Posted by Website Admin on January 9, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Pirmdienā, kad ierakstījām Zvaigznes dienas svētbrīdi vēl nebija izcēlušies nemieri par kuriem esam noraizējušies.  Tieši tajā dienā, 6. janvārī, prāv. Gunārs Lazdiņš izsūtīja visām LELBA draudzēm šo vēstuli: 

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Šodien mūsu valsts piedzīvo satraukumu par notikumiem mūsu Valsts galvas pilsētā. 

Zvaigznes dienā evaņģēlists Jānis raksta:  “Es esmu pasaules Gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Nepadosimies tumsībai – mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  Aicinu vienoties lūgšanās, lai atgūtu mieru un pārliecību, ka DIEVAM ir pēdējais vārds.

Uzklausot prāv. Gunāru—lūgsim arī mēs.  Par mieru, kas ir augstāks par mūsu saprašanu un par Gaismu, kurā mēs visi—kopīgi—varam staigāt. 

Liels paldies visiem, kas palīdzēja Zvaigznes dienas ieraksta tapšanā:  Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam;  brāļiem Rūšiem – Edvīnam un Artūram, par dziesmas ierakstu; Monikai Hanley Smiltiņai par evaņģēlija stāsta lasīšanu; brāļiem Zommeriem – Paulam un Andrejam par video ierakstīšanu un ievietošanu tīmeklī; Ērikam Raisteram, par izsūtīšanu! 

Vēl viens—liels—paldies Paulam Zommeram par Ziemsvētku eglītes noņemšanu! 

Mīļie—būsim stipri ticībā, cerībā un mīlestībā!  Jo, kā raksta prāv. Gunārs—mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  To iesim kopīgi cits ar citu un ar Viņu, kas ir Pasaules Gaisma!

Dievpalīgu novēlot, jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

As we have watched the events that have taken place in Washington D.C. this past week, let us join our LELBA president prāv. Gunārs Lazdiņš ir prayers for peace and light.  He reminds us of the words of John’s Gospel: “I am the light of the world.  Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”

In faith and hope and love—let us walk in God’s own light, that is from everlasting to everlasting. 

In His love, prāv. Daira

Tags:

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze – Dear friends,

This, our first video of 2021 comes to you with many good wishes for the New Year.  May the Good Lord bless and keep you – and may His light lead you in ways of gladness and peace.   I hope and pray that at some time—sooner rather than later—we will once more be able to come together for worship in our church, but—in the meantime, we will continue to send worship videos, thanks to our faithful video team:  Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters.  Daina Kusins was the reader for today’s service and Dr. Andris Āboliņš provided not only music, but also the flowers—the poinsettias on the altar and the roses by the wreath. 

Many thanks—liels paldies!

Blessings, prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!  Dear friends!

Priecīgus Ziemsvētkus—gan pirmos, gan otros, gan trešos!  Lai Kristus bērniņa mīlestība dzimst jūsu sirdīs un tur ieņem mājas vietu visam Jaunajam Gadam!

May your Christmas be joyous and bright with the light that the Christ Child brings into this world and into our lives.

Our video worship service is in both Latvian and English.  Thank-you to our Scripture readers Andrejs and Tālis Zommers.  For this service our organist Dr. Andris Āboliņš was joined by Laila Zommers on her violin.  Katriāna Zommers wasn’t able to come home for Christmas, but she sent us two songs from her home in New York.  To all our musicians, near and far—Thank-you and Paldies! 

Since we weren’t able to have our Candlelight service this year, we asked the Latvian school families to send some pictures of the children for the video.  Latvian school is meeting on Zoom, thanks to dedicated teachers, hardworking children and patient parents!  We wish them well.  Paldies to those, who sent the pictures you will see at the end of the video. 

As always—to Pauls Zommers and Andrejs Zommers and Ēriks Raisters—thank-you and thank-you and thank-you again for all you do! 

A final note—as we were filming this worship service on Monday evening it started to snow.  See if you can catch a glimpse of some snowflakes mixed with the raindrops in the exterior shots of the church.  It was a kind of blessing for this difficult year! 

May you feel the blessing—during this Christmas week-end and all through the New Year!  With virtual hugs and very real prayers–Prāv. Daira

Tags: , , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Priecīgu trešo Adventu!    Šodien mēs aizdedzam trešo–prieka–svecīti Adventa vainagā.   Šajā gaidīšanas laikā, tas vēl ir kluss prieks, cerīgs prieks.  Viņš nāk!  Dievs vēlas nākt mūsu pasaulē!  Tā ir vēsts, ko eņģelis Gabriēls nesīs Marijai.  Šodien viņas stāstu mums lasīs Dr. Inese Raistere–priecīgs paldies, Inese!   Mēs arī dzirdēsim basku dziesmu, Gabriēla vēsts, ko mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš atrada tīmeklī!  Mums visiem par prieku, viņš to nospēlēja skatoties savā viedtālrunī! 

Ērikam Raistera trīskāršs paldies–par sveču aizdegšanu, lūgšanas lasīšanu un video ieraksta izsūtīšanu.  Un, kā vienmēr–priecīgs paldies, paldies Paulam Zommeram par video ierakstīšanu (arī viedtālrunī!)  un Andrejam Zommeram par tā ielikšanu tīmeklī. 

Paldies arī jums, mīļie–un lai paša Dieva prieks nāktu jūsu sirdīs, šajā Adventa laikā!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The third candle on our Advent wreath simbolizes joy–and that is what I wish each and every one of you.  The joy of the Lord, who comes to us in this Advent time and helps us prepare for the birth of God’s own Son.  He is coming–the beginning is near!

Blessings, prāv. Daira

Tags: ,

Posted by Website Admin on December 19, 2020

Apkārtrakstu var lejupielādēt šeit: /
The church bulletin can be downloaded here:

Posted by Website Admin on December 12, 2020
Prāv Daira Cilne

Mīļā draudze!

Draudzes valdes vārdā mēs no sirds apsveicam mūsu mīļo mācītāju Dairu, kuŗai 3. decembrī apritēja 20 gadi kopš ordinācijas. Kaut mēs patreiz nevaram pulcēties kopīgi atzīmēt šo teiksmīgu jubileju, gaidīsim to dienu ka varēsim atkal sanākt atzīmēt ar dziesmām, lūgšanām un gardumiem Dairas ordinācijas jubileju un viņas rosīgos darba gadus. Esam pateicīgi ka Dievs Dairu svētī ar vārdiem un spējām, un ka viņa turpina vadīt mūsu draudzi ar mīlestību!

Šodienas video ierakstā arī varat baudīt apsveikumu mūsu orāvestri no Archibīkskapes Laumas.

No sirds novēlam visiem gaišu adventu laiku un priecīgus Ziemsvētkus!

Jānis Šulcs – draudzes priekšnieks

____________________________________

On behalf of the board of the congregation, we would like to congratulate our dear Prāv. Daira on the 20th anniversary of her ordination on December 3rd. We eagerly await the day when we will again all be able to congregate together and properly celebrate this event with song and prayer, food and drink. We are thankful that the Lord has blessed us with Prāv. Daira to lead our flock.

Today’s video includes a clip from Archbishop Lauma also congratulating Daira on this momentous occasion.

From the bottom of our hearts we wish all of you a bright Advent and a Merry Christmas!

Jānis Šulcs – President of the board of directors

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Priecīgu trešo Adventu!    Šodien mēs aizdedzam trešo–prieka–svecīti Adventa vainagā.   Šajā gaidīšanas laikā, tas vēl ir kluss prieks, cerīgs prieks.  Viņš nāk!  Dievs vēlas nākt mūsu pasaulē!  Tā ir vēsts, ko eņģelis Gabriēls nesīs Marijai.  Šodien viņas stāstu mums lasīs Dr. Inese Raistere–priecīgs paldies, Inese!   Mēs arī dzirdēsim basku dziesmu, Gabriēla vēsts, ko mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš atrada tīmeklī!  Mums visiem par prieku, viņš to nospēlēja skatoties savā viedtālrunī! 

Ērikam Raistera trīskāršs paldies–par sveču aizdegšanu, lūgšanas lasīšanu un video ieraksta izsūtīšanu.  Un, kā vienmēr–priecīgs paldies, paldies Paulam Zommeram par video ierakstīšanu (arī viedtālrunī!)  un Andrejam Zommeram par tā ielikšanu tīmeklī. 

Paldies arī jums, mīļie–un lai paša Dieva prieks nāktu jūsu sirdīs, šajā Adventa laikā!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The third candle on our Advent wreath simbolizes joy–and that is what I wish each and every one of you.  The joy of the Lord, who comes to us in this Advent time and helps us prepare for the birth of God’s own Son.  He is coming–the beginning is near!

Blessings, prāv. Daira

Tags: , ,

Posted by Website Admin on December 5, 2020

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Priecīgu otro Adventu! 

Šogad, liekas, mani kaimiņi ir izpušķojuši savas mājas ar gaismiņām agrāk nekā citos gados–mēs visi ilgojamies pēc gaismas!  Ļoti piemēroti Adventa laikā–gaidīšanas un ilgošanās laikā.  Arī baznīcā, mūsu Adventa vainagā, mēs aizdedzam katru nedēļu vēl vienu svecīti.   Ir izveidojusies jauka tradīcija katrai svecītei piešķirt nosaukumu, kas izsaka kopējo Adventa laika vēsti:  pirmā ir ticība, otrā – cerība, trešā – prieks, ceturtā – miers. 

Šajā ticības svētdiena saku sirsnīgu paldies mūsu uzticīgai video komandai:  ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, filmētājam Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, kas ierakstu ievieto tīmeklī  un Ērikam Raisteram, kas to nogādā tālāk mums visiem.  Liels paldies arī vienmēr atsaucīgam lasītājam Dr. Jānim Sīpolam!  Kāds prieks, kāds prieks–par ikkatru no jums! 

Dieva svētību–un pacietību, šajā gaidīšanas laikā novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

It has become a tradition to give a name to each of the four candles in the Advent wreath–hope on the first Sunday, then faith, followed by joy and peace.  This is light for our time of waiting, of longing.  Each week the days get shorter, the nights get longer–but we light another candle.  And wait–for the One who is promised.  God’s own Light come down to us. 

In these Advent weeks, I wish you God’s peace and love.  Rejoice, rejoice, dear friends!

Prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze-Dear friends,

Happy Advent!  Yes, already!  It’s time to light the candles in our Advent wreath–and start preparing ourselves to receive God’s blessed Christmas gift of his Son. 

As you will see in the video–we have a Christmas tree–already.  Pauls Kalniņš bought it and brought it to the church– Mārtiņš Cilnis and Juris Cilnis put it up–Selga Pētersons and Nicole Pētersons decorated it with lights.  As they say–it takes a village!  Thanks-to all of you!  It’s lovely!

Thanks as well to our readers Lisa and Andris Pružinskis–our organist Dr. Andris Āboliņš and our video team–Pauls Zommers, Andrejs Zommers and Ēriks Raisters. 

Blessing–to all of you.  May this Advent be a safe and joyful time–for you and your dear ones! Prāv. Daira

Tags: , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Tik pēkšņi –  tik negaidīti ātri,  ir pienākusi Baznīcas gada pēdējā svētdiena–Mūžības svētdiena un Mirušo piemiņas diena.   Tikai pirms dažam dienām svinējām Latvijas Valsts Svētkus, bet šodien tiekam aicināti savas acis pacelt uz Mūžību.  Un aizdegt svecītes pieminot tos mūsu mīļajos, kuri pēdējā gadā ir gājuši mūžībā.  Šajā gadā, mēs to daram kopā trīs draudzes–Vankūvera, Sietla un Portlande.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās svētbrīža tapšanā!  Mūsu lasītājiem, Šulcu ģimenei – Ainai, Lindai un Jānim;  Aijai Staparai, par ziediem pieminot viņas māti, Irēnu.  Šoreiz mums ziedu bija neparasti daudz–uz altāra, pie kanceles, blakus Augšāmcelšanās svecei–tos,  pieminot savu māti, Mirdzu, atnesa mūsu ērģelnieks, Dr. Andris Āboliņš un video ierakstu veidotājs, Pauls Zommers – pieminot savu māti Dzintru.  Daudz mīlestības!  Paldies!

Paldies arī Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, kuri gādā, lai ieraksts tiek ielikts tīmeklī un nogādāts jūsu e-pasta kastītē! 

Un–šajā dienā,  un vienmēr–pateicība  Dievam, kas mūs ir vadījis, svētījis un sargājis mūsu sirdis un domas šajā  neparastajā gadā!    

Nākošajā svētdienā aizdegsim pirmo Adventa  svecīti un turpināsim savu kopējo ticības ceļu! 

Uz to, lai Dievs palīdz un svētī mūs visus!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This is the last Sunday of the Church year and in Latvian congregations, it’s the day we remember those, who have gone before us, into God’s own Light Eternal.

Next Sunday our service will be in English and I invite you to join us as we light the first candle in the Advent wreath and listen to John the Baptist proclaim the Good News that is to come!  

May God bless you and keep you!

prāv. Daira

Tags: , , ,