Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi—mīļās māsas un brāļi!

Ir pagājuši 80 gadi kopš pirmajām izvešanām 1941. g. 14. jūnijā.  Ilgus gadus, mēs trimdinieki bijām vienīgie, kuri tās drīkstēja atklāti pieminēt.  Šogad, šajā dienā, mēs latvieši visā pasaulē—no Rīgas līdz Austrālijai, no Amērikas rietumu krasta līdz Zviedrijas Baltijās jūras krasta—esam vienoti.  Pieminēšanā—solījumā—mēs jūs neesam aizmirsuši un neaizmirsīsim. 

Izsūtot šo video—ceru, ka izjutīsim šo vienotību, kas iet pāri ģeogrāfiskām robežām—ka, arī nebūdami vienuviet, varam būt kopā.  Lūgšanās.  Cerībā.  Mīlestībā.  Dievā. 

Svētbrīdi mēs dzirdēsim Irīnas Ratušinskas dzejoli.  Viņa ir uzrakstījusi grāmatu,  Pelēkais – cerību krāsa,  par savu laiku Sibīrijā, izsūtījumā, kur viņa iepazinās un sadraudzējās ar Lidiju Lasmani.  Prof. Guntis Šmidchens laipni sazinājās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu, kurš vairākus Ratušinskas dejoļus ir tulkojis latviski—sirsnīgs paldies, Gunti, ka vienu no tiem ļāvi mums dzirdēt ierakstā!  Tāpat liels paldies Imantam Šmidchenam, par saksafona solo, kā arī par dzejas/mūzikas ierakstīšanu video. 

Liels, jo liels paldies Dr. Āndrim Āboliņam par ērģeļu improvizācijām!  Un, par altāra ziediem, pieminot aizvestos, sirsnīgs paldies Līvijai un Edvīnam Circeņiem, kā arī mūsu ērģelniekam Andrim! 

Mūsu video komandai—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, Ērikam Raisteram—paldies, paldies, paldies!

Un, jums—mīļie draugi—arī liels paldies.  Esiet svētīgi un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Although our pandemic year seems to be coming to an end, it still didn’t seem safe to gather, as we usually do on June 14th.  However—we hope!  That next year our Estonian, Latvian, and Lithanian communities will be able to come together again.  To remember—together.  To pray—together. 

Meanwhile—let us keep each other—and our homelands—in our prayers. 

May the good Lord bless and keep you—in His light, in His love, in His peace!

prāv. Daira

Tags: , , ,

Comments are closed.