Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! 

Oktobrī latviešiem ir laiks pateikties—Dievam un arī cits citam.  Dievam, par saulainām dienām, kurās varam priecāties par rudens krāšņumu un arī par mākoņiem, kuri dod lietu izslāpušai zemītei. 

Un, cits citam, par darbu, ko varam veikt tikai kopīgi.  Tāpēc—šodien ar prieku pateicos mūsu video komandai!  Dr. Andrim Āboliņam, kurš ieprieciena ar ērģeļu skaņām!  Dr. Inesei un Ērikam Raisteriem par Svēto Rakstu lasīšanu!  Paulam Zommeram, par video ierakstīšanu!  Andrejam Zommeram, par ievietošanu draudzes mājas lapā!  Ērikam Raisteram, par izsūtīšanu uz mūsu e-pasta adresēm! 

Jūs, visi kā viens—esat svētība!  Un par šo svētību, es saku Pateicība Dievam!  Un arī par jums, mīļie skatītāji—arī par jums pateicība Dievam! Priecājos, ka varam satikties reizi mēnesī! 

Uz redzēšanos atkal novembrī, kad ieraksts būs angļu valodā.  Tikmēr—priecāsimies par skaisto rudeni.  Un pateiksimies Dievam!

Esiet svētīti un pasargāti—jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

October, for Latvians, is thanksgiving time.  A time to thank God, for all blessing.  For sunny days, when we can enjoy the special beauty of autumn.  And—for cloudy days that bring the blessing of rain for our thirsty earth. 

This is also a time to say thank-you to each other—for the work we can do only together.  And so—to our video team PALDIES!  To Dr. Andris Āboliņš, whose music continues to inspire us.  To Dr. Inese and Ēriks Raisters, of the Readings.  To Pauls Zommers for his artistic eye and the care he takes with making each video. To Andrejs Zommers, for placing them on the Church web page.  To Ēriks Raister, who makes sure we get them in our e-mail. 

They are a blessing—each and every one.  And, for this blessing, I give thanks to God.  And also for you, dear friends!  I am thankful that we able to meet once a month—and—next month, in November our service will be in English.

Until then—may the Lord bless you and keep you!

Prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.