviete ar “raksturiņu” un Luters uzskatīja, ka viņa dažreiz ir lepna. Katrīna, nākusi no dižciltīgas ģimenes, labprāt mēģināja civilizēt savu vīru, kurš nāca no parastas un vienkāršas ģimenes. Lai gan laulāto starpā bija daudz un dažādu diskusiju, viņi bija brīnišķīgs piemērs citiem savā laulības dzīvē. Viņu laulības dzīve bija mīlestības un siltuma piepildīta. Luters ļoti mīlēja savu sievu un bieži sauca viņu tādos mīļvārdiņos kā “Mīļotā”, “Mana īstā mīlestība” un “Mana sirdsmīļā Kate”. Luters rakstīja, ka viņam patika pamosties un redzēt sev blakus uz spilvena divas bizes. Luters reiz teica: “Sievai jādzīvo tā, lai vīram būtu prieks nākt mājās. Vīram jādzīvo tā, lai sievai būtu žēl, ka viņš dodas projām.” Lutera mājās nekad nebija miers un klusums. Katrīnai un Luteram piedzima seši bērni – Johannes (Hans), Elizabete (viņa nomira 8 mēnešu vecumā), Magdalēna (viņa nodzīvoja tikai līdz 13 gadiem), Mārtiņš, Pauls un Margarēte. Blakus savai ģimenei, lielā Luteru māja vienmēr bija pilna ar cilvēkiem. Parasti pie galda sēdēja Lutera ģimene un vēl vismaz 20 cilvēku, bieži vien pat vēl daudz vairāk. Luteri dzīvoja Melnajā Klosterī, bijušajā Sv. Augustīna klosterī, kurā Luters dzīvoja pirms Reformācijas sākuma. Un tā kā tur bija daudz istabu, tad prakstiskā Katrīna tās izīrēja studentiem, kuri, protams, bija ļoti laimīgi būt tik tuvu kopā ar Mārtiņu Luteru. Katrīna darīja visu, lai uzturētu Luteru un savu ģimeni. Viņa dārzā audzēja dārzeņus un augļus, audzēja lopus un brūvēja alu. Viņa ļoti prasmīgi vadīja saimniecību, pārzināja finanses, slimību laikā par kļuva par vislabāko un lietpratīgāko slimnieku kopēju un ārstu. Katrīna pat kārtoja lietas ar Mārtiņa Lutera izdevējiem. Tajā laikā tas bija ļoti neparasti, ka sievietei bija tik liela teikšana. Luters ļoti respektēja Katrīnas gudrību un dievbijību. Luters Katrīnu sauca par “Vitenbergas rīta zvaigzni”, jo viņa cēlās 4 no rīta, lai varētu aprūpēt savu ģimeni. Katrīnas lielās rūpes par saimniecību un ģimeni atļāva Luteram veltīt daudz uzmanības grāmatām, rakstīšanai un Reformācijas attīstīšanai. Katrīna mīlēja savu vīru un vienmēr viņu uzmundrināja, kā arī atbalstīja, kur vien tas bija nepieciešams. Mārtiņš Luters nomira pēkšņi, esot prom no mājām. Viņš nomira 1546. gadā un vīra nāve salauza Katrīnas sirdi. Viņa rakstīja: “Viņš no sevis deva tik daudz, ne tikai vienai pilsētai vai vienai valstij, bet visai pasaulei. Jā, manas bēdas ir tik dziļas, ka nav vārdu, lai aprakstītu manas sirdsāpes un cilvēcīgi nav iespējams saprast, kā es pašlaik jūtos… es nevaru ne ēst, ne dzert, nevaru pat gulēt… Dievs zina, kad es domāju par viņa zaudējumu, savās ciešanās es nevaru ne runāt, ne rakstīt.” Pēc Mārtiņa Lutera nāves viņa ģimenei negāja viegli. Viņiem vairs nebija Lutera ienākumu un lai gan Katrīnai piederēja zeme un īpašumi (Mārtiņš Luters visu bija atstājis savai sievai, ļoti neiedomājami tā laika kultūrā), viņi tomēr dzīvoja nabadzīgi. Katrīna nevēlējās pārdot savas mājas, bet viņai tās divas reizes bija jāatstāj piespiedu kārtā, kad izcēlās kari. Kad viņa atgriezās atpakaļ mājās, tās bija nolaistas, un tomēr Katrīna atteicās tās pārdot. Viņa dzīvoja kopā ar saviem bērniem, Vitenbergā, diezgan lielā nabadzībā. Kad Vitenbergā izcēlās mēris, Luteru ģimenei atkal bija jādodas prom. Diemžēl šā ceļojuma laikā Katrīna izkrita no ratiem un tika nopietni ievainota. Tikai trīs mēnešus vēlāk, 53 gadu vecumā, viņa devās mājās pie sava Debesu Tēva. Mēs nezinām daudz par to, kā Katrīna pati jutās un ko viņa domāja par savu dzīvi. Bet viņa bija brīnišķīgs paraugs gan laulibas dzīvē, gan rūpējoties par savu ģimeni. Lasot viņas biogrāfiju, man likās, ka viņa ir perfekts Salamana pamācības 31. nodaļas sievas paraugs! Lai gan viņa Reformācijas laikā atradās vairāk otrajā plānā, es domāju, ka bez viņas palīdzības, mīlestības un atbalsta, Luteram būtu daudz grūtāk bijis panākt to, ko viņš panāca. Ir jauki, ka ir tādas sievas, kuras ir atdevušas savu dzīvi ne tāpēc, lai celtu sevi, bet, lai palīdzētu Dieva valstībai izplatīties šajā pasaulē.

Ziņojumi…
Draudzes dzīve –

Šajā vasarā piedzīvojām gan skumjas, gan prieku. Skumjas, ka īsi pirms Jāņiem uzzinājām, ka mūžībā devies Ilmārs Lūsis—bet arī prieku, jo tika kristīti četri bērniņi! Pirmais—tieši ģimenes dienā—Markus Kūlīts, kurš cītīgi apmeklē mūsu latviešu skoliņu. Tad, Tēvu dienā –Jūlijs kurš ar vecākiem mēroja tālu ceļu no austruma krasta lai varētu tikt kristīts draudzē kurā viņa māte, Elizabete Celms ir kristīta un iesvētīta—un vēl izjūt, kā savas garīgās mājas. Un beidzot—divi vienā dienā—brālēni Taage un Magnus! Kāda svētība! Pateicība Dievam! Kursa – Pateicība Dievam arī par Kursas jauniešiem! Viņu šogad bija 17, kas ir uz pusi vairāk nekā pagājušā gadā- un-tā kā šogad neviens nenobeidza Kursu, varam cerēt, ka nākošajā gadā būs vēl vairāk! Kursas direktore, Dr. Indra Ekmane izlaiduma dienā ar prieku atzīmēja ka jauniešu valodas prasme, kas tika izmērīta sākumā un arī beigās, ir manāmi uzlabojusies. Ceru, ka kādā draudzes pēcpusdienā mēs varēsim vairāk iepazīties ar šīs vasaras Kursas darbību. Bet, jau tagad—varam būt pateicīgi par darbīgo direktori, skolotājiem, darbiniekiem—visiem visiem, kas pielika roku lai Kursa taptu. Un—par jauniešiem—lai to būtu vairāk un vairāk!

Sēru vēsts Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis

Ilmārs Lūsis

dzimis 1929. g. 17. septembrī, Rīgā

miris 2017. g. 22. jūnijā, Kirklandē

Piemiņas dievkalpojums svētdien, 27. augustā pulkst. 11os draudzes dievnamā.

Mīlestība nekad nebeidzas. ( 1. Kor. 13: 8)

Kristību sakramentu saņēmuši

Markus Andris Kūlīts

Vecāki: Andrea Drougas un Pauls Kūlīts

Krustvecāki: Lisa un Brian Kirk, Dāvids Drougas un Pamela Zytnicki

Kristīts 2017. g. 14. maijā

Jūlijs Pauls Johnson

Vecāki: Elizabete Celms Johnsen un Corey Johnsen

Krustvecāki: Karin Lubtech un Matt Law

Kristīts 2017. g. 18. jūnijā

Taage James Holmquist

Vecāki: Alana un Imanta Holmquist

Krustvecāki: Slivija un Taage Holmquist

Kristīts 2017. g. 23. jūlijā

Magnus Voicechs Holmquist

Vecāki: Silvija un Taage Holmquist

Krustvecāki: Dīna Kancs, Markus Līdacis un Tyler Dewey

Kristīts 2017. g. 23. jūlijā

Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. (Mk. 10: 14)

Posted by Website Admin on June 21, 2017

 

Jūnijā

 1. Dievkalpojums ar dievgaldu.  Kristības.
 2. Jāņu dienas dievkalpojums Izglītības Centrā, Šeltonā pulksten 11os.

 

Jūlijā

 1. Dievkalpojums ar dievgaldu.
 2. Dievkalpojums.  Seko kristības.

 

Augustā

 1. Dievkalpojums ar dievgaldu.

 

 1. Kapu svētki Seatlē  – Evergreen Washelli kapsētā  pulksten 10:30.  

Pēc dievkalpojuma, Dāmu komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā.  ($10)  Lūdzu pieteikties līdz 15. augustam pie Maijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas Wiest (425-678-8774).

 

 1. Sestdienā, pulksten 5os pēcpusdienā—Kapu svētki Takomā, New Tacoma kapsētā.

 

Septembrī

 1. Dievkalpojums nenotiek
 2. Dievkalpojums ar dievgaldu.
Posted by Website Admin on April 12, 2017

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Aprīlis:

16.Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Seko Lieldienu brokastis.

$22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 12. aprīlim.

namamate@hotmail.com 206–365-7123

Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

23. Baltā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

30. Lieldienu laika trešā svētdiena. Dievkalpojums.

Maijs:

7. Fourth Sunday of Easter. English language worship service with communion followed by Bible study.

14. Lieldienu laika piektā svētdiena. Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Markus Kūlīša kristības.

21. Lieldienu laika sestā svētdiena. Dievkalpojums.

28. Lieldienu laika septītā svētdiena. Dievkalpojums.

Jūnijs:

4.Vasarsvētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.

11.Trīsvienības svētki.

Aizvesto piemiņas diena. Dievkalpojums pulksten 11os. Sekos Magi ansabļa koncerts un pieņemšana nama zālē. Lūdzam atvest groziņus kopīgam galdam.

Day of Remembrance. Worship service at 11 a.m. Magi Ensemble Concert and reception following the service. Please bring finger food for the community table.

Reformācijas 500

Mīļā draudze!

Atzīmējot šo lielo Baznīcas jubilejas gadu piedāvāju jums referātu, ko diakone Rota

Stone lasīja Rietumapgabala konferencē Denverā 2016. g. oktobrī.

Mārtiņš Luters un Mēdiji: Vai Luters izmantotu Facebook?

Es izvēlējos šodien runāt par to, kā Mārtiņš Luters izmantoja sava laika mēdijus, skatoties, kā tie tiek izmantoti šajā laikā pirms vēlēšanām. Šķiet, ka visi to vien dara kā kaut ko publicē facebook, twitter vai kādā citā sociālajā tīklā.

Tad es iedomājos – un ko būtu darījis Luters tādā situācijā? Es noteikti negribu noniecināt faktu, ka Lutera laiks bija ļoti īpašs un neatkārtojams, un Luteram svarīgāk bija tas, ko saka Dievs, nevis viņa ‘sekotāji’ masās, bet nevar arī noliegt faktu, ka bez masu atbalsta Reformācija nebūtu notikusi.

Mārtiņa Lutera laikā, protams, nebija interneta un facebook. Tomēr arī viņa laikā bija samērā jauns masu mēdiju līdzeklis – iespiedprese jeb drukātā prese. Drukātavas ļoti paātrināja grāmatu iespiešanu—trīs vīri ar drukātavu trīs mēnešos varēja pavairot tik daudz grāmatu, cik trīs mūki nebūtu varējuši pārrakstīt visu savu mūžu garumā.

1501.gadā Mārtiņš Luters iestājās Erfurtas Universitātē. Šajā gadā Eiropā darbojās ap tūkstoti drukātavu 250 pilsētās. Tātad iespiedprese bija diezgan labi pazīstama. Tomēr pa lielākai daļai tās vēl arvien iespieda tikai biezas akadēmiskas grāmatas latīņu valodā, kuras prasīja lielus finansiālos ieguldījumus un kuru auditorija bija tā pati izglītotā un bagātā sabiedrības daļa, kas bija pirkusi dārgās grāmatas pirms tam.

1508.gadā Luters nonāca Vitenbergas Universitātē, kurā arī darbojās maza privāta drukātava Universitātes vajadzībām. Šeit viņš turpināja savu dzīvi kā augustīniešu mūks, kļuva par Universitātes mācībspēku, studēja doktorantūrā un apkalpoja vietējo draudzi, tajā regulāri sprediķodams.

Šī pēdējā viņa darbības daļa bija tā, kas tiešā veidā noveda pie Reformācijas. 1517.gadā viņš atklāja, ka vairāki viņa draudzes locekļi ir devušies uz netālo pilsētu, lai klausītos Johana Teceļa sprediķošanā un nopirktu no viņa indulgences atbrīvošanai no purgatorija.

Tā Luters (vai kāds viņa pārstāvis) 1517.gada 31.oktobrī devās uz Universitātes telpām – Vitenbergas pils baznīcu, lai pie tās ziņojuma dēļa – baznīcas durvīm, piestiprinātu (droši vien līmējot, nevis—kā parasti to attēlo, sitot ar naglu) 95 tēzes “Par Indulgenču Spēku un Noderīgumu”.

Tās nebija viņa pirmās tēzes. Tā paša gada vasarā viņš jau bija tāpat publicējis tēzes pret sholastiku, bet šīs tēzes neizpelnījās ne mazāko uzmanību. Tāpat kā iepriekšējās, arī tēzes par indulgencēm bija latīņu valodā, jo Luters tās gribēja diskutēt pēc tā laika akadēmiskām parašām atklātā debatē Universitātē. Tanī laikā Luters vēl bija nepazīstams teologs un mācītājs.

Luteram pavisam negaidot, 95 tēzes momentāni izraisīja lielu interesi – vispirms akadēmiskajās aprindās Vitenbergā un tad tālāk. 1517.gada decembrī tēžu drukātās versijas kā pamfleti un brošūras parādījās vienlaicīgi gan Leipcigā, Nurenbergā, gan Bāzelē. Tās bija sponsorējuši Lutera draugi, kuriem viņš bija nosūtījis savas kopijas. Latīņu kopijām drīz sekoja tēžu kopijas vāciski, kuras jau varēja lasīt ne tikai latīniski runājošie akadēmiķi un garīdznieki, bet plašāka publika vāciski runājošās zemēs.

Neplānotā, bet straujā 95 tēžu izplatīšanās parādīja Luteram veidu, kā mēdiji, ceļojot no cilvēka uz cilvēku, varēja ātri sasniegt plašu auditoriju. Viņš ātri uztvēra, kā izmantot drukāto presi savu ideju popularizēšanai. Pirmkārt, viņš rakstīja tam laikam īsus tekstus, parasti 8 – 12 lapaspuses, ko bija ātri un lēti nodrukāt. Otrkārt, viņš aktīvi iesaistījās drukāšanas procesā, regulāri apmeklējot Vitenbergas drukātavu, lai pārbaudītu sastādīto lapu tekstu un to kvalitāti.

Luters arī saprata, ka rakstīt latīņu valodā un tad pārtulkot vāciski nav veids, kā sasniegt plašāku auditoriju. Viņš apzinājās, ka viņam vajadzēja uzrunāt savus lasītājus tiešāk. Tā 1518.gada pavasarī Luters sarakstīja “Sprediķi par Indulgencēm un Žēlastību”, kurā viņš lietoja vācu valodu. Šo pamfletu, kas uzreiz kļuva par bestselleru, daudzi uzskata par īsto Reformācijas sākumpunktu.

Tā laika mēdiju vide, kuru Luters ātri apguva un izmantoja, savā ziņā bija līdzīga mūsdienu online ekosistēmai, kurā atrodas blogi, sociālie tīkli un diskusiju pavedieni. Tā bija decentralizēta sistēma, kurā paši dalībnieki rūpējās par izplatīšanu, kolektīvi nolemjot, kuras ziņas pavairot un dalīt tālāk.

No otras puses, lai vai cik decentralizēta, Lutera pamfletu druka bija atkarīga no viena cilvēka – Lutera. Andrew Pettegree nesen publicējis jaunu grāmatu, Brand Luther, kurā viņš argumentē, ka drukātā prese palīdzēja Luteram izplatīt viņa idejas, bet tikpat daudz Luters palīdzēja drukātai presei beidzot kļūt par pelnošu nozari. Ar Lutera palīdzību tā ieguva jaunu nišu un jaunu klientūru/ lasītājus, tādējādi nostabilizējoties kā galvenais informācijas izplatīšanas veids vairāku gadsimtu garumā.

Atšķirībā no grāmatas, kuras veidošanā paiet mēneši, pamfletu var nodrukāt vienā vai divās dienās.

Sākuma kopija vispirms izplatījās pilsētā, kur tā tika nodrukāta. Lutera piekritēji to ieteica saviem draugiem. Ceļojoši tirgotāji, pārdevēji un sprediķotāji tad aiznesa šīs kopijas tālāk uz citām pilsētām. Ja nākamajā vietā pamflets izraisīja pietiekamu interesi, vietējie drukātāji ātri sadrukāja paši savas kopijas, pa 1000 kopijām vai vairāk, cerot nopelnīt no šīs ziņas. Populārs pamflets varēja ātri izplatīties bez autora tiešas iesaistīšanās.

Luters no pamfletu publicēšanas nepelnīja neko. Viņš katru jaunu pamfletu nodeva draudzīgam/ simpatizējošam drukātājam (šajā procesā nauda nebija iesaistīta) un tad gaidīja, kamēr tas kā vilnis izgāja cauri drukātavu tīklam Vācijā. Tālāku drukāšanu Tom Standage salīdzina ar likes vai retweets mūsdienās. Lutera pamfleti bija vispopulārākā literatūra tajā laikā. Viņa pirmais vāciski nodrukātais pamflets “sprediķi” tika pārdrukāts 14 reižu tikai 1518.gadā vien, katru reizi vismaz 1000 kopijās. Luteram visražīgākais bija 1523.gads, kad tika nodrukāti gandrīz 400 dažādi Lutera pamfleti. Kopumā ap 6 miljoni pamfletu tika nodrukāti Reformācijas pirmajā desmitgadē, vairāk kā trešdaļa no tiem bija Lutera darbi.

Pamfleti bija jaunās grāmatas, ko pēkšņi liela daļa cilvēku varēja atļauties. Ļoti iespējams, ka daudzi tos pirka ne tikai tāpēc, ka viņiem rūpēja Reformācijas idejas, bet tā bija jaunā mode, jaunais iPhone, kas bija visiem un tāpēc to vajadzēja arī man. Ir grūti pateikt, kāpēc cilvēki pirka Lutera pamfletus, bet ir skaidrs, ka viņi to darīja.

Lutera pretinieki salīdzināja viņa ideju izplatību ar slimību (1520, 21.g.), bet bija jau par vēlu – tā bija izplatījusies Vācijā un tālāk. Lietojot mūsdienu valodu, Lutera ziņa bija gone viral.

Iespiedprese bija jauns un aizraujošs mēdiju veids Lutera laikā. Bez tās Luters nebūtu saņēmis vajadzīgo atbalstu savām idejām. Drukātā prese bija jauns mēdiju veids un Luters to ļoti aktīvi izmantoja sev par labu.

Archibīskapes Laumas Zušēvicas

Lieldienu raksts

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!!

Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr.

Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar

   Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, Tu būsi ar mani paradīzē!” Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst. Kur nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, ka nav vairs iespējams dzīvot kā Dievs to savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis. Kristus saprot tādas ciešanas un mokas! Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, ka šī ēka tiek kārtīgi pārbaudīta, Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz ar ģimeni un draugiem esam smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni. Daži zinat, ka mazliet vairāk kā pusgada laikā Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp tiem mamu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira daudz par agru un pēkšņi. Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam aiz Jēzus – ārā no kapa! No nāves valstības dzīvībā! Pateicos Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: ES

ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jņ. 11:26)

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību! Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svētki palīdz sirdīm dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas. Kristus iet ar mums caur visām grūtībām un sāpēm un arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretīm dzīvības uzvarai! Viņam lai ir gods un slava!

Kristus mīļestībā

Jūsu

+ Lauma

LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa

Lieldienu sveiciens

„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi uz krusta un augšāmcelšanās brīnumu.

Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika apglabāts

Jēzus: „Nebīstieties!” (Мt. 28:5). Šis aicinājums blakus tukšajam

zārkam kļuvis par galveno dzīves devīzi mūsu kalpošanas laikā. Kā kristigie , bieži tos atkārtojam, uzrunājot Baznīcu un cilvēci. Tāpēc, priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc daudziem gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas.

Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu līdzcilvēkus. Mēs apzinamies , ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. Šodien mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums , atbalsts, drošsirdība un arī cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās.

Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā Kristum un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, veselību Jums un Jūsu tuviniekiem.

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Jūsu,

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš

Iesvētības

Pirmā rindā: Krišjānis Lūsis, Larisa Šulca, Stfans Lūsis, Aina Šulca. Otrā rindā: Arnis Lūsis, Daina Birnbauma, Linda Beiniķe,

Jānis Šulcs, draudzes priekšnieks.

Priecājamies un pateicamies Dievam par mūsu jaunajiem draudzes locekļiem—Larisu, Krišjāni un Stefanu.

Iesvētes mācību laikā viņi ir iesākuši darboties draudzē—gan palīdzot Dāmu komitejas Zupas pusdienās, gan lasot Svētos Rakstus un vadot laju dievkalpojumus. Novēlam Dieva svētību jauniešiem un viņu ģimenēm!

Ziņojumi

Apmeklēsim dievkalpojumus!

Sirsnīgi aicinu 14. maijā, kopā ar mūsu paplašināto ģimeni—draudzi—svinēt Ģimenes dienu kad arī notiks

Markus Kūlīša, Andreas Drougas un Paula Kūlīša dēliņa, kristības.

Aizvesto piemiņas dienu arī šogad atzīmēsim kopā ar igauņu un lietuviešu saimēm. Dievkalpojumā un arī pēc tam zālē dziedās mums visiem pazīstamais un iemīļotais Magi ansamblis. Dāmu komiteja lūdz atvest groziņus kopējam galdam.

Šogad, vairāk nekā jebkad, liekas svarīgi atcerēties, pieminēt, kopīgi lūgt—darīsim to!

English language worship services –May 7 and June 11—Day of Remembrance

Posted by Website Admin on March 20, 2017
 1. Palm Sunday.  English language worship service with communion.  Followed by LBVŠ annual meeting.

 

 1. Zaļā Ceturtdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

 

 1. Lielā Piektdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā Sietlā.

 

 1. Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Seko Lieldienu brokastis.

$22 / bērniem zem 10 g. $10.  Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 12. aprīlim.

namamate@hotmail.com   206–365-7123
Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

Posted by Website Admin on January 30, 2017

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februāris:

5. Piektā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums. Seko Dāmu komitejas sēde.

12. Sestā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Padomes sēde.

19. Iesvētes diena. (Larisa Šulca, Krišjānis Lūsis, Stefans Lūsis) Dievkalpojums ar dievgaldu.

26. English language worship service with communion followed by Bible study.

Marts:

5. Kalpaka dievkalpojums. Seko draudzes gada sapulce.

12. Gavēņa otrā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

19. Third Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study.

26. Gavēņa ceturtā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums.

Aprīlis:

2. Gavēņa piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

9. Palm Sunday. English language worship service with communion. Followed by LBVŠ annual meeting.

13. Zaļā Ceturtdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

14. Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.

16, Kristus Augšāmcelšanās dienas dievkalpojums.

Reformācijas 500

Mārtiņa Lutera roze

Mīļā draudze!

Šogad mēs svinam skaistu jubileju—Reformācījas 500. Gatavojoties izmantosim iespēju atsvaidzināt atmiņas par mūsu luterisko mantojumu— iesākot ar šo zīmogu—Lutera rozi. Tas bija Mārtiņa Lutera personīgais ģērbonis bet cauri gadiem un gadsimteņiem tas ir kļuvis par visas luteriskās baznīcas simbolu. Piedāvāju jums sekojošo rakstu no Liepājas Lutera draudzes mājas lapas:

Kā šis zīmogs ir radies un ko tas simbolizē?

1530. gadā Dēons, Saksijas princis, vēlējās pasniegt Luteram dāvanu – zīmoggredzenu. Prinča adjutants Lācars Špenglers uzrakstīja vēstuli Luteram, jautājot, ja viņam būtu zīmogs, kāds tas izskatītos. Luters veltīja laiku pārdomām un nosūtīja savus priekšlikumus Špengleram. Tos saņēmis, Špenglers nosūtīja Luteram iespējamā zīmoga zīmējumu. Lutera atbilde Špengleram ietver sevī klasisko zīmoga nozīmes aprakstu. Princis vēlāk personīgi dāvāja zīmoggredzenu savam teologam.

Koburgas Pils, 1530. gada 8. jūlijā. Manam draugam un godātajam, laipnajam Kungam: Žēlastība un miers Jēzū Kristū!

Tā kā Tu vēlies zināt, vai mans ģerbonis ir uzzīmēts pareizi, es ar prieku rakstu Tev pirmās pārdomas par savu zīmogu, kas ir liecība manis sludinātajai teoloģijai.

Vispirms, sirds vidū ir jābūt melnam krustam, sirdij tās parastajā krāsā. Tas man atgādinās, ka ticība Krustā Sistajam mūs glābj, jo „ja Tu ticēsi savā sirdī, Tu būsi taisnots”. Lai gan krusts ir melns, un tas mūs nogalina un rada sāpes, tas tomēr ļauj sirdij palikt tās dabīgajā krāsā (sarkanā); tas neizposta sirds raksturu, tas nenogalina sirdi, bet uztur to pie dzīvības. Jo „taisnais no ticības dzīvos” – no ticības Krustā Sistajā.

Šāda sirds ir izvietota baltas rozes centrā, lai liecinātu par to, ka ticība rada prieku, mierinājumu un mieru. Citiem vārdiem, Dievs novieto ticīgos baltā, laimīgā rozē, kur tiem ir miers un prieks, „tāds miers, kādu pasaule nevar dot”. Tādēļ rozei jābūt baltai un nevis sarkanai, jo baltā ir gara un eņģeļu krāsa.

Šāda roze ir novietota debeszilā laukumā, jo šāds prieks, kas rodas garā un ticībā, ir sākums nākotnes priekam debesīs. Jau daļēji to piedzīvojam šeit un to palīdz izjust cerība, lai gan tas pilnībā netiek atklāts. Ap šo lauku ir zelta gredzens (aplis), jo debesīs šīs svētības ilgs mūžīgi un nekad nebeigsies. Tās ir daudz dārgākas kā jebkāds cits prieks vai laba lieta. Tāpat kā zelts ir augstākais un vērtīgākais metāls. – Mārtiņš Luters

Draudzes gada sapulce notiks  5. martā pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3 . Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2016. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2017. g. budžets

7. Draudzes padomes vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi

Gavēņa laiks un Lieldienas

Sirsnīgi aicinām apmeklēt Gavēņa laika dievkalpojumus gatavojoties uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Tuvākas ziņas par Lieldienām tiks izsūtītas martā.

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

Ludmila Raisters, dzim Novickis

dz. 1923. g. 6. janvārī, Ventspilī – m. 2016. g. 5. decembrī, Sietlā

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.

Ludmilas dēls, Ēriks raksta:

Vēlamies pateikties visiem draudzes locekļiem par līdzjūtības apliecinājumiem Ludmilas Raisteres nāves gadījumā. Itsevišķi vēlamies pateikties prāv. Dairai par viņas atbalstu Ludmilas pēdējos mēnešos un skaisto piemiņas brīdi.

-Raisteru ģimene

Atskatoties…

Ziemsvētku laiks bija pilns sirsnības—pateicībā Dievam par skaisto Dieva dāvanu, Jēzus bērniņu, pateicībā arī par mīļo draudzi, kurā varējām kopā svinēt gan Adventa svecīšu dievkalpojumā un, kopā ar latviešu skoliņu, svētku eglītē, gan Ziemsvētku vakarā.

Janvārī—varētu domāt, ka mūsu Dāmu komiteja labprāt gribētu mazliet atpūsties, bet nē! Pēc 15. janvāra dievkalpojuma Dāmas mūs aicināja uz Zupas pusdienām. Tika piedāvātas piecas dažādas—gardas!— zupas no kurām varējām nogaršot vienu vai visas, cik vien gribējām un vēl nopirkt kādu porciju ko paņemt līdz uz mājām.

Šoreiz Dāmām pieteicās palīgi—mūsu iesvētāmie jaunieši: Larisa Šulca izgatavoja žāvēta laša zupu, bet zēni, Krišjānis un Stefāns Lūši, palīdzēja servēt.

Kāda no apmeklētājām teica—„Cik jauki, vēsā ziemas dienā uzēst siltu zupiņu!” Tā domājām mēs visi! Paldies Dāmām—ar visiem palīgiem!

Nr. 304

2016. g. decembris un 2017. g. janvāris

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decembrī: 4.

Otrā Adventa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu Seatlē, pulksten 10:30 Pulksten 3os pēcpusdienā dievkalpojums ar dievgaldu Takomā. First Lutheran Church, 524 “I” St. Ērģelniece Maija Riekstiņa. Pēc dievkalpojuma kafijas galds. 11.

Third Sunday of Advent time. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fire. Music will be provided.

Sestdien, 17. decembrī, pulksten 5os p.p.

Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte. Groziņu vakars.

Sestdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.

Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Dziedās Katriāna Zommere,

ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Janvārī:

1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

8. Zvaigznes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

15. Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām.

9+22. English language Worship service with communion followed by Bible study.

29. Dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles stunda.

Mīļā draudze! Piedāvāju jums jauku Adventa dāvanu—mūsu iesvētāmās jaunietes Larisas Šulcas uzrakstītais sprediķis kuru viņa teica 16. oktobra dievkalpojumā.

Es esmu ceļš (Jņ. 14: 6a)

Jēzus mums māca, ka Viņš ir ceļš. Viņš mums saka, ka Viņs ir ceļš uz debesīm un, ka Viņš ir ceļš cauri dzīvei. Mēģināt sekot noteiktam ceļam cauri dzīvei varam salīdzināt tam, ka sekojam GPS navigācijas sitēmai kamēr vadam mašīnu. GPS sistēma mums norāda ceļu, kur braukt, kad griezties. Tomēr, kad sekojam GPS sistēmai, ir jādomā līdzi. Ir pašam jāizvērtē situācija un jālemj, vai dotie norādījumi ir droši. Vai sekojam GPS sistēmai, ja mums sniedz norādījumus iebraukt ezerā, kā tas reiz notika Lake Sammamish? Vai ticām, ja GPS saka, ka mēs esam nonākuši gala puktā, bet tomēr redzam, ka tālāk jābrauc? Jēzus mums sniedz roku un pavada pa dzīves ceļu, bet Viņš tomēr mums dod iespēju lemt par ikdienas un ilgtermiņa jautājumiem. Vai braucam par īso, taisno ceļu lai steidzīgi nokļūstam gala punktā, jeb braucam par garāku ceļu kur skaistas ainavas? Varam salīdzināt to jautājumu lēmumam dzīvot spontāni, jeb dzīvot pēc specifiska plāna bez pagriezieniem. Ikdienā lemjam, vai veikt skolas un darba pienākumus jeb atlikt tos un iet priecāties ar draugiem. No vienas puses, varam baudīt draudzības un drauga smieklus, bet varbūt labāk baudīt veiktos pienākumus. Ne viena ne otrai izvēle nav nepareiza, bet katrai izvēlei ir savas sekas. Jēzus māca, ka Viņš ir ceļš uz debesīm, bet Viņš mums nedod ne vecmodīgo papīra ceļa karti, ne GPS koordinātus. Mēs paši lemjam par kuru ceļu iet. Caur Bībeles pantiem un pamācībām, Viņs mums dod padomu. Bet tomēr—izvēles paliek mūsu rokās. Jēzus mums nepārmet. Jēzus mūs neatstāj. Viņš tic, ka mūsu izvēles būs, pēc mūsu spējām, pareizās. Viņš tic, ka mēs sekosim mūsu iekšējai GPS sistēmai, tas ir, mūsu sirdij, un zināsim kad jābremzē un kad griezties uz labo pusi, nevis uz kreiso. Tomēr, mūs ietekmē mūsu vide. Varbūt kāds mums spiež apstāties, iet pa kreisi, vai pat iet pa tādu ceļu, kur aizliegts iet. Mēs tomēr zinām, kas ir pareizais ceļš. Jēzus mums atļauj izvēlēties, katram pašam savu pareizo ceļu. Šādā veidā Jēzus mums parada, ka Viņš mums uzticas izvēlēties pašiem. Mums pašiem ir arī jāuzticas sev. Varam salīdzināt nepareizo ceļu ar grēka kārdinājumu—mēs zinām, ka to ceļu nevajadzētu izvēlēties. Tomēr, kādreiz ir grūti darīt pareizo lietu. Jēzus zin, ka sirdī gribam darīt pareizo lietu. Viņš zin, ka mēs mēģinam izvēlēties pareizo ceļu, ka mēs uzvedamies pēc labākām spējām, bet Viņš arī zin, ka mēs kļūdāmies. Viņš piedod mūsu grēkus un pavada mūs atpakaļ uz Viņa ceļu kad mēs nobraucam citā virzienā. Viņš mums vienmēr sniedz palīdzību atrast un sekot ticības ceļam.

Āmen.

Ziņojumi Atskatoties…

Latviešu skoliņa,

iesākot jaunu mācību gadu pulcējās dievnamā uz rīta lūgšanu. Piekopjot jauko, latvisko tradīcija, katrs bērns atved līdz kādu puķi vai nu no sava dārza, vai arī pirktu. Pēc rīta dziesmas, Svētī, Kungs šo rītu svētu un Mūsu Tēvs lūgšanas bērni, ar vecāku palīdzību saliek ziedus vāzē. Krāšņais pušķis tie novietots uz altāra, lai ne tikai skoliņas saime, bet arī draudze var par to priecāties. Paldies!

Pļaujas svētki mums atgādina, ka pateicība Dievam ir ne tikai svētīgi, bet arī prieks! To jau izjutām ienākot dievnamā ieraugot brīnišķīgo altāra rotu—augļus, maizi, ziedus visdažādākās rudenīgās krāsās—Vairas Christopher roku darbs. Paldies! Un tā pat—liels paldies Maijai Atvarai, Gunai un Vilnim Kleperiem, ka varējām arī šogad baudīt svēto vakarēdienu ar pāštaisītu maizīti un vīnu!

Pēc dievkalpojuma turpinājām svinības nama zālē kur Dāmu komiteja mūs sagaidīja ar gardu mielastu—par kuru jau tūlīt pateicāmies: Te biij laba saiminiece! Paldies Dāmu komitejas loceklēm Silvijai Copeland, Ilzei Kalniņai, Dainai Kusinai, Intai Wiest, Ingrīdai Doherty, Ainai Uskurai, Maijai Atvarai un Ritai Rubenei!

Paēduši, padzēruši, skatījāmies Valža Atvara video—šīs vasaras Kursas izlaiduma programmu. Jauniešu prieks iepriecināja mūs visus! Likās grūti ticēt, ka to visu varēja panākt tikai trīs nedēļās! Paldies skolotājām Maijai Riekstiņai, Ingrīdai Birzniecei un Kursas direktorei Indrai Ekmanei!

Un beidzot—visiem kuri piedalījās Pļaujas svētku svinībās un līdz ar to atbalstīja Dāmu komitejas darbu—sirsnīgs, priecīgs, liels Paldies!

Rietumu apgabala konference šogad notika Denverā. Mūsu draudzes oficiālie pārstāvji bija draudzes priekšnieks Jānis Šulcs, Dāmu komitejas prieksniece Maija Atvara, apgabala kasieris Andrejs Zāmelis un draudzes mācītāja. Vēl no Sietlas piedalījās Jānis Atvars, Patsy Zāmelis un Juris Cilnis. Mūs sirsnīgi sagaidīja un uzņēma Denveras draudzes māc. Helēne Godiņa un draudzes darbinieki—tai skaitā arī mums labi pazīstamais māc. Mārtiņš Rubenis.

Konferences darbības pirmajā posmā dzirdējām apsveikumus no archib. Laumas Zušēvicas un LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa. Tiem sekoja draudžu ziņojumi. Par tiem Ziemeļkalifornijas draudzes diakone Rota Stone raksta: “Ziņojumos izskanēja daudz pozitīvu domu par to, ka pagaidām nav jautājums par izdzīvošanu bet par kalpošanu.” Pēcpusdienā, domājot par nākošā, 2017. gada Reformācijas 500gades svētkiem, klausījāmies diak. Rotas referātu, Mārtiņš Luters un mēdiji: vai Luters būtu izmantojis “Facebook?” Referātu iesākot Rota lika mums izteikt savas domas un balsot—jā, viņš būtu—vai nē, viņš nebūtu. Viņa atzina, ka nav nemaz tik viegli uzminēt—jo mēs dzīvojam citā laikā un citējot Rotas vārdus: “Lutera laiks bija ļoti īpašs un neatkārtojams—un Luteram svarīgāk bija tas, ko saka Dievs, nevis viņa “sekotāji” masās. Bet, nevar arī noliegt faktu, ka bez masu atbalsta Reformācija nebūtu notikusi.” Toreiz, saprotams, nebija ne Twitter nedz Facebooki, bet bija jauns plašsaziņas līdzeklis—Gūtenberga izgudrotā iespiedtechnika ar kuras palīdzību Lutera sprediķi, raksti, viņa domas izplatījās pārsteidzoši ātri. Un atrada atbalstu.

Pirms un pēc referāta mēs dziedājām—jo viens no Lutera jauninājumiem tā laika dievkalpojuma kārtībā bija draudzes dziesmas. Māc. Helēnes vadība mēs iemācījāmies vairākas dziesmas no jaunās Latvijas luterāņu dziesmu grāmatas.

Svētdienas rītā noslēdzām apgabala konferenci ar dievkalpojumu kurā kalpoja mācītāji Helēna Godiņa un Mārtiņš Rubenis, diak. Rota Stone un prāv. Daira Cilne. Mūsu apgabalā mēs tiekamies konferencē ne reizi gadā, kā citi apgabali, bet reiz pa diviem gadiem jo dzīvojam tālu viens no otra. Bet tieši tāpēc, ka dzīvojam tālu, ir tik svarīgi mums sanākt kopā, iepazīt cits citu, klausīties katras draudzes pieredzi, gūt idejas un gūt garīgu stiprinājumu. Tāpēc, paldies šoreiz Denveras draudzei, māc. Helēnai—arī māc. Mārtiņam, kuri tik daudz darīja, lai mēs justos gaidīti! Paldies Titai Jergensen ar palīdzēm—kuri par mums tik mīļi gādāja visu nogali! Un paldies Dievam, par Viņa vadību un spēku—un kalpošanas prieku, ko izjutām konferences laikā!

Laju dievkalpojumi

Apgabala konferences laikā mūsu draudzes dievkalpojumu 9. oktobrī vadīja Inese Raistere kopā ar iesvētamiem jauniešiem Krišjāni un Stefānu Lūšiem. Nākošajā nedēļā, 16. oktobrī Krišjānim un Stefānam pievienojās Larisa Šulca—viņas sprediķis, pārdomas par Jēzus vārdiem Es esmu ceļš, ir atrodams šī Apkārtraksta otrā lappusē.

Paldies, paldies! Inesei, jauniešu vecākiem un pašiem iesvētamiem—par gatavību kalpot!

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis

Jānis Simsons

dzimis 1945. g. 18. februārī – miris 2016. g. 26. septembrī

Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa dzīves biedrei Nancy kā arī viņa radiniekiem un draugiem.

Mīlestība nekad nebeidzas. (1. kor. 13:8)

 

 

 

Laulības

Kopīgu dzīves ceļu uzsākuši

 

Kaira Čečere un Dāvids Dzenītis 2016. g. 17. septembrī

 

 

Carrie Young un Maxim Olson 2016. g. 24. septembrī

 

 

Apsveicām un novēlam Dieva svētību!

Prieku, prieku sirdīs jūtam, mīlestību vēlējam!

 

Mums raksta

Pļaujas svētku paldies.

Izsaku vissirsnīgāko paldies draudzei un it sevišķi Dāmu komitejas locekļiem par atbalstu mūsu darbam Pļaujas svētkos ar naudas ziedojumiem, mantām loterejas groziem, kafijas galdam un piedalīšanos pusdienās—kā arvien labo atsaucību, sadarbību visos Dāmu komitejas pasākumos.

Sirsnībā, Maija Atvars

Aicinām

Apmeklēt Adventa laiku dievkalpojumus gatavojoties saņemt Dieva mīlestības dāvanu— mazo Jēzus bērniņu, Dieva dēlu!

Kopīgi svinēt Kristus piedzimšanu Ziemsvētku vakarā!

Iesākt Jauno, 2017. gadu ar lūgšanām un dziesmām 1. janvāra dievkalpojumā!

Atbalstīt Dāmu komitejas labdarības pasākumu—Zupas pusdienas 15. janvārī!

Draudzes saimniecība Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu.