Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Līdz ar šīs nedēļas svētbrīža ierakstu, nosūtu divas Mātes Terēzes lūgšanas. 

Šodienas svētbrīdī Svētos Rakstus lasa Dr. Jānis Sīpols, ērģeles spēlē Dr. Andris Āboliņš, ierakstu un montāžu veic Pauls Zommers, kurš to nosūta Andrejam Zommeram ielikt tīmeklī.  Un beidzot to visu mums tas nonāk mūsu epastos pateicoties Ērikam Raisteram.  Bez tik daudziem palīgiem mūsu ik nedēļas ieraksti nebūtu iespējami—paldies un vēlreiz paldies visiem!

Kungs,
Tu esi mana dzīve, ko es vēlos dzīvot,
gaisma, ko es vēlos pārdomāt,
un ceļš pie Tēva.
Tu esi mīlestība, ko es vēlos mīlēt,
prieks, kurā vēlos dalīties – tas prieks, ko vēlos sēt sev visapkārt.
Jēzu, Tu man esi viss, bez Tevis es nespēju nekā.
Tu esi Dzīvības Maize, ko Baznīca man dāvā.
Vien caur Tevi,
Tevī un ar Tevi
es varu dzīvot.

(Māte Terēze)

____________________________________

Dear friends,

A prayer of Mother Teresa—

May, today, there be peace within you.
May you trust God, that you are exactly where you are meant to be.
May you not forget the infinite possibilities,
that are born of faith.
May you use those gifts that you have received,
and pass on the love that has been given to you.
May you be content knowing that you are a child of God.
Let His presence settle into your bones,
and allow your soul the freedom to sing, dance,
and to bask in the sun.
It is there for each and every one of you.

Blessings – prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.