Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Līdz ar šīs nedēļas svētbrīža ierakstu, nosūtu divas Mātes Terēzes lūgšanas. 

Šodienas svētbrīdī Svētos Rakstus lasa Dr. Jānis Sīpols, ērģeles spēlē Dr. Andris Āboliņš, ierakstu un montāžu veic Pauls Zommers, kurš to nosūta Andrejam Zommeram ielikt tīmeklī.  Un beidzot to visu mums tas nonāk mūsu epastos pateicoties Ērikam Raisteram.  Bez tik daudziem palīgiem mūsu ik nedēļas ieraksti nebūtu iespējami—paldies un vēlreiz paldies visiem!

Kungs,
Tu esi mana dzīve, ko es vēlos dzīvot,
gaisma, ko es vēlos pārdomāt,
un ceļš pie Tēva.
Tu esi mīlestība, ko es vēlos mīlēt,
prieks, kurā vēlos dalīties – tas prieks, ko vēlos sēt sev visapkārt.
Jēzu, Tu man esi viss, bez Tevis es nespēju nekā.
Tu esi Dzīvības Maize, ko Baznīca man dāvā.
Vien caur Tevi,
Tevī un ar Tevi
es varu dzīvot.

(Māte Terēze)

____________________________________

Dear friends,

A prayer of Mother Teresa—

May, today, there be peace within you.
May you trust God, that you are exactly where you are meant to be.
May you not forget the infinite possibilities,
that are born of faith.
May you use those gifts that you have received,
and pass on the love that has been given to you.
May you be content knowing that you are a child of God.
Let His presence settle into your bones,
and allow your soul the freedom to sing, dance,
and to bask in the sun.
It is there for each and every one of you.

Blessings – prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Jēzus Kristus darīs jūs stiprus līdz galam. (1. Korintiešu vēstule 1: 8)
21. februāra, pirmās Gavēņa laika svētdienas lozungs.

Mīļie draugi!

Kopš pagājušās trešdienas esam iegājuši Gavēņa laikā.  Nākošajās 40 dienas, kā Baznīca sekosim Kristum ceļā uz Jeruzālemi un krustu – kā arī uz Lieldienām.  Māc. Aleksandrs Veinbergs izsaka Gavēņa laika paradoksu dziesmas vārdos:  Krusta svētību, Lielais Cietēj, Tu, māci mums šai laikā saprast.  Sirdī debess mieru atrast:  Ceļš uz Lieldienu ved caur Golgātu.  Gavēņa laika svētbrīžos mācīsimies – kopā.  

Sirsnīgi pateicos šīs svētdienas svētbrīža dalībniekiem:  Vallijai Freimanei par ziediem uz altāra pieminot viņas vīru, kuram 21. februārī bija dzimšanas diena – paldies, Vallija!  Paldies arī Lisai un Andrim Pružinskiem kuri lasīja Svētos Rakstus un arī lūgšanu.  Dr. Andris Āboliņš vienmēr meklē (un arī atrod!) piemērotus korāļus katram svētbrīdim – šoreiz, kā jūs redzēsiet dziesmu lapiņā, tie ir ļoti seni un, kā jūs dzirdēsiet – skaisti!  Mūsu video komandai—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram—paldies, paldies, paldies!

Pievienojumā šoreiz arī archibīskapes Laumas Zušēvicas  raksts – pārdomas par Pelnu trešdienu.  Svētīgu lasīšanu!  Un svētīgu, mums visiem, šo Gavēņa laiku!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but I wanted to share the lozung—or Bible quote for today: Jesus Christ will keep you stong until the end. (1. Cor. 1: 8)

 The “end” of Lent is, of course, Easter – it’s the goal to which Jesus leads us. And walks with us.  Through Good Friday and the cross—through His suffering.  He gave his life so that we might have life.  So that we might have eternal Life.  And so, the “end” is not “the end” but rather, a new beginning.  Thanks be to God! 

Grace and peace to you from God, our Father and the Lord Jesus Christ! (1. Cor. 1: 3)

Blessings – prāv. Daira

Tags: ,

Posted by Website Admin on February 13, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Dear friends,

Happy Transfiguration Sunday / Valentines Day!   I hope you are enjoying the snow that is being promised – we haven’t seem much of it this year, so let us rejoice and be glad!

I both rejoice and am glad to thank our Scripture reader Aleks Zommers (age 10)—and—our lovely violinist Laila Zommers (age 16).  You can sing along with Laila when she plays “This little light of mine”—the words are in the Order of Service (aka dziesmu lapiņa). 

Dr. Andris Āboliņš, our organist found two little known hymns to play at the beginning and end of our Transfiguration Day Worship service—“Amazing Love” by Thomas Campbell and Charles Wesly—and “This is My Son, the Beloved” by an unknown composer.  Thank-you, Andy! (Also for the red roses on the altar in honor of Valentines Day!)

To our amazing video team—Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters—thank-you and paldies!

On this day when we celebrate Light and Love, I also ask for your compassion and prayers:  two weeks ago Sandra Raisters’ cousin Ārija Jansons lost her young son, Kai as well as her mother, Jāna and friend, Amanda in a tragic house fire in Toronto.  As we pray for the souls of Kai, Jāna, and Amanda let us also surround Ārija in prayer in this most difficult time. 

Sandra has set up a fund for Ārija—I am including the link below.  For donations—and especially, for prayers—thank-you and BLESSINGS.   

https://gofund.me/dc2e3d43

May the God of Light and Love be with you – and give you peace!

Prāv. Daira

Tags: , , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze, mīļie draugi!

Viena no svētbrīža svētībām ir, ka—lai gan vēl nevaram pulcēties dievnamā—varam tomēr redzēties (ja tā varētu teikt) ierakstos.  Šajā nedēļā priecājos, ka visa Šulcu ģimene ir ne tikai redzama, bet arī dzirdama!  Paldies lasītājiem—Jānim, Lindai, Larisai un Ainai!

Tāpat—liels, liels paldies ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam un svētbrīžu filmētājam Paulam Zommeram, kā arī Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, kuri gādā lai ieraksti nokļūtu tīmeklī un jūsu epasta kastītēs! 

Viļņu kustības miers lai ir ar tevi,
Gaisa straumes miers lai ir ar tevi,
Zemes klusuma miers lai ir ar tevi,
Zvaigžņu spožuma miers lai ir ar tevi,
Dieva miers lai ir ar tevi.
(Īru svētības vārdi)

Esiet svētīti un pasargāti! 

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Peace of the running wave be with you,
Peace of the flowing air be with you,
Peace of the quiet earth be with you,
Peace of the shining stars be with you,
The Peace of the Lord—be with you.

(An Irish blessing)

May the Lord bless you and keep you. 

prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze—mīļie draugi!

Nosūtot jums šo ierakstu, mana sirds ir pateicības pilna—vispirms jau mūsu video komandai – aizkadra darbiniekiem, kurus mēs neredzam, bet bez kuriem mūsu svētbrīži netiktu ierakstīti, ievietoti tīmeklī un aizsūtīti uz mūsu e-pastkastītēm.  Paldies!—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram!  Tāpat arī Kārlim Pelēnam un Dr. Ritai Sējai,  ka pārsūtat ierakstus Vankūveras un Portlandes draudzēm—paldies jums abiem!

Tad, paldies mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, kuru pašu gan neredzām, toties iknedēļas dzirdam viņa skaistās un inspirētās  korāļu improvizācijas Dievam par godu!   Andris arī katru nedēļu ved ziedus altāra rotai—paldies, Andri, par skaistajām baltajām rozēm šonedēļ!

Un tad—mūsu lasītājiem, kuri patiesi kalpo tam Kungam ar prieku!—pateicība Dievam par viņiem visiem un—šonedeļ—par Ēriku un Dr. Inesi Raisteriem! 

Mēs esam bagātīgi svētīti!  Arī ar jums, mīļie skatītāji!  Un (tāpēc, ka nākošajā nedēļā atkal sola lietu), sūtu jums šos ķeltu svētības vārdus! 

Lai maigi skar tavu pieri lietus lāses.
Lai liega vēsma atspirdzina tavu garu.
Lai saulstari padara gaišāku tavu sirdi.
Lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli
un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības apmetnī.

Dievpalīgu un svētību novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Next week our video will be in English – this week, a Celtic blessing: 


May the raindrops gently touch your forehead.
May the gentle breeze refresh your spirit.
May the sun’s rays brighten your heart.
May the burdens of the day fall on you easily
and may God wrap you in the mantle of
His love.

In His love—prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šonedēļ sūtam jums sirsnīgus sveicienus Draudzīgā Aicinājuma dienā!  Vairāk nekā 30 gadus Sietlas draudze to ir svinējusi kopā ar mūsu Vasaras vidusskolu Kursu.   Šogad mēs neatsakāmies no svinēšanas, bet to darām mazliet citādi—pulcējoties nevis dievnamā, bet tīmeklī!  Kā minu svētbrīža ierakstā, Kursas direktore Dr. Indra Ekmane, kopā ar skolotājiem un Izglītības centra darbiniekiem, plāno īpašu Zoom tikšanos.  Tas prasa laiku un darbu, bet tas top un mēs visi saņemsim ielūgumu tajā piedalīties.  Tikmēr, mēs jau šodien, ar pateicību Dievam, svinam.  Attālināti, bet kopā.

Sirsnīgi pateicos Paulam Zommeram un Maijai Riekstiņai, Kursas ilggadīgai dziedāšanas skolotājai, par skaistajām fotogrāfijām!  Mūsu lasītājiem—Kursas absolventiem Jūlijam Pružinskim un Indrai Ekmanei, kura 5 gadus ir arī Kursas direktore—paldies, paldies!  Ik nedēļās Dr. Andris Āboliņš mūs priecē ar ērģeļu improvizācijām—Pauls Zommers visu ieraksta—Andrejs Zommers ieliek ierakstu tīmeklī un Ēriks Raisters to izsūta mums visiem.  Paldies, paldies, paldies, paldies! 

Novēlu jums jauku skatīšanos un priecīgu Draudzīgā Aicinājuma dienu!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The video this week is in Latvian and is in honor of Draudzīgais Acinājums.  This is a day we celebrate together with our Summer High School Kursa.  In the video you will see pictures taken by Maija Riekstiņa, who is not only Kursa’s longtime singing teacher, but also a wonderful photographer!  Pauls Zommers, who makes our Worship videos, has also included some he took of the Education Center in Shelton.  Take a look!  Enjoy!

And may God bless you, every one!

prāv. Daira

Tags: , ,

Posted by Website Admin on January 16, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Pēdējā nedēļā mēs esam piedzīvojuši gan brāzmainus vējus un lietu, gan skaisti saulainas dienas – kā  dabā, tā arī pasaules notikumos.  Turpināsim cits citu turēt lūgšanās – vai kā mūsu Quaker draugi saka, turēt cits citu Dieva gaismā! 

Šīs nedēļās ierakstā Svētos rakstus lasa Dr. Jānis Sīpols.  Mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš, kā ik nedēļas, priecē ar savām ērģeļu improvizācijām—un, pēdējās nedēļās arī atnesot ziedus  altārim.  Liels paldies viņiem abiem!  Kā arī mūsu video komandai Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram! 

Paldies arī jums, mīļie, kas skatāties svētbrīžus!  Un pāri visam, paldies Dievam kura Gaismā mēs dzīvojam un kustamies un esam! (Ap. d. 7: 28)

 Esiet svētīti un pasargāti!  Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The prayer in this week’s worship service was written by Pastor Egils Grīslis (in 1976) in both Latvian and English.  I’d like to share the English version  with you: 

Almighty God, teach me to be silent – that I may listen to Thee. 

Deliver me from the empty sounds of this world, that I may not succumb to noisy claims, worthless words, small thoughts, loud slogans, shallow invitations, the useless crumbs and discarded fragments of life.

Fill me with Thy sacred silence,

Refresh, strengthen, and uphold me near Thee; that I may hear in silence, see in darkness and believe  in the midst of ordinary life.

God, all merciful, help me to hope in the power of Thy eternal love.

Christ, Redeemer,

Forgive – that I may seek to forgive; embrace – that I may be able to embrace; encourage – that I may want to smile; console – that I may be able to give support; strengthen – that I can gain hope; bless – that I may search for love; save – that I may forever remain with Thee. 

Christ, Savior, abide with me – that I may remain faithful to Thee.  Lay on Thy hands, warm the heart, enflame the soul, unite in faith, hope and love!

God, the Sanctifier of all, send us so to labor, that each day we might serve Thy glory;

To sing praise for Thy love, to commence with eargerness every worthwhile task, to live without fretting and complaining, and to know no fear even in the valley of death.

Teach me to trust Thee and to surrender myself in joy, for Thou dost rule, redeem and bless – in this life and in the life to come, for ever and ever. Amen.

Tags: ,

Posted by Website Admin on January 9, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Pirmdienā, kad ierakstījām Zvaigznes dienas svētbrīdi vēl nebija izcēlušies nemieri par kuriem esam noraizējušies.  Tieši tajā dienā, 6. janvārī, prāv. Gunārs Lazdiņš izsūtīja visām LELBA draudzēm šo vēstuli: 

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Šodien mūsu valsts piedzīvo satraukumu par notikumiem mūsu Valsts galvas pilsētā. 

Zvaigznes dienā evaņģēlists Jānis raksta:  “Es esmu pasaules Gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Nepadosimies tumsībai – mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  Aicinu vienoties lūgšanās, lai atgūtu mieru un pārliecību, ka DIEVAM ir pēdējais vārds.

Uzklausot prāv. Gunāru—lūgsim arī mēs.  Par mieru, kas ir augstāks par mūsu saprašanu un par Gaismu, kurā mēs visi—kopīgi—varam staigāt. 

Liels paldies visiem, kas palīdzēja Zvaigznes dienas ieraksta tapšanā:  Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam;  brāļiem Rūšiem – Edvīnam un Artūram, par dziesmas ierakstu; Monikai Hanley Smiltiņai par evaņģēlija stāsta lasīšanu; brāļiem Zommeriem – Paulam un Andrejam par video ierakstīšanu un ievietošanu tīmeklī; Ērikam Raisteram, par izsūtīšanu! 

Vēl viens—liels—paldies Paulam Zommeram par Ziemsvētku eglītes noņemšanu! 

Mīļie—būsim stipri ticībā, cerībā un mīlestībā!  Jo, kā raksta prāv. Gunārs—mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  To iesim kopīgi cits ar citu un ar Viņu, kas ir Pasaules Gaisma!

Dievpalīgu novēlot, jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

As we have watched the events that have taken place in Washington D.C. this past week, let us join our LELBA president prāv. Gunārs Lazdiņš ir prayers for peace and light.  He reminds us of the words of John’s Gospel: “I am the light of the world.  Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”

In faith and hope and love—let us walk in God’s own light, that is from everlasting to everlasting. 

In His love, prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze – Dear friends,

This, our first video of 2021 comes to you with many good wishes for the New Year.  May the Good Lord bless and keep you – and may His light lead you in ways of gladness and peace.   I hope and pray that at some time—sooner rather than later—we will once more be able to come together for worship in our church, but—in the meantime, we will continue to send worship videos, thanks to our faithful video team:  Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters.  Daina Kusins was the reader for today’s service and Dr. Andris Āboliņš provided not only music, but also the flowers—the poinsettias on the altar and the roses by the wreath. 

Many thanks—liels paldies!

Blessings, prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!  Dear friends!

Priecīgus Ziemsvētkus—gan pirmos, gan otros, gan trešos!  Lai Kristus bērniņa mīlestība dzimst jūsu sirdīs un tur ieņem mājas vietu visam Jaunajam Gadam!

May your Christmas be joyous and bright with the light that the Christ Child brings into this world and into our lives.

Our video worship service is in both Latvian and English.  Thank-you to our Scripture readers Andrejs and Tālis Zommers.  For this service our organist Dr. Andris Āboliņš was joined by Laila Zommers on her violin.  Katriāna Zommers wasn’t able to come home for Christmas, but she sent us two songs from her home in New York.  To all our musicians, near and far—Thank-you and Paldies! 

Since we weren’t able to have our Candlelight service this year, we asked the Latvian school families to send some pictures of the children for the video.  Latvian school is meeting on Zoom, thanks to dedicated teachers, hardworking children and patient parents!  We wish them well.  Paldies to those, who sent the pictures you will see at the end of the video. 

As always—to Pauls Zommers and Andrejs Zommers and Ēriks Raisters—thank-you and thank-you and thank-you again for all you do! 

A final note—as we were filming this worship service on Monday evening it started to snow.  See if you can catch a glimpse of some snowflakes mixed with the raindrops in the exterior shots of the church.  It was a kind of blessing for this difficult year! 

May you feel the blessing—during this Christmas week-end and all through the New Year!  With virtual hugs and very real prayers–Prāv. Daira

Tags: , , ,