Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Kristus ir augšāmcēlies!  Patiesi Viņš ir augšāmcēlies! 

Lieldienas ir nosvinētas—bet mēs vēl nākamās nedēļas līdz Vasarsvētkiem būsim Lieldienu laikā, tātad varam cits citu sveicināt un iedrošināt ar seno Augšāmcelšanās dienas sveicienu! 

Ceru, ka jūs varējāt noskatīties archibīskapes Laumas vadīto Agušāmcelšanās dievkalpojuma ierakstu.  Ja nē, tas, kā arī pārējie Klusās Nedēļas ieraksti, ir atrodami LELBA mājas lapā—LELBA.org. 

Ar Balto Svētdienu Sietlas un Oregonas draudzes atsāks noturēt klātienes dievkalpojumus—bet, tiem, kuri vēl nav varējuši saņemt vakcīna potes, vai arī citu iemeslu dēļ, nevar atbraukt uz dievnamu, esam nolēmuši turpināt arī video ierakstus.  Tikai—ne katru nedēļu, kā līdz šim.  Izlūdzos jūsu pacietību kamēr iejūtamies šajā “hibrida” dievkalpojumu ritmā.

Sietlas, Oregonas un Vankūveras draudzes locekļi arī turpmāk saņems paziņojumus par ierakstiem no Sietlas draudzes sekretāra Ērika Raistera, kā līdz šim.  Ja esat  pieteikušies YouTūbā kā “subscribers”—lūdzu pārbaudiet, vai saņemsiet ziņojumus (notification).   

No sirds pateicos gan Ērikam Raisteram, gan Andrejam Zommeram, gan Paulam Zommeram un Dr. Andrim Āboliņam kuri nu jau veselu gadu ir katru nedēļu veidojuši un izsūtījuši svētbrīža ierakstus.  Paldies arī Lisai un Andrim Pružinskiem, kuri šonedēļ ne tikai lasīja Svētos Rakstus un Ticības Apliecību, bet arī atveda ziedus Baltās Svētdienas altāra rotai!

Lai mūsu Augšāmceltais Kungs mūs svētī un pasargā!

Viņa mīlestībā—jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Easter Sunday the word went out – Christ is risen!  He is risen indeed!

This Sunday we will be resuming in person Worship services, which we are all longing to do.  However, for those who aren’t able to come to church—either because you haven’t been able to get vaccinated yet, or for some other reason—we will still be making video services.  Just not every week.  I ask for your patience while we learn to use this “hybrid” form of worship.  For those of you who are members of the Seattle, Oregon or Vancouver congregations—you will receive notices of the videos from Ēriks Raisters.  For those who are subscribers to YouTube, please check to see if you are signed up for notification. 

Today’s video is in Latvian.  Our readers, Lisa and Andris Pružinskis also brought the lovely flowers for the altar—thank-you, Lisa and Andri!

As always—thanks to Ēriks Raisters, Andrejs Zommers and Pauls Zommers, who—along with our organist Dr. Andris Āboliņš, have met each and every week this past year–to make our videos, put them on the web, and send the links out to our email. 

And, dear friends—thank you, each and every one.  May the Risen Lord bless you and keep you!

In His love—prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.