Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Nosūtam šo video svētbrīdi kopā ar mīļiem sveicieniem! Bijām cerējuši, ka sākot ar rudeni varēsim atsākt dievkalpojumus klātienē, bet šobrīd neliekas, ka būtu droši to darīt kamēr vīrus vēl iet plašumā. Tā, turpināsim „tikties” virtuāli — kā arī lūgšanās citam par citu.

Liels paldies šīs nedēļas Svēto Rakstu lasītājiem Andrim Pružinskim un Jūlijam Pružinskim, kā arī mūsu uzticamam ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam! Pauls Zommers ieraksta mūsu svētbrīžus, Andrejs Zommers tos ievieto tīmeklī, bet Ēriks Raisters tos izsūta mums visiem — paldies un vēlreiz paldies — visiem!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This video service is in Latvian. We had hoped that in the fall we would be able to restart services in the church, however, since the virus is still spreading, we feel it would be wiser to be patient a little longer. Blessedly, we can meet in our virtual services — and in prayer. Holding each other up to the Light!

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on August 1, 2020

The official Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELBA) response to racist violence can be downloaded here (PDF format):

Posted by Website Admin on July 28, 2020

Mīļā draudze!

Aicinu jūs piedalīties labdarības akcijā–iegādāties riteņkrēstla motoriņu meitenei vārdā Aija kura dzīvo Liepājā. 

Šo akciju iesākusi mūsu draudzes locekle Dita Kanapinska–Dita, kopā ar vīru Dr. Jāni Sīpolu ir viena no mūsu laju dievkalpojumu vadītājām. 

Dita Liepājā bija skolotāja bērniem ar īpašām vajadzībām. (skat. pievienoto rakstiņu)  Aija bija viena no pirmajām viņas skolniecēm  un visus šos gadus viņas ir uzturējušas savstarpēju kontaktu. 

Aija, kura dzimusi ar „Cerebral Palsy”, var pārvietoties vienīgi riteņkrēslā, bet tas nav mazinājis viņas cerīgo uzskatu par dzīvi–„mēs dzīvojam skaistā, brīnumainā pasaulē”. 

Diemžēl, ja nav klāt kāds, kas viņai palīdz, Aijai nav iespējams nekur izkustēties vienai.  Viņa nesapņo par motorizētu krēslu–ar tādu  nebūtu iespējams iebraukt viņas dzīvokļu mājas mazajā liftā–bet gan par mazu motoriņu, ko var piestiprināt pie viņas salokāmā krēsla.

Dita ir uzzinājusi, ka tāds motoriņš maksātu ap 3,500 eiro.  Aijas ģīmenei tādu līdzekļu diemžēl nav.  Tāpēc–

Palīdzēsim!  Tie, kam ir iespējams, piedalīsimies šajā
palīdzības akcijā ar ziedojumu!
čekus (ar piezīmi–Aijai Liepājā) lūdzu rakstīt uz:

Dr. Alfred Sīpols
3122 NW 95th St
Seattle, WA 98117-2049

Dr. Sīpols–(mums labāk pazīstams kā Jānis)–augustā brauks pie Ditas uz Liepāju un naudiņu aizvedīs. 

Lūdzu jums izlasīt pievienotos rakstiņus uzzināt vairāk gan par Aiju, gan Ditu! 

Sirsnīgs paldies!
Dievpalīgu novēlot,
prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

I invite you to take part in a charitable project–to buy a wheelchair motor for a girl in Liepāja called Aija.

Our congregation member Dita Kanapinska–who, together with her husband Dr. Jānis Sīpols,  is one of our Lay Worship leaders–was for many years a Special Needs teacher in Liepāja.  Aija, who was born with Cerebral Palsy,  was one of her first students, and they have kept in touch all these years.

Aija’s physical mobility is limited–but her spirit is strong.  In the attached letter Dita describes Aija’s  various activities–and she quotes her words: „We live in a beautiful and wonderful world.”  

Dita would dearly love to help Aija attain more mobility.  A motorized wheelchair is not an option–the elevator in the the building where she lives is too small.  However, it is possible to buy a small motor that can be attached to the wheelchair she already has.  This would cost 3,500 Euros–money that Aija’s family does not have. 

So–

We ask  your help!  To participate–if you are able–in this project, by making a donation.

Please make your check (with a note: “for Aija in Liepāja”) to:

Dr. Alfred Sipols
3122 NW 95th St
Seattle, WA 98117-2049

Dr. Sīpols–known to most of us by his middle name Jānis–will be able to deliver our donations when he travels to Liepāja in August. 

Thank-you!  And blessings–to each and every one!
Sincerely, prāv. Daira

Posted by J P on July 27, 2020
Foto: Baiba Rēdmane

Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk jāapstiprina, ka neesi robots. Nē, es neesmu robots, bet cilvēks, kas arī negrib būt robots, automātiski veic citu ieprogrammētos uzdevumus. Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis pārbaudīt ieradumus, kurus automātiski esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti funkcionē pēc citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes tu saņem ‘robocall’, kas tev mēģina ko pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’ numuru un to vai nu ignorējam, vai nobloķējam. Bet, ja ‘robo zvana’ uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk vai vēlāk, tas mūs atkal atradīs.

Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas apvidū, tātad, ārpus Israēlas. Viņu atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa kliedza un lūdza, lai Jēzus apžēlotos par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. Kaut nebūdama Israēliete, viņa nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst viņas žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt. Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild? Ka Viņš “vienīgi sūtīts pie Israēla tautas pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto Pestītāja darbības plānu? Vienādi vai otrādi, šī atbilde arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti, kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, palīdzi man!”

Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un tomēr māte neklusē, bet kāda spēka iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts par šo sarunu, kādēļ Jēzus tik pazemojoši un sev neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju, ka, Jēzus balss skanēja apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi, Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Un ne tikai viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies Dievam, arī nebija robots, bet Dievs un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda žēlsirdībā, taisnprātībā un mīlestībā.

Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par Viņu bija askrējušas Viņam pa priekšu. Pie Viņa kājām tika nogādāti neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus dziedināja. Un ļaudis izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b) Vai starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai minēt un viņai pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā, žēlsirdība uzvarēs! Arī mūsu dzīvēs! Lai nāk kas nākdams, turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī Viņš mīl! Pats Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ zvanītājiem, kanaāniešu mātes piedzīvojums liecina, ka kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, kad Jēzus uzreiz neatbild tā, kā paši iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no jauna izvērtēt, kas sevī būtu ‘jāpārprogrammē’, lai arī mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! Gan ar Dievu, gan vienam ar otru!

Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu.
J Kristus mīlestībā, lūdzot līdz ar jums, neatlaidīgi,

Lauma

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Ar sirsnīgiem sveicieniem nosūtam jums kārtējo video svētbrīdi.  Šoreiz mūsu lasītājs ir Dr. Jānis Sīpols–paldies viņam!  Paldies arī mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam–Andra ērģeļu improvizācijas tiešām ir vienreizējais–burtiskā un pārnestā nozīmē!  Pateicos mūsu video komandai–Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram! 

Mūsu nākošā „tikšanās tīmeklī” notiks pēc divām nedēļām, 9. augustā. Turēsimies veseli!

 Dievpalīgu novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This time our video is in Latvian.  Thank you to our reader, Dr. Jānis Sīpols, and to our organist, Dr. Andris Āboliņš, for his improvisations on hymn tunes!  And to our faithful video team: Pauls, who makes them; Andrejs, who puts them on the internet; and Ēriks, who sends out notices to all of us.

Paldies, paldies, paldies!

I hope you are all keeping well!

Blessings — prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas ieraksts ir angļu valodā. Liels paldies Dr. Indai Ekmanei, par evaņģelija lasīšanu! Kā arī par to, ka viņa izvēlējās to ierakstīt ārā,savā Mineapoles dārzā, lai mēs varētu dzirdēt putniņu čivināšanu, kas jauki iet kopā ar Jēzus vārdiem! Tāpat paldies Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam, kurš — atvedot lauka ziedus — palīdz mums vizuāli iejusties stāstā!

Mūsu uzticīgai video komandai — Paulam un Andrejam Zommeriem, kā arī Ērikam Raisteram — paldies un vēlreiz paldies! Vasaras mēnešos — jūlijā un augustā — mūsu svētbrīži notiks katru otro nedēļu. Tātad — pēc šīs nedēļas, tiksimies atkal 26. jūlijā.

Dievpalīgu jums novēlot — jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in English. Thank you to Dr. Indra Ekmane for her participation in the service — and for her lovely idea, to record the reading outdoors in her garden in Minneapolis, so we can hear the birdsong that goes so well with Jesus words we hear today! And to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for also bringing flowers of the fields that fit the story so well!

To our faithful video team — Pauls and Andrejs Zommers, as well as Ēriks Raisters — paldies, paldies, paldies! In the summer months of July and August we will be recording every two weeks. So, after today, we’ll see you on July 26.

Visu labu — blessings — prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Esam klusi iegājuši vasarā — novēlu, lai tā mums visiem būtu svētīga, skaista, jauka un veselīga!

Mēs ar draudzes valdi ļoti ceram, ka vasarā vabūt varēsim atsākt klātienes dievkalpojumus. Gribam būt uzmanīgi jo šobrīd nav īsti skaidrs, kas notiek ar vīrusa izplatīšanos — tāpēc, uzmanīgi sekosim „public health” norādījumiem. Izlūgsimies Dieva svētību un gudrību!

Jūlijā un augustā mēs plānojam turpināt video ierakstu izsūtīšanu — tikai, katru otro nedēļu. Tātad, nākošo jūs saņemsiet 11. jūlijā.

Šīs nedēļas svētbrīdī piedalās Dr. Inese un Ēriks Raisteri, kuri ierunāja Svēto Rakstu lasījumus no savām mājām Orcas salā. Viņi arī atsūtīja vairākas jaukas fotogrāfijas kurās redzama sala un jūra . Paldies! Mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam sirsnīgs paldies par viņa inspirētām ērģeļu improvizācijām — kā arī par ziediem! Un mūsu video komandai — Paulam Zommeram, kas tos ieraksta, Andrejam Zommeram, kas ievieto tīmeklī un Ērikam Raisteram, kas izsūta jums, draudzei — paldies, paldies, paldies!

Dievpalīgu visās lietās novēlot — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends!

Summer is here!  May it be blessed and  lovely and sunny and healthy! 

We sincerely hope that sometime  this summer we will be able to resume regular Worship services.   We want to be careful, though, because at the moment it’s not at all clear what is happening with the virus, so we will follow the public health recommendations.  And pray for God’s blessing and wisdom!

During July and August we plan to keep making the videos — every two weeks, so the next one will be on July 11.

This week’s video is in Latvian.  Dr. Inese and Ēriks Raisters recorded the Scripture readings from their home on Orcas Island — they also sent some lovely pictures — thank-you!  And — to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for your inspired improvisations and for the flowers as well.  To our video team — Pauls Zommers , who puts it all together, Andrejs Zommers, who puts it on the Internet, and Ēriks Raisters, who gets it out to the congregation — a rousing triple Thanks! 

Blessings, prāv. Daira

Tags: , , , ,

Posted by Website Admin on June 20, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas svētbrīdī  mums ir trīs Svēto Rakstu lasītāji — trīs Jāņi, jo mēs atzīmējam Jāņu dienu.  Ne tā kā esam ieraduši — ne tur kur esam ieraduši — esam „pārcēlušies” virtuālā vidē — bet — mēs tomēr (attālināti) varam būt kopā un svinēt!  It sevišķi, ja palīgā nāk mīļi ļaudis, kas izpušķo altāri un altārtelpu ar Jāņu zālēm un ozolu zariem.  Paldies Vairai Christopher un Andrim Āboliņam par ziediem!  Paldies Maijai un Jānim Atvariem — par ozola zariem–ko koka, kas izaudzis no kādreiz atvestas Latvijas zīlītes!  Paldies vēlreiz Andrim — par mūziku!  Kā arī Paulam Zommeram par prasmīgo un jauko video uzņemšanu!  Saprotams, lai mūsu svētbrīdis nonāktu jūsu datorā, vai telefonā, vai planšetē–jāpatiecās Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram.  Paldies visiem un PALDIES Dievam, visa laba devējam! 

Koši, koši, jauki, jauki, ka Dievs deva vasariņu,
Dzied putniņi, dzied ganiņi, meža gali gavilēja!

Ar mīļu sveicienu — Dievpalīgu novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear congregation,

This week’s Worship service is in Latvian.  We celebrate Midsummers Day, or Jāņi — with thanks to Vaira Christopher, Andris Āboliņš and the Atvars family who helped decorate the church with flowers and oak branches.  Thanks also to the three Jāņi who read Scripture — to our organist Andris — and to our video team:  Pauls who makes it, Andrejs who puts it on the internet, and Ēriks who emails it out to us. 

Thank-you, one and all.  And THANKS be to God, the Giver of all good things!

Blessings, prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Mēs šogad Aizvesto Piemiņas dienas svētbrīdī dzirdēsim vairākus dzejoļus, kurus izvēlējās un arī lasa Dr. Vaira Christopher, Janīna Janšēvica un Inta Wiest.  Paldies viņām!  Un arī Līvijai un Edvīnam Circeņiem, kuri no sava dārza atveda cēlos altāra ziedus–kalla lilijas.  Dr. Andris Āboliņš, mūsu ērģelnieks arī atveda sarkan-balt-sarkanus ziedus kurus likām pie Augšāmcelšanās sveces–atgādinot, bez vārdiem, ka mūsu tautas stāsts turpinas–no tumsas uz gaismu.  Pateicība Dievam! 

Sirsnīgi pateicos Paulam Zommeram, kas ik nedēļas gatavo video ierakstus, Andrejam Zommeram, kas tos ievieto tīmeklī un Ērikam Raisteram, kas to izsūta mums visiem! 

Katru gadu Aizvesto Piemiņas dienā mēs aicinām tos, kuri vēlas, ziedot Okupācijas Muzejam.  Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church of Seattle — ar piezīmi, Okupācijas Muzejam — un nosūtīt uz baznīcas adresi:  11710 – 3rd Ave NE, Seattle, WA 98125.

Dear friends,

This Worship service of remembrance is in Latvian.   June 14, 1941 is a date that is engraved in sorrow on our hearts, when 15, 424 of our fellow citizens were loaded in cattle cars and deported to Siberia.  Eight years later, on March 25, 1949 and even greated number, 42, 125 suffered the same evil. 

We will remember them through poetry written at the time of the deportations, thank-you Dr. Vaira Christopher, Janīna Janšēvica and Inta Wiest for choosing the poems and reading them in the service.  The calla lilies on the altar come from the garden of Līvija and Edvīns Circenis.  Dr. Andris Āboliņš, our organist, also brought  flowers in the colors of Latvia’s flag–we placed them next to the Resurrection candle to remind ourselves of the light of hope in our lives. 

Thank you to Pauls Zommers, who makes our videos each week, to Andrejs Zommers, who places them on the internet, and to Ēriks Raisters, who sends them into our e-mail boxes! 

On this Remembrance day we invite those, who would like, to donate to the Museum of Occupation in Riga through our church.  Checks may be written to Seattle Latvian Ev. Lutheran Church — please make a note that it’s for the Museum of Occupation — and send it to the church address:  11710 – 3rd Ave NE, Seattle, WA 98125

Blessings!  Dievpalīgu!

Jūsu, prāv. Daira

Tags:

Posted by Website Admin on June 13, 2020

Svētruna: Klāvs Bērziņš, LELBĀL Vācijas draudžu prāvests
Vijole: Renāte Kļaviņa, Zviedrijas Radiofona simfoniskās orķestra vijolniece
Klavieres: Ginta Vītola, pianiste
Video: Kārlis Žols, LELBĀL Latvijas draudžu prāvests
Video montāža: Ieva Puriņa, LELBĀL Latvijas iecirkņa mācītāja

Tags: , ,