Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Vasarai tuvojoties beigām, liekas svarīgi no sirds baudīt katru dienu un pateikties Dievam par svētību! Šodien nāk prātā jaunieši un bērni—kuri šajā vasarā varēja atkal satikties Mežotnē un Kursā.  Gribas teikt paldies visiem, kuri uzdrošinājās plānot vasaras nodarbības—un paldies Dievam, ka viss plānotais tik jauki izdevās!

Pateicos arī par svētību, ko gūstam kopīgi Dievu lūdzot—gan klātienē—gan arī, kā šodien, tiekoties tīmeklī!  Ar draudzes valdi, esam nolēmuši turpināt reizi mēnesī izsūtīt video ierakstus—nākošais jums pienāks 5. septembrī, garajā Labor Day nogalē.

Nākošie klātienes dievkalpojumi mūsu dievnamā notiks 15. un 29. augustā.  Sākot ar otro septembra nedēļu—dievkalpojumi notiks atkal katru nedēļu un, divas reizes mēnesī, ar dievgaldu. 

Paldies mūsu lasītājiem—Dr. Jānim Sīpolam un Ditai Kanapinskai!  Dita pa vasaras mēnešiem bija Sietlā pie ģimenes — priecājamies viņu redzēt arī mūsu draudzes ģimenē! 

Dr. Andris Āboliņš—ērģelnieks/mūziķis no Dieva žēlastības šajā reizē arī atveda ziedus altāra rotai—paldies, mīļo Andri!

Un—tiem, kuri ieraksta mūsu video—to ievieto tīmeklī—un izsūta:  Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram—paldies, paldies, paldies! 

Visu beidzot, paldies Dievam par jums, mīļie draugi!  Lai Dievs jūs svētī un pasargā!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

As we approach the end of summer, I feel a real need to thank the Lord for each and every day—for the blessings of each and every day.  Today I especially have in mind our children and young people who were again able to attend Mežotne and Kursa.  In person!  To every one, who dared to hope and plan all the summer activities—thank-you and paldies!  And thanks be to God—for all blessings!

As we move to in-person Worship every week, starting with the second Sunday of September, we will still be sending videos once a month.  The next one—in English—will be on the Labor Day week-end, Sunday, September 5th. 

For today’s video—thank-you to our readers, Dr. Jānis Sīpols and Dita Kanakpinska—and to our organist extraordinaire Dr. Andris Āboliņs (who also brought the beautiful flowers for the altar).  Then—to Pauls Zommers, who makes the video, Andrejs Zommers, who places it on YouTube, and Ēriks Raisters, who sends it to our email boxes—paldies, paldies, paldies!

Last, but not least—thank you, dear friends!  May the Lord bless you and keep you!

Prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.