Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Priecīgu otro Adventu! 

Šogad, liekas, mani kaimiņi ir izpušķojuši savas mājas ar gaismiņām agrāk nekā citos gados–mēs visi ilgojamies pēc gaismas!  Ļoti piemēroti Adventa laikā–gaidīšanas un ilgošanās laikā.  Arī baznīcā, mūsu Adventa vainagā, mēs aizdedzam katru nedēļu vēl vienu svecīti.   Ir izveidojusies jauka tradīcija katrai svecītei piešķirt nosaukumu, kas izsaka kopējo Adventa laika vēsti:  pirmā ir ticība, otrā – cerība, trešā – prieks, ceturtā – miers. 

Šajā ticības svētdiena saku sirsnīgu paldies mūsu uzticīgai video komandai:  ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, filmētājam Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, kas ierakstu ievieto tīmeklī  un Ērikam Raisteram, kas to nogādā tālāk mums visiem.  Liels paldies arī vienmēr atsaucīgam lasītājam Dr. Jānim Sīpolam!  Kāds prieks, kāds prieks–par ikkatru no jums! 

Dieva svētību–un pacietību, šajā gaidīšanas laikā novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

It has become a tradition to give a name to each of the four candles in the Advent wreath–hope on the first Sunday, then faith, followed by joy and peace.  This is light for our time of waiting, of longing.  Each week the days get shorter, the nights get longer–but we light another candle.  And wait–for the One who is promised.  God’s own Light come down to us. 

In these Advent weeks, I wish you God’s peace and love.  Rejoice, rejoice, dear friends!

Prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.