Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi! 

Sirsnīgi sveicieni Laetare svētdienā, tas ir, ceturtajā Gavēņa svētdienā!  Gavēņa un Lieldienu laikā pēc Gavēņa, katrai svētdienai ir kāds nosaukums.  Tā ir sena Baznīcas tradīcija, ko mūsdienās vairs tik ļoti nepiekopj, bet mūsu LELB Pasaulē to ievēro.  Un—it sevišķi Laetare svētdienā, man par to ir liels prieks.  Jo tas ir ko šis latīņu vārdiņš mums saka—pavēles formā—priecājieties! 

Mēs tik bieži aizmirstam, ka Kristus vēsts ir prieka vēsts, labās ziņas—evaņģēlijs! 

Šajā ierakstā—es ar prieku pateicos Dr. Indrai Ekmanei, kura vienmēr tik labprātīgi atsaucas aicinājumam lasīt Svētos Rakstus!  Mūsu ērģelnieks, Dr. Andris Āboliņš katru nedēļu mūs iepriecina—un inspirē—ar savām skaistajām un izjustajām ērģeļu improvizācijām!  Priecājos arī, par mūsu video ierakstītāja Paula Zommera māksliniecisko aci – un par to, ka viņš ik nedēļas to liek lietā lai sagādātu prieku mums!  Un, par to, ka ieraksts tiek ievietots tīmeklī—kā arī pienāk mūsu e-pasta kastītēs—priecīgs paldies Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram! 

Nākošajā nedēļā svētbrīdis būs angļu valodā, bet pēc tam, Klusajā nedēļā un Lieldienās, mums pienāks video dievkalpojumi no mūsu kopbazīcas, LELB Pasaulē.  Šogad būs arī kas jauns—Lieldienu nakts vigīlijs.  Visus ierakstus, tiklīdz saņemsim, pārsūtīsim jums.

Pūpolu svētdienas dievkalpojumu gatavo Vācijas Apgabals un prāv. Klāvs Bērziņš.  Zaļās Ceturtdienas—mūsu, Rietumu Apgabals.  Lielās Piektdienas—Latvijas Apgabals, prāv. Ieva Puriņa.  Lieldienu vigīlijs—Austrumu Apgabals, prāv. Anita Vārsberga Pāža.  Lieldienu dievkalpojums—archib. Lauma Zušēvica.

Esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The fourth Sunday in Lent – today – is called Laetare, which is Latin for Rejoice!  Yes, in the middle of Lent—Rejoice!  In the Lord—in the goodness of the Father, who loved us and sent us His Son!  In the grace of the Son, who lived and died so that we might have eternal life!   In the love and peace and joy of the Holy Spirit, who gives us the courage to live—each and every day!

And so, dear friends—let us rejoice and be glad!

Next week’s video will be in English.  Until then, may the Lord bless you and keep you!

prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.