Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Pūpolsvētdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Vācījas LELBPasaulē draudze.

The Palm Sunday service video created by Germany’s LELBPasaulē congregation.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , , ,

Comments are closed.