Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze, mīļie draugi!

Viena no svētbrīža svētībām ir, ka—lai gan vēl nevaram pulcēties dievnamā—varam tomēr redzēties (ja tā varētu teikt) ierakstos.  Šajā nedēļā priecājos, ka visa Šulcu ģimene ir ne tikai redzama, bet arī dzirdama!  Paldies lasītājiem—Jānim, Lindai, Larisai un Ainai!

Tāpat—liels, liels paldies ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam un svētbrīžu filmētājam Paulam Zommeram, kā arī Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram, kuri gādā lai ieraksti nokļūtu tīmeklī un jūsu epasta kastītēs! 

Viļņu kustības miers lai ir ar tevi,
Gaisa straumes miers lai ir ar tevi,
Zemes klusuma miers lai ir ar tevi,
Zvaigžņu spožuma miers lai ir ar tevi,
Dieva miers lai ir ar tevi.
(Īru svētības vārdi)

Esiet svētīti un pasargāti! 

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Peace of the running wave be with you,
Peace of the flowing air be with you,
Peace of the quiet earth be with you,
Peace of the shining stars be with you,
The Peace of the Lord—be with you.

(An Irish blessing)

May the Lord bless you and keep you. 

prāv. Daira

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.