Posted by Website Admin on May 1, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Dear friends,

The fifth Sunday of Easter, in the Latvian Church calendar is called Jubilate—Rejoice!  So, it is with gladness that we send this video worship service—in English this time. 

Our Scripture reader this week is Aleks Zommers (who just turned 11).  His father, Pauls Zommers  shoots and edits our videos, and his uncle Andrejs Zommers places them on the internet—a joyous Paldies!  Paldies!  Paldies!  to team Zommers!  And—an additional PALDIES to Dr. Andris Āboliņš, for his inspired improvisations on hymn tunes, as well as for the flowers that he brought to grace our altar. Then—a happy thank-you to Ēriks Raisters, who sends our videos to your e-mail box—and to you, dear friends, who watch them :-)! 

We ask for your patience while we figure out how to balance our video and in person services.  This month, in addition to this week’s video, you will be getting two more from the Latvian Church Worldwide—on Mother’s Day (May 9th), from Canada and from the Midwestern district on Pentecost (May 23rd).  After that, hopefully, we will be able to set up a regular schedule that we all can rely on.

In the latest news from the Church synod that took place last week—we have a new leadership team, pictured below, starting with top left:  Sandra Kalve (Milwaukee), Kārlis Veilands (San Francisco), Māc. Igors Safins (Boston),  Māc. Aija Graham (Kalamazoo), Andris Celcherts (Cleveland), Ingrīda Jansons (New York), Māc. Ģirts Grietiņš (Toronto), Vija Ūdenāns (Washington D.C), Archbishop Lauma Zušēvica, and, last but certainly not least,  Prāv. Anita Vārsbergs Pāža—the new president of LELBA. 

HAPPY SUNDAY!  THIS IS THE DAY THAT THE LORD HAS MADE—LET US REJOICE AND BE GLAD IN IT!

Blessings—prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Kristus ir augšāmcēlies!  Patiesi Viņš ir augšāmcēlies! 

Lieldienas ir nosvinētas—bet mēs vēl nākamās nedēļas līdz Vasarsvētkiem būsim Lieldienu laikā, tātad varam cits citu sveicināt un iedrošināt ar seno Augšāmcelšanās dienas sveicienu! 

Ceru, ka jūs varējāt noskatīties archibīskapes Laumas vadīto Agušāmcelšanās dievkalpojuma ierakstu.  Ja nē, tas, kā arī pārējie Klusās Nedēļas ieraksti, ir atrodami LELBA mājas lapā—LELBA.org. 

Ar Balto Svētdienu Sietlas un Oregonas draudzes atsāks noturēt klātienes dievkalpojumus—bet, tiem, kuri vēl nav varējuši saņemt vakcīna potes, vai arī citu iemeslu dēļ, nevar atbraukt uz dievnamu, esam nolēmuši turpināt arī video ierakstus.  Tikai—ne katru nedēļu, kā līdz šim.  Izlūdzos jūsu pacietību kamēr iejūtamies šajā “hibrida” dievkalpojumu ritmā.

Sietlas, Oregonas un Vankūveras draudzes locekļi arī turpmāk saņems paziņojumus par ierakstiem no Sietlas draudzes sekretāra Ērika Raistera, kā līdz šim.  Ja esat  pieteikušies YouTūbā kā “subscribers”—lūdzu pārbaudiet, vai saņemsiet ziņojumus (notification).   

No sirds pateicos gan Ērikam Raisteram, gan Andrejam Zommeram, gan Paulam Zommeram un Dr. Andrim Āboliņam kuri nu jau veselu gadu ir katru nedēļu veidojuši un izsūtījuši svētbrīža ierakstus.  Paldies arī Lisai un Andrim Pružinskiem, kuri šonedēļ ne tikai lasīja Svētos Rakstus un Ticības Apliecību, bet arī atveda ziedus Baltās Svētdienas altāra rotai!

Lai mūsu Augšāmceltais Kungs mūs svētī un pasargā!

Viņa mīlestībā—jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Easter Sunday the word went out – Christ is risen!  He is risen indeed!

This Sunday we will be resuming in person Worship services, which we are all longing to do.  However, for those who aren’t able to come to church—either because you haven’t been able to get vaccinated yet, or for some other reason—we will still be making video services.  Just not every week.  I ask for your patience while we learn to use this “hybrid” form of worship.  For those of you who are members of the Seattle, Oregon or Vancouver congregations—you will receive notices of the videos from Ēriks Raisters.  For those who are subscribers to YouTube, please check to see if you are signed up for notification. 

Today’s video is in Latvian.  Our readers, Lisa and Andris Pružinskis also brought the lovely flowers for the altar—thank-you, Lisa and Andri!

As always—thanks to Ēriks Raisters, Andrejs Zommers and Pauls Zommers, who—along with our organist Dr. Andris Āboliņš, have met each and every week this past year–to make our videos, put them on the web, and send the links out to our email. 

And, dear friends—thank you, each and every one.  May the Risen Lord bless you and keep you!

In His love—prāv. Daira

Tags: ,

Mīļās Seatles, Vankūveras un Portlandes draudzes –

Lieldienas svētbrīdis informācijas ziņojums:

Drīz ausīs Kristus Augšāmcelšanās svētku rīts!

Aicinām visu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē saimi to svinēt kopā video dievkalpojumā.

Priecīgas visiem Lieldienas!

Patiesā sirsnībā,

LELBP

Tags: , , ,

Posted by Website Admin on April 2, 2021

Apkārtrakstu var lejupielādēt šeit: /
The church bulletin can be downloaded here:

Tags: , ,

Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Lielās Piektdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Latvijas LELBPasaulē draudze.
The Good Friday service video created by the LELBPasaulē congregations in Latvia.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Sirsnīgi sveicieni Klusajā nedēļā!

Nosūtam Zaļās Ceturtdienas dievkalpojuma ierakstu ko sagatavojis LELBA Rietuma Apgabals. Pielikumā dievkalpojuma kārtība un dalībnieku vārdi.

Kristus mīlestībā – Daira Cilne, Rietumu apgabala prāveste

Tags: , , , , ,

Posted by Website Admin on March 28, 2021

Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Pūpolsvētdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Vācījas LELBPasaulē draudze.

The Palm Sunday service video created by Germany’s LELBPasaulē congregation.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , , ,

Posted by Website Admin on March 27, 2021

Mīļie draugi / Dear friends,

During Holy Week next week, our videos will be coming from various Latvian churches all over the world. On Palm Sunday (March 28, 2021), the video will be from Germany. On Thursday, the video will be from us here in Seattle and on Good Friday (April 2nd), the video will be from Latvia. On Saturday night, there will be a vigil from the US East Coast and on Easter Sunday (April 4th) our Archbishop, Lauma, will be making and sending us hers. With the exception of our video on Thursday, these videos will NOT be on our YouTube channel, but all of the videos will be accessible here on the Seattle Latvian Lutheran Church website.

Please be sure to click the red Subscribe button at the top of our church YouTube channel (click here) to receive notifications about future videos.

Tags: , , , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Dear friends,

The closer we get to Easter, the more our Worship service readings urge us to slow down.  Not to get ahead of ourselves.  We know we are on the way, following our Lord and we need to take our time.  To reflect on the great love that God has shown through Jesus and his passion.  Pastor Juris Cālītis, once said in a lecture—You have no idea how much God loves you.  Lent is a time when we begin to have—an idea.  To think on it and to give thanks. 

Today I give thanks to God, for the many helping hands that enable us to make our Worship videos.  The team,  that is present each and every Monday:  Dr. Andris Āboliņš, whose music gives us so much joy.   Pauls Zommers, our video artist, who makes us all look good!  Andrejs Zommers, who puts the videos on YouTube, and Ēriks Raisters, who makes sure we get them in our email boxes.

Then, there Readers of Scripture—so many of you, who have always been ready to help!  To serve the Lord with joy, as we say at the end of the Worship service.  Today, we see and hear Daina Kusins—thank-you Daina! 

Thanks as well to Ingrīda Grey who placed flowers on the altar in memory of her sister, Silvija. 

AND—to you, who have watched the videos—thank you and bless you!

May the Good Lord make His light to shine on us—and give us peace.

In His love,

Prāv. Daira

Tags: , , ,

Posted by Website Admin on March 13, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi! 

Sirsnīgi sveicieni Laetare svētdienā, tas ir, ceturtajā Gavēņa svētdienā!  Gavēņa un Lieldienu laikā pēc Gavēņa, katrai svētdienai ir kāds nosaukums.  Tā ir sena Baznīcas tradīcija, ko mūsdienās vairs tik ļoti nepiekopj, bet mūsu LELB Pasaulē to ievēro.  Un—it sevišķi Laetare svētdienā, man par to ir liels prieks.  Jo tas ir ko šis latīņu vārdiņš mums saka—pavēles formā—priecājieties! 

Mēs tik bieži aizmirstam, ka Kristus vēsts ir prieka vēsts, labās ziņas—evaņģēlijs! 

Šajā ierakstā—es ar prieku pateicos Dr. Indrai Ekmanei, kura vienmēr tik labprātīgi atsaucas aicinājumam lasīt Svētos Rakstus!  Mūsu ērģelnieks, Dr. Andris Āboliņš katru nedēļu mūs iepriecina—un inspirē—ar savām skaistajām un izjustajām ērģeļu improvizācijām!  Priecājos arī, par mūsu video ierakstītāja Paula Zommera māksliniecisko aci – un par to, ka viņš ik nedēļas to liek lietā lai sagādātu prieku mums!  Un, par to, ka ieraksts tiek ievietots tīmeklī—kā arī pienāk mūsu e-pasta kastītēs—priecīgs paldies Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram! 

Nākošajā nedēļā svētbrīdis būs angļu valodā, bet pēc tam, Klusajā nedēļā un Lieldienās, mums pienāks video dievkalpojumi no mūsu kopbazīcas, LELB Pasaulē.  Šogad būs arī kas jauns—Lieldienu nakts vigīlijs.  Visus ierakstus, tiklīdz saņemsim, pārsūtīsim jums.

Pūpolu svētdienas dievkalpojumu gatavo Vācijas Apgabals un prāv. Klāvs Bērziņš.  Zaļās Ceturtdienas—mūsu, Rietumu Apgabals.  Lielās Piektdienas—Latvijas Apgabals, prāv. Ieva Puriņa.  Lieldienu vigīlijs—Austrumu Apgabals, prāv. Anita Vārsberga Pāža.  Lieldienu dievkalpojums—archib. Lauma Zušēvica.

Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The fourth Sunday in Lent – today – is called Laetare, which is Latin for Rejoice!  Yes, in the middle of Lent—Rejoice!  In the Lord—in the goodness of the Father, who loved us and sent us His Son!  In the grace of the Son, who lived and died so that we might have eternal life!   In the love and peace and joy of the Holy Spirit, who gives us the courage to live—each and every day!

And so, dear friends—let us rejoice and be glad!

Next week’s video will be in English.  Until then, may the Lord bless you and keep you!

prāv. Daira

Tags: ,