Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Jēzus Kristus darīs jūs stiprus līdz galam. (1. Korintiešu vēstule 1: 8)
21. februāra, pirmās Gavēņa laika svētdienas lozungs.

Mīļie draugi!

Kopš pagājušās trešdienas esam iegājuši Gavēņa laikā.  Nākošajās 40 dienas, kā Baznīca sekosim Kristum ceļā uz Jeruzālemi un krustu – kā arī uz Lieldienām.  Māc. Aleksandrs Veinbergs izsaka Gavēņa laika paradoksu dziesmas vārdos:  Krusta svētību, Lielais Cietēj, Tu, māci mums šai laikā saprast.  Sirdī debess mieru atrast:  Ceļš uz Lieldienu ved caur Golgātu.  Gavēņa laika svētbrīžos mācīsimies – kopā.  

Sirsnīgi pateicos šīs svētdienas svētbrīža dalībniekiem:  Vallijai Freimanei par ziediem uz altāra pieminot viņas vīru, kuram 21. februārī bija dzimšanas diena – paldies, Vallija!  Paldies arī Lisai un Andrim Pružinskiem kuri lasīja Svētos Rakstus un arī lūgšanu.  Dr. Andris Āboliņš vienmēr meklē (un arī atrod!) piemērotus korāļus katram svētbrīdim – šoreiz, kā jūs redzēsiet dziesmu lapiņā, tie ir ļoti seni un, kā jūs dzirdēsiet – skaisti!  Mūsu video komandai—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram—paldies, paldies, paldies!

Pievienojumā šoreiz arī archibīskapes Laumas Zušēvicas  raksts – pārdomas par Pelnu trešdienu.  Svētīgu lasīšanu!  Un svētīgu, mums visiem, šo Gavēņa laiku!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but I wanted to share the lozung—or Bible quote for today: Jesus Christ will keep you stong until the end. (1. Cor. 1: 8)

 The “end” of Lent is, of course, Easter – it’s the goal to which Jesus leads us. And walks with us.  Through Good Friday and the cross—through His suffering.  He gave his life so that we might have life.  So that we might have eternal Life.  And so, the “end” is not “the end” but rather, a new beginning.  Thanks be to God! 

Grace and peace to you from God, our Father and the Lord Jesus Christ! (1. Cor. 1: 3)

Blessings – prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.