General

Posted by Website Admin on January 9, 2021

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Zvaigznes Diena – 1/10/2021 dievkalpojums / service (in Latvian)

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about The Light Shines in the Darkness – 1/3/2021 service / dievkalpojums (angliski)

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Trešie Ziemsvētki / Third Day of Christmas – 12/27/2020 (in Latvian & English)

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Mans Gars Gavilē Par Dievu – 12/20/2020 dievkalpojums / service (in Latvian)

Posted by Website Admin on December 19, 2020

Apkārtrakstu var lejupielādēt šeit: /The church bulletin can be downloaded here:

Continue reading about

Ziemssvētku Apkārtraksts /
Christmas Church Bulletin

Posted by Website Admin on December 12, 2020

Mīļā draudze! Draudzes valdes vārdā mēs no sirds apsveicam mūsu mīļo mācītāju Dairu, kuŗai 3. decembrī apritēja 20 gadi kopš ordinācijas. Kaut mēs patreiz nevaram pulcēties kopīgi atzīmēt šo teiksmīgu jubileju, gaidīsim to dienu ka varēsim atkal sanākt atzīmēt ar dziesmām, lūgšanām un gardumiem Dairas ordinācijas jubileju un viņas rosīgos darba gadus. Esam pateicīgi ka Dievs Dairu svētī ar vārdiem […]

Continue reading about A Message from the Seattle Latvian Evangelican Lutheran Church Board

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Un Marija Sacīja “Jā!” – 12/13/2020 dievkalpojums / service (in Latvian)

Posted by Website Admin on December 5, 2020

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Gaismas Liecinieks – 12/6/2020 dievkalpojums / service (in Latvian)

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about The Beginning of the Good News – 11/29/2020 service / dievkalpojums (angliski)

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer this video that you can watch while sheltering in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

Continue reading about Mūžības Svētdiena – 11/22/2020 dievkalpojums / service (in Latvian)