Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Varoņu pieminēšanas, jeb Kalpaka dievkalpojums pagājušā gadā bija pēdējais, kura varējām pulcēties dievnamā.  Šogad, diemžēl tas nav iespējams, bet šai dienai par godu, Korporāciju Kopa liek ziedus uz altāra—paldies! 

Paldies arī Svēto Rakstu lasītājam Jānim Šulcam un ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam.  Un, kā vienmēr, liels, jo liels paldies mūsu video komandai—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram. 

Šīs dienas (5. marta) lozungs  mudina:  “Neesat noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšana, pielūdzot Dievu ar pateicību.”   (Flp. 4: 6)

Es šodien pateicos Dievam—par visiem, kas nāk talkā, lai Dieva vārds mūs var uzrunāt—pagaidām virtuāli, bet tomēr uzrunāt!  Un—par jums, mīļie draugi—kuri to klausāties! 

Viena no Svētā Gara dāvanām ir pacietība!  Lai tā, līdz ar Gara mīlestību un mieru, pilda mūsu sirdis!

To, ar Dievpalīgu, novēlu mums visiem!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Next week’s Worship will be in English, but I would like to share today’s lozung (Thought of the Day).    It’s from St. Paul’s letter to the Phillipians:  “Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.” (Phil. 4: 6)

 The lozung ends there—but the next verse speaks to my heart as well:  “And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.”

May the peace of the Lord be with you!

Prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.