Posted by Website Admin on March 1, 2016
 1. gada 10. un 12. martā,  Sietlas draudzes telpās

 

DARBA GAITA

Ceturtdien, 10. martā

 

8:30    Svētbrīdis – prāv. Gunārs Lazdiņš. Pārvaldes sēdes atklāšana.

 

9:00     Apsveikumi un sveicieni.  Praktiski norādījumi.  Darba gaitas pieņemšana.

 • Archibīskapes ziņojums (arch. Lauma Zušēvica).
 • Pārvaldes priekšnieka ziņojums (prāv. Gunārs Lazdiņš).
 • Apgabalu prāvestu ziņojumi.
 • Finanču ziņojums (Jānis Eizis).
 • Revīzijas kom. ziņojums (Ingrīda Jansone).

 

10:30    KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Evaņģelizācijas nozare – Draudžu dienas (māc. Gundega Puidza).
 • Jaunatnes nozare – „Mīlestību mammām” projekts (māc. Dags Demandt).
 • Svētdienas skolu nozare (Marīte Šlesere un Voldemārs Pelds).
 • Teoloģijas nozare (prāv. emer. Fritz Kristbergs).

 

12:00    Pusdienas

 

1:00  „Vai reliģijas atgriešanās? Postsekulārā Eiropa” (prof. Dr.Valdis Teraudkalns)

 

2:00  LELBA darba turpinājums

 • BLUM -Baznīcas liturģija un mūzika (māc. Dr. Sarma Eglīte)
 • Statistikas nozare (prāv. emer. Dāvis Kaņeps)

 

KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Archibīskapes Atlīdzības Fonds un LELBĀL Misijas Fonds (Ivars Petrovskis)
 • Dāmu komitejas nozare (Daina Lazdiņa).
 • Draudžu veco ļaužu aprūpe (prāv.emer.Ivars Gaide)

 

5:30     Vakariņas

 

6:30 „Baznīca un  reliģija vēsturē”  Dr. Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors un Latvijas Bībeles Biedrības ģenerālsekretārs.

 

DARBA GAITA

Piektdien, 11. martā

 

8:30     Rīta lūgšana (prāv.emer.Dr.Fritz Kristbergs)

 

9:00    LELBA darbs- turpinājums.

 • Ārmisija (māc. Dr.Dace Skudiņa).
 • LIRS ( māc. Dr. Kristine Suno-Koro ) Tiešraide caur skype ar Lindu Hartke
 • Palīdzības nozare (māc. Biruta Puiķe).
 • Rītdienas fonda ziņojums (prav. emer. Kārlis Žols).

 

12:00    Pusdienas.

 

1:00    Pārrunas: LELBAL LATVIJĀ” Archibiskape L. Zuševica un prāv.emer.Kārlis Žols, Dr. Valdis Teraudkalns un Dr. Dace Balode

 

LELBA Informācija.

 • Namturība (Voldemārs Pelds)
 • Revīzijas komisijas ziņojums (Ingrīda Jansone)
 • 2017. g.  Baznīcas Gada grāmata

 

5:30     Vakariņas

 

7:00     Dievkalpojums ar dievgaldu draudzes dievnamā.

 

8:30    Sadraudzības laiks.  Tikšanās ar Dr. Daci Balodi, LU TF dekāni un Dr. Valdi Tēraudkalnu, Latvijas Bībeles biedrības generālsekretāru.

 

Sēde abās dienās ir atklāta—visi laipni aicināti nākt, klausīties un iepazīties ar mūsu baznīcas (LELBA un arī LELBĀL) darbību.  Varēsim arī jautāt mūsu viesiem, Dr. Balodei un Dr. Tēraudkalnam par Teoloģijas fakultātes darbu un par baznīcu Latvijā.

 

Lūdzam jūs paziņot Dāmu komitejas priekšniecei Maijai Atvarai (425-228-0750  maija@atvars.com ), ja plānojiet būt kādās pusdienās un/vai vakariņās—it sevišķi piektdienā pirms dievkalpojuma!

 

Posted by Website Admin on January 26, 2016

Nr. 300 2016. g. februāris un marts

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februārī: 7. Pēdējais dievkalpojums Epifānijas laikā – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Dievkalpojums.

14. Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām. (skat. ziņojumu)

21. Second Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study. 28. Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko draudzes padomes sēde. Martā: 6. Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Kalpaka piemiņas diena. Dievkalpojums. Seko draudzes Gada sapulce.

9. – 11. LELBA paplašinātā pārvaldes sēde Sietlā. (skat. ziņojumu) Piektdienas vakarā, pulksten 7os – Dievkalpojums ar dievgaldu. Piedalīsies atbraukušie LELBA garīdznieki un viesi. Svētdien,

13. martā dievkalpojums nenotiek.

20. Palm Sunday. English language worship service with communion.

24. Takomā, plkst. 5os – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu. (First Lutheran Church, 524 “I” St.)

25. Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā. 27.Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Seko Lieldienu brokastis. $22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 21. martam. namamate@hotmail.com 206–365-7123 Easter brunch after the worship service—all are cordially invited! Aprīlī: 3. English language worship service with communion. Baptism of Larisa Diana Wade.

ZiņojumiAtskatoties uz jauko Adventa laiku un Ziemsvētkiem gribas teikt lielu, sirsnīgu paldies tiem, kas piedalījās Adventa svecīšu un Ziemsvētku vakara dievkalpojumos. Ziemsvētku vakarā varējām priecāties par Katriānas Zommeres skaisto balsi, kas ar katru gadu kļust dzidrāka un skanīgāka! Tāpat, Dr. Andrim Āboliņam par ērģeļu spēli un pavadījumiem! Un visiem, kas palīdzēja skaisti sagaidīt svētkus Adventa svecīšu dievkalpojumā: lasītājiem, Jānim un Larisai Šulcs, korim Siguldas Balsis, ar dirģenti, Maiju Riekstiņu, latviešu skolas bērniem par dziesmām un solistēm Liljai Purs, Ainai Šulcs, Lailai Zommers (arī par vijoles solo!). Visiem, visiem—PALDIES! Paldies visiem, kas ziedoja Latviešu namam Ziemsvētkos! No sveicēju saraksta netīšām tika izlaisti Džems un Ilma Apsīši, Pēteris un Laila Galiņi. Ļoti atvainojamies – bet sirsnīgi pateicāmies!

Zupas pusdienas   Svētdien, 14. februārī pēc dievkalpojuma – atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām Zupas: Veģetāriešu dārzeņu, tītaru frikadeļu, skābo kāpostu, biešu. Varat nogaršot no katras ($10) un arī iegādāties līdzi ņemšanai ($5). Novēlot viens otram svētības pilnu jauno gadu, mums visiem būs izdevība kļūt par svētību—piedaloties LELBA Jaunatnes nozares projektā – Mīlestība Mammām.Nozares vadītājs, māc. Dags Demandts—kopā ar Garezera jauniešiem, ir izpētījis, ka lielākā dzimstība Latvijā ir Zemgalē. Tāpēc, šā gada jūnijā grupiņa jauniešu dosies turp, lai, kopā ar māc. Dagu, dalītu zīdainīšu drēbītes, autiņus un citas vajadzīgas lietas jaunajām māmiņām.

Mūsu draudzes Dāmu komiteja nolēma atbalstīt šo projektu rīkojot (nu jau iemīļotās) Zupas pusdienas 14. februārī— Sirsniņu dienā. Aicinām visus pēc dievkalpojuma baudīt gardās zupas un dāsni ziedot šim svētīgajam projektam! Dāmas arī aicina rokdarbnieces, kas labprāt uzadītu zeķītes, čībiņas vai sedziņas—nodot tās Maijai Atvarai, vai prāv. Dairai līdz aprīļa beigām un tad Dāmas tās nosūtīs uz Latviju kur māc. Dags ar savu komandu tās varēs saņemt un dalīt tālāk. Draudzes Gada sapulce – 6. martā, pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3. Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2015. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2016. g. budžets

7. Draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi LELBA paplašinātā pārvaldes sēde notiks mūsu baznīcā no

9. līdz 11. martam. Tajā piedalīsies archib. Lauma Zušēvica, pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, visi apgabala prāvesti – Anita Vārsberga Pāža, Ilze Larsen, Kanādas pr. vietnieks Dāvis Kaņeps, nozaru vadītāji un LELBA pārvalde. Klāt būs arī pārvaldes viesi- Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dr. Dace Balode un TF profesors, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Dr. Valdis Tēraudkalns.

 

Sēdes notiks ceturtdien,10. martā un piektdien 11. martā. Tās ir atklātas—visi ir mīļi aicināti klausīties, ko dara LELBA! Tiklīdz saņemšu sēžu darba gaitu, darīšu to jums zināmu. Sēde noslēgsies ar kopēju pārvaldes un mūsu draudzes dievkalpojumu piektdienas vakarā, pulksten 7os. Piedalīsies visi atbraukušie garīdznieki un viesi—sprediķos Dr. Dace Balode. Sirsnīgi aicinām visus draudzes locekļus piedalīties šajā svinīgajā dievkalpojumā!

Pēc dievkalpojuma – pārrunu un sadraudzības laiks. Izmantosim jauko izdevību iepazīties ar mūsu viesiem un ar to darbu, ko viņi dara mūsu Baznīcai par svētību! LELBA Draudžu dienas šogad nortiks LELBA 40. jubilejas zīmē. Dd moto, Svētceļojumā, mudina mūs atcerēties Dieva vadību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim—kā arī skatīties uz priekšu, ar paļāvību! Par to—šo ceļu, svētceļojumu—savās lekcijās—“40 gadi un tālāk”—runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Un, kā vienmēr Draudžu dienās, netrūks interesantas nodarbības visām paaudzēm. Ierakstīsim Dd datumus—no 9.- 12. jūnijam—savos kalendāros! Turpmāka informācija sekos. Sēru vēsts Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle Laimdota Grauds dzimusi 1929. g. 7. septembrī, Rīgā mirusi 2015. g. 30. decembrī, Sietlā Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība—šās trīs—bet lielākā no tām ir mīlestība. (1. kor. 13:13)

 

 

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED English language services February 21st, March 20th (Palm Sunday) and April 3rd —all are welcome! Soup lunch after worship (Latvian service) on Valentines Day, February 14th in support of the LELBA Youth mission to Latvia’s young families—“Mīlestību Mammām.” Four different soups—all you can eat for $10 and “to go” for $5.

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30   Decembrī:

 1. Otrā  adventa svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu

 

 1. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fireplace. Music will be provided.  Please bring finger food.

     Sestdien, 19. decembrī, pulksten 5os p.p.     Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte.  Groziņu vakars.   Takomā—svētdien, 20. decembrī, pulksten 2os p.p. – Adventa dievkalpojums ar dievgaldu .         First Lutheran Church, 524 “I” St.   Ērģelniece Maija Riekstiņa.  Pēc dievkalpojuma kafijas galds.   Ceturtdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.   Ziemsvētku vakara dievkalpojums Dziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš   Janvārī:

 1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

10, Zvaigznes dienas dievkalpojums.  Kalpos Inese un Ēriks Raisteri,

 1. Second Sunday of Epiphany.  English language Worship service with communion followed by Bible study.

 

 1. Epifānijas laika trešā svētdiena.   Dievkalpojums.  Seko Bībeles stunda.

 

 1. Epifānijas laika ceturā svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu.  Draudzīgais aicinājums.

Mīļā draudze!       No sirds novēlu jums, jūsu ģimenei un draugiem –  Priecīgus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno gadu!  Lai Kristus bērniņa brīnumainā mīlestības gaisma pilda mūsu sirdis tā, lai mēs tajā varam dzīvot visu 2016. gadu!   Aicinu jūs piedzīvot šo brīnumu mūsu adventa un svētku laika dievkalpojumos! Uz redzēšanos, Jūsu prāv. Daira   Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.   Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.     Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vārdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmui cilvēku, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem. Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots –  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne – miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nomodā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa žēlastības un jaunu uzdevumu pilna!     Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! Archibīskape Lauma   LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ Prāv. Gunārs Lazdiņš   “Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2   Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemas svētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījušās Kristus Bērniņā. Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē. Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastības pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradumus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē. Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sūtu?”, atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas būs pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar mums pielūdz Dievu. Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus. LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš   Ziņojums – no kopbaznīcas Mīļās māsas un brāļi Kristū! Sūtu LELBĀL ziņojumu, kuŗā vismaz daļēji aprakstīts mūsu darbs 2015. gada septembrī un oktobrī. Arvien Dievam pateicos par jums un izlūdzos jums Viņa svētību un Kristus žēlastību un Svētā Gara spēku un gudrību, lai visā mūsu aizņemtībā tomēr katrs piedzīvotu to mieru, kas ļauj dvēselei atspirgt un pateicībā klusēt, lai saklausītu To, kas mūs aicinājis.            Daudz domu, cerību.  Rītdien dodos uz Skotiju, uz Porvoo sanāksmi.  Būs klāt arch. Emer. Elmārs Ernsts Rozītis un prāv. Andris Abakuks.  Būsim vienoti lūgšanās, jo arī tur mūsu LELBĀL simbolizē katra mūsu cerību nepazust, bet kopā ar citiem kalpot Kristum tā, lai mēs nestu godu Dievam un svētību arī savai latvju tautai.      

 • Kamēr biju Latvijā no 9. līdz 17. septembrim, vairākas reizes tika pārrunāta vajadzība sasaukt mūsu garīdzniekus un draudžu vadītājus, lai nodibinātu LELBĀL apgabalu. 

 

 • Tā kā LELBĀL draudžu un garīdznieku skaits aug Latvijā, lūdzu LELBĀL prezidiju apstiprināt prāv. emer. Kārli Žolu par LELBĀL Latvijā topošā apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāju.  LELBĀL prezidijs to apstiprināja un prāv. emer. jau ir sācis koordinēt darbību Latvijā.  Viņš ir paredzējis tikties ar LELBĀL garīdzniekiem un draudžu vadītājiem 13. novembrī, Zvanniekos.   

 

 • 2015. gada 12. septembrī piedalījos sieviešu ordinācijas 40. gadu dienas dievkalpojumā, tajā sprediķojot, un LLSTA apvienības 20 gadu dienas jubilejas konferencē.   Dievkalpojumā bija klāt māc. Vaira Bitēna un tika pieminētas visas mūžībā aizgājušās māsas.  Māc. Ieva Puriņa daudz bija piestrādājusi, lai viss tik skaisti un iedvesmojoši notiktu.  Konference bija informatīva un evanģ. Rudīte Losāne ar palīgiem daudz bija darījusi, izkārtojot konferenci un mūs uzņemot.  Ļoti, ļoti nozīmīgi bija sveicieni, kas stiprināja amata māsas!   Pārstāvji bija klāt no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas Baznīcām.  No LELB bija klāt māc. Linards Rozentāls,  jo dievkalpojums bija Lutera draudzē, un māc. Mārtiņš Urdze.  Vēlāk ieradās Bīskaps Einārs Alpe. No Aizputes bija klāt mūsu māc. Varis Bitenieks,  prāv. emer. Kārlis Žols un Dr. Juris Cālītis.  Ņemot vērā lielo darbu, žēl bija tas, ka nebija vairāk pārstāvēta LELB.  

 

 • 13. septembrī devāmies uz Aizputi, kur notika dievkalpojums, ko pavadīja izcilais ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.  Viņš ir no Aizputes un bija patiesi brīnišķīgs dievkalpojums.  Es biju aicināta sprediķot, ko arī darīju.  Bija klāt ļaudis arī no mūsu Valtaiķu draudzes.   Pēc dievkalpojuma nolasīju mūsu Virsvaldes vienbalsīgo lēmumu viņus uzņemt LELBĀL.  Paldies māc. Varim Biteniekam par dievkalpojuma izkārtošanu.

 

 • Kopā ar Cīravas draudzes priekšnieci runājām, ka laiks pienācis izveidot kādu īpašu palīdzības projektu, lai savestu kartībā Cīravas mācītāja muižu.  Cīravas mācītāja muižā dzīvo bezpajumtnieku ģimenes.  Tur ir kādi 15 bērniņi un 12 pieaugušie, kas patiesi dzīvo no šīs draudzes labestības, žēlsirdības un laipnības.  Kopš tā laika ir ienākušas ziņas, ka viņi apsvēra domu, kā koordinēt šādu palīdzību un viņi lēma mums lūgt samaksāt par labojumiem, kuŗi steigšus jādara, lai salabotu rores un piegādātu ūdeni muižai.  Viņi solījuši sagādāt aprēķinu.  Tad aicināšu lemt, vai to summu mēs varētu ņemt no LELBĀL Misijas Fonda.  

 

 • 13. augusta vakarā es ordinēju māc. Ivo Rodi Zvannieku mājas dievnamā. Iebraucot Zvanniekos patiesi bērnu sveicieni, mīlestība, enerģija, skaisti izveidotais dievnams, Svētā Gara klātbūtne, neaizliedzami mūs visus atjaunoja un svētīja!  Rīgas Reformātu Brāļu draudzes locekļi un daudz, jo daudz vietējo, bija sanesuši visu, kas vajadzīgs, lai pēc dievkalpojuma visi baudītu viņu devīgumu un sirsnību.  Paldies prāv. emer. Kārlim Žolam par transportu un lielo atbalstu gaŗā, bet svētīgā dienā!  Paldies arī prāv. Klāvam Bērziņam, prāv. Ievai Graufeldei!  Bija klāt arī māc. Varis Bitenieks, māc. Guntars Rēboks, prāv. emer. Dr. Juris Cālītis un citi garīdznieki.  Lai Dievs svētī mūsu jauno mācītāju!

 

 • Pirmdien, 14. oktobrī, kopā ar prāv. Ievu Graufeldi tikos ar LU teoloģijas fakultāti: Dr. Daci Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu.  Viņi pateicās par ziedojumu no Rītdienas Fonda.  Cer atkal lidot uz ASV/Kanādu  uzrunāt draudzes un lūgt ziedojumus LU TF.  Tagad esam ieteikuši  viņiem braukt uz Sietlu, kur no 2016. gada  10. līdz 12. martam  notiks LELBA paplašinātā pārvaldes sēde. Vienalga kādi datumi ir izvēlēti, lūdzam, lai  tie tiktu laicīgi paziņoti.

 

 • Otrdien, 15. oktobrī,  kopā ar prāv. I. Graufeldi tikos ar LELB archib. Jāni Vanagu un pārējiem Latvijas bīskapiem. Bija klāt arī virsvaldes sekretārs Romans Ganiņš.  Pārrunāja bēgļu problēmu Latvijā, Anglikāņu baznīcu (Porvoo) lomu latviešu baznīcā, rezolūciju par sieviešu ordināciju.  Bīsk. emer.  Jāna Jēruma-Grīnberga lūgta sniegt  “par” viedokli konferencē, kur pārrunās sieviešu ordinācijas jautājumu.  Katrs saņēma jauno LELB dziesmu grāmatu. Archib. J. Vanags jautāja par Aizputes īpašumiem.  Atbildēju, ka īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā zem Aizputes draudzes,  kam viņa atbildēja, ka īpašumi pieder Aizputes draudzes vārdā.  Archibīskaps minēja, ka patiesi vēl tas jautājums ‘atvērts’, tas lika manīt, ka drošs, ka vēl notiks pārrunas LELB rindās.  

Pārrunu laikā, kopā ar prāv. Ievu, dalījos ar sekojošo informāciju:

 1. Tādēļ, ka esam  PORVOO, Lielbritānijā, Salisbury, uz četriem gadiem kalpos LELBĀL māc. Guntars Reboks. 
 2. Ziņoju, ka Aizputes un Valtaiķu draudžu locekļi bija tie, kas savās pilnsapulcēs nolēmuši lūgt LELBĀL viņus uzņemt un, ka mūsu virsvalde vienbalsīgi atbalstīja abus lēmumus. 
 3. Informēju, ka biju ordinējusi māc. Ivo Rodi Zvannieku mājās.  

 

 • Tajā otrdienas pēcpusdienā tikās Latvijā nodibināta jaunā, mūsu  “LELBĀL garīgo darbinieku sagatavošanas ordinācijas eksaminācijai komisija”.  Paldies Bīskapei emer. Janai par viesmīlību, jo tikāmies viņas Anglikāņu draudzes dievnamā.  Komisijā darbosies  prāv. I. Graufelde, prāv. emer. K. Žols, prāv. K. Bērziņš un bīsk. emer. J. Jeruma-Grīnberga.  Kā mēs bijām paredzējuši LELBĀL virvaldies plenārsēdē Milvokos, tā noticis!  Paldies visiem, kas gatavi izskatīt tos materiālus, kas man pienāk, kur kāds/kāda vēlās ienākt mūsu Baznīcā.  Tā kā man jau Aizputē māc. Dace Dzenis bija iesniegusi lūgumu viņu uzņemt LELBĀL, varēju nodot šos materiālus komisijai.  Pēc 24. septembŗa sēdes, komisija atsūtīja man savu ziņojumu.  Tajā tika ieteikts neuzņemt māc. Daci Dzeni.  Prāv. emer. Kārlis Žols vada šo komisiju un sazinājās ar māc. Vari Bitenieku, kas pazīst šo māc. Daci Dzeni un piekrita lēmumam.  Skaidrības labad:  māc. Daci Dzeni ordinēja nelaiķis māc. Sproģis, kuŗš uzskatīja, ka viņam tiesības to darīt.  Ja vēlaties tuvāku informāciju prāv. emer. Žols varētu ar to dalīties.  Mīļš paldies komisijas locekļiem, arī viņu darbs palīdz būt apzinīgākiem.

 

 • Paldies arī prāv. Ievai Graufeldei, prāv. emer. Kārlim Žolam un mūsu pārstāvniecības priekšsēdim Mārim Slokenbergam, ka varējam tikties bankā, izkārtot vajadzīgās pārmaiņas kam pieder paraksttiesības, lai tiktu pie mūsu bankas konta.  Dēļ ātrās rīcības, prāv. Ieva varēja arī tikties ar Valdu Lutiņu un nokārtot visus BGG izdevumus.  Paldies Ivaram Petrovskim par darbu!  Satikos ar Valdu Lutiņu un varu ziņot, ka 2016. BGG top iespiesta.  Nākotnē raugoties, esmu lūgusi Tijai Abulai uzzināt, cik maksātu iespiest BGG te A.S.V.  

 

 • Sarunājos ar prāv. Ilzi Kuplēnu-Ewart, kas, paldies viņai, solījās nosūtīt vajadzīgos dokumentus advokātei, kas turpina kārtot jautājumus, kas saistās ar mūsu Kanādas inkorporāciju. Zinu, ka šīs lietas jānokārto savlaicīgi, jo sevišķi, ja ceram uzsākt darbu, lai LELBĀL iegūtu legālas tiesības Latvijā.  Attiecībā uz šo jautājumu, esam jau mazliet sākuši domāt par jaunu nosaukumu mūsu Baznīcai.  Aicinam piedalīties ar ieteikumiem. Visas šīs pārmaiņas prasīs, ka mēs arī piestrādājam pie mūsu darbības noteikumiem.  

 

 • Kā ziniet, 2. oktobrī Dieva mierā aizgāja mūsu amata māsa māc. Maija Cepure-Zemmele.  Biju klāt, kad 9. oktobrī viņa tika izvadīta no savas bijušās Mineapoles-Sv. Paula draudzes. Paldies māc. Dāgam Demandtam, kas visu bija labi sagatavojis.  

Jūsu, + Lauma   Ziņojumi – no draudzes Pļaujas svētkos svinējām Seatles un Takomas draudžu apvienošanos.  Aicinot abu draudžu pārstāvjus pie altāra izlūdzāmies Dieva svētību mūsu turpmākajam, kopīgajam ceļam.   Pļaujas svētku altāru greznoja augļu grozs un maizes kukulis ko ar māksliniecisku aci izkārtoja Vaira Chritopher.  Nākot pie dievgalda varējām saņemt maizīti un vīnu, ko bija darinājuši mūsu pašu draudzes locekļi, Maija Atvara, Vilnis un Guna Kleperi.  Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicināja uz gardu mielastu pēc kura klausījāmies draudzes priekšnieka Andreja Zāmeļa aprakstu par Takomas un Seatles draudžu apvienošanos gaitu un tad skatījāmies izvilkumus no archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma.  Paldies Edvīnam Circenim, kas to sagatavoja.  Pļaujas svētki ir pateicības svētki—tā tad, Edvīnam, Maijai, Gunai un Vilnim, Vairai, visām dāmām—par jūsu darbu un par jūsu darba augļiem, ko baudījām—PALDIES!   Dieva mierā aizgājušas mūsu draudzes locekles   Rasma Timma, dz. Ārgalis dzimusi 1923. g. 7. februārī, Duntes pagastā mirusi 2015. g. 26. augustā, Takom   Alīse Lonija Kadzējs dzimusi 1926. g. 19. maijā mirusi 2015. g. 12. oktobrī, Misūla, Mt.   Meta Grants dzimusi 1916. g. 25. septembrī mirusi 2015. g. 14. oktobrī   Ērika Ķirsis, dz. Bērziņš dzimusi 1918. g. 20. septembrī, Permā mirusi 2015. g. 14. oktobrī, Kenmorā   Mīlestība nekad nebeidzas… (1. kor. 13: 8)   Ērikas Ķirsis piemiņai ziedojuši:  Inese Ābers, Jānis un Maija Atvars, Zenta Bergmanis, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Juris un Daira Cilnis, Vaira Christopher, Edvīns un Līvija Circenis, Douglas un Silvija Copeland, Sarmīte Davidson,  Maija Eerkes, Vallija Freimanis, Kristīne Gilmore, Ilga Grava, Janīna Janšēvics, Tālis un Charlene Jaundālderis,  Vilnis un Guna Klepers, Aija Pakulis, Jānis un Toni Praudiņš, Vija Rauda, Lilija Sankalis, Anita Upenieks, Vakarētājas, Richard un Inta Wiest, Liene Westberg.   Kopā $995. Paldies Ķiršu ģimenei – Paldies visiem ziedotājiem!   Pagājušā gadā Dieva mierā aizgāja mūsu draudzes loceklis Elmārs Zemgalis.  Nesen saņēmām dāsnu ziedojumu ko viņš bija paredzējis savā testamentā.  Sirsnīgs paldies Elmāram un visiem, kas savos testamentos atceras draudzi!   Pļaujas svētku ziedojumu saraksts parādīsies nākošajā  Apkārtrakstā—bet jau tagad, paldies visiem, kas ziedoja Dāmu komitejas darbam!   Latviešu mūzika …Koris Seattle Pro Musica  savam svētku laika koncertam ir devis nosaukumu “Northern Lights, Music of the Baltics and Scandinavia.”  Paziņojumā ir rakstīts:   “The centerpiece (of the concert) is Northern Lights by Ēriks Ešenvalds, one of today’s most sought after young composers.  With voices, chimes, and tuned water goblets, Ešenvalds recreates the wonder of the northen lights in sound.”  Koncerts notiek sestdien, 12. decembrī, pulksten 7:30  First Baptist Church, 1111 Harvard Ave., Seattle.  Pre-concert lecture at 6:30.   Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese: 11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726   Draudzes mācītāja  prāv. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE,  Seattle, WA 98125 206-674-9600, mob. 206-406-9071  cilnis@earthlink.net   Draudzes priekšnieks  Andrejs Zāmelis 16056 Maple Wild Ave. SW,   Seattle, WA 98166 206-246-7743   azamelis@aol.com   Dāmu komitejas priekšniece Maija Atvars 13825 SE 173rd Pl.,  Renton, WA 98058      425-228-0750    maija@atvars.com   Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd  Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED               December 13 – English language service with communion followed by   Christmas carol singing by the fire music will be provided   December 19—Saturday—at 5 p.m. – Advent Candlelight Service   Followed by a community celebration in the church hall Please bring finger food.   January 16 – English language service with communion followed by Bible study.

Posted by Website Admin on September 14, 2015

P Ļ A U J A S  S V Ē T K I

Svētdien, 2015. g. 4. oktobrī

PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS atzīmējot

SEATLES UN TAKOMAS DRAUDŽU APVIENOŠANOS  plkst. 10:30

P ē c P a t e i c ī b a s d i e v k a l p o j u m a

SVĒTKU PĒCPUSDIENA

Pusdienas, kafijas galds, loterija, programma

video – izvilkumi no Achibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas svinībām

Pusdienu cena: $15 pieaugušiem, $10 bērniem zem 12 gadiem

Iepriekšēja pieteikšanās pusdienām pie Veltas Bensons: veltab@comcast.net 206-496-3843, vai pie Silvijas Copeland: doug.copeland@hotmail.com 425-402-9520

Lūgums atbalstīt draudzes dāmu komitejas darbu ar Pļaujas svētku ziedojumu. Čeki rakstāmi: Latvian Lutheran Church – Ladies Aid. Aploksne nododama baznīcā vai sūtāma pa pastu.

Posted by Website Admin on September 10, 2015

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Septembrī:

6. Rietumkrasta Dziesmu Svētki Sanhozē. Dievkalpojums Sietlā nenotiek.

13. English language Worship service with communion followed by Bible study.

20. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšnieks Andrejs Zāmelis, atzīmējot savu 80. dzimšanas dienu, aicina visus uz pabrokastīm. (skat. ielūgumu)

27. Dievkalpojums. Seko Bībeles stunda.

Oktobrī:

4. Pļaujas svētki. Pateicības dievkalpojums ar dievgaldu atzīmējot Takomas un Sietlas draudžu apvienošanās. Pēc dievkalpojuma pateicības mielasts. Programma. (skat. ielūgumu)

11. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Lisa un Andris Pružinski

18. English language Worship service with communion followed by Bible study.

25. Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Apciemosim mūsu „Lutera koku.”

Novembrī:

1. Dievkalpojums. 8. Lāčplēšu dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

15. English language Worship service with communion.

22. Valsts svētku dievkalpojums.

29. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

“Ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet Dieva valstībā.” (Mateja ev. 18:13)

Pārdomas par šo—septembŗa mēneša lozungu—Baznīcas Gada grāmatā uzrakstījis Latvijas Baznīcas Zviedrijā Pārvaldes loceklis, Juris Zariņš: Bērniņi—brīnumi! Mazmeitiņa pārsvarā ēd un ļoti mierīgi snauž, pasargāta savas mātes mīlestības tuvumā. Mazdēli jau iet un skrien un ziņkārīgi visu izpēta. Visu, ko var aizsniegt, grib aptaustīt. Ne tikai ar mazajiem pirkstiņiem, bet arī ar muti un iekost ar zobiņiem. Jāizpēta, jāsatausta, jāsagaršo. Kas tas ir? Kā tas jūtas? Kas te notiek? Brīnumi! Pilnīgi bez bailēm. Pasargāti! Atceros lielās pārmaiņas, kad darbā rūpniecībā sākām ieviest datorus un datorizētas mašīnas. Daudzi gados vecāki darbinieki baidījās no tām…Nevaru! Nemāku! Negribu! Bet laiks rit uz priekšu, un, ja mēs sevi ierobežojam ar pagātni, tad tiešām gadus skaitām “vecumā”. Pirms 20 gadiem kādā pēcpusdienā gaidīju autobusu. Blakus stāvošajai kundzei iezvanījās mobilais telefons. Toreiz tas nebija tik parasti, it sevišķi 70 gadus vecai kundzei. Kad viņa beidza sarunu, teicu: “Priecājos redzēt, ka esat tik moderna”. “Jā,” viņa ar platu smaidu atbildēja. “Es varu ar bērniem sarunāties, un viņi mani var vienmēr sasniegt. Man ir arī jauns dators! Bet tagad esmu ceļā uz universitāti, kur piedalos dažos kursos. Cik brīnišķigi tagad ir dzīvot! Ja tikai būtu jaunāka…” Pie sevis nodomāju: tu neesi veca—tev ir bērniņa ziņkārība un drosme, un tev acis izstaro dzīvības dedzīgu liesmu. Dievs, dod, ka mēs saglabājam šo bērniņa dzīves uzskatu arī lielā gadu vecumā! Pateicība Dievam, ka to iespējam!

Divas lūgšanas

Uzmeklē mani, Dievs, debesu bērnudārzos. (Francis Tompsons, angļu dzejnieks)

Kungs, uzturi mūs savā ceļā un vadi mūs uz savu mūžīgo mērķi. Paldies Tev, ka mūsu dvēsele ik dienas var atrast spēku Tevī. (Paulis Urdze)

No grāmatas: “Pazīstamu un nepazīstamu cilvēku lūgšanas”

Ziņojumi.. Dziesmu svētkos

svētdienā, 6. septembrī notiks dievkalpojums pulksten 10os no rīta Hiltona viesnīcas balles zālē. (Iesaku pārbaudīt telpu, gadījumā ja pēdējā brīdī notiek negaidītas maiņas!) Dievkalpojumu vadīšu es, kā apgabala prāveste, tajā piedalīsies māc. Helēna Godiņa no Denveras, diak. Rota Stone no Ziemeļkalifornijas, Daina Ābele no Dienvidkalifornijas un LELBA pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Baiba Liepiņa no Čikāgas. Sirsnīgi aicinu visus, kas piedalīsies svētkos apmeklēt dievkalpojumu! (Lūdzu ievērojiet, ka tajā svētdienā dievkalpojums Sietlā nenotiks.) 20. septembrī svinēsim mūsu draudzes priekšnieka Andreja Zāmeļa 80. dzimšanas dienu dievkalpojumā un pēc tam maltītē—pabrokastīs—nama zālē! (skat. ielūgumu!) Pļaujas svētkos šogad svinēsim Sietlas un Takomas draudžu apvienošanos! Atskatoties, arī atzīmēsim 65 gadus kopš Takomas draudzes dibināšanas. Pateicība Dievam—par ceļu, kas ir noiets un arī ceļu, par ko mūsu Labais Gans mūs vada! Programmā skatīsimies DVD no Archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma Milvokos. 11. oktobrī notiks laju vadīts dievkalpojums jo būšu Latvijā no 5.-16. oktobrīm. Ja rastos kāda vajadzība, lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieku Andreju Zāmeli (206-246-7743 azamelis@aol.com) vai ar mani (cilnis@earthlink.net) . Reformācijas svētkos pēc dievkalpojuma, kā esam darījuši jau vairākus gadus, iziesim nama pagalmā apciemot mūsu “Lutera koku”. Lūdzu paņemt līdzi attiecīgus apavus, gadījumā ja līst lietus! Turpinam jauko tradīcija Valsts svētkus atzīmēt sadarbībā ar LBVŠ. 22. novembrī, pēc svētku dievkalpojuma turpināsim svinības nama zālē biedrības paspārnē. Šī gada svētku runātāja būs Vašingtonas Universitātes mācību spēks Iveta Grīnberga.

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

Ilze Edīte Krastiņš Berkolds dz. Zicāns

Dzimusi 1921. g. 22. septembrī, Rīgā Mirusi 2015. g. 14. jūlijā, Sietlā

Mīlestība nekad nebeidzas… (1. kor. 13: 8)

Ilzes Berkoldes piemiņai ziedojuši: Inese Ābers, Jānis un Maija Atvars, Zenta Bergmanis, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Gunārs un Andrea Bluķis, Juris un Daira Cilnis, Edvīns un Līvija Circenis, Douglas un Silvija Copeland, Sarmīte Davidson, Vallija Freimanis, Pēteris un Laila Galiņš, Ivars un Inese Graudiņš, Ilga Grava, Imants un Maija Ikstrums, Benita Jaundālderis, Tālis un Charlene Jaundālderis, Paulis un Ilze Kalniņš, V. Kalniņš, V. Kukainis, Pauls Krastiņš, Daina Kusins, Ilmārs Lūsis, Gunārs Noriņš, Aija Pakulis, Imants un Ruta Praudiņš, Ludmila Raisters, Ēriks un Inese Raisters, Andris un Ināra Rogainis, Jānis un Rita Rubenis, Lilija Sankalis, Ilze Segliņš, Anita Upenieks, Richard un Inta Wiest. Pēc ģimenes vēlēšanās, puse ziedojumi ies LBVŠ un puse draudzei.Paldies Krastiņu, Osvaldu un Berkoldu ģimenēm! Paldies visiem ziedotājiem!

Mums raksta…

Godātam draudzes priekšniekam Andrejam Zāmelim! Dieva mierā aizgājusi Takomas draudzes locekle Ilona Noriņš. Izsaku pateicību prāvestei Dairai par sirsnīgo un neaizmirstamo piemiņas dievkalpojumu, Ilonu Noriņu izvadot pēdējā gaitā. Tāpat pateicos ērģelniecei Maijai Riekstiņai par svinīgo ērģeļu mūziku, Takomas kopas pārstāvei Ārijai Miķelsonei par atvadu vārdiem un ziedu velti un Sietlas draudzes pārstāvim Andrejam Birnbaumam par atvadu vārdiem un sarkan-baltisarkano ziedu sakārtojumu. No ģimenes atvadu vārdus teica Gunārs Noriņš un Ivars Ikstrums, pieminot gaišus, skaistus kopā pavadītu brīžus, kad skanēja mūzika, skanēja dziesmas. Patiesā cieņā, Vilnis Noriņš Pateicība,

Sirsnīgi pateicamies prāv. Dairai Cilnei un ērģelniecei Maijai Riekstiņai par ērģeļu solo—Ave Maria un skaisto piemiņas dievkalpojumu. Pateicamies Andrejam Zāmelim, Sarmītei Dāvidsonei, Džemam Apsītim, par atvadu vārdiem, brālim Kazimiram par atmiņu lasījumu un krustmeitai Ausmai par lasījumu „Aglonas Dievmātei.” Paldies Selgai Pētersonei par garšīgo mielastu. Pateicāmies visiem par kartiņām un mīļiem līdzjūtības vārdiem. Paldies par jūsu sirsnīgajiem ziedojumiem mūsu baznīcai Voicecha piemiņai. Paldies dāmām par garšīgām kūkām kafijas galdam.

Jums visiem, mūsu pateicība.                                                                                      Sirsnībā, Anita Upenieks un ģimene Voicecha Upenieka piemiņai ziedojuši: Džems un Ilma Apsītis, Jānis un Maija Atvars, Māra Bērziņš, Andrejs un Vija Birnbaums, Gunārs un Andrea Bluķis, Vaira Christopher, Juris un Daira Cilnis, Vallija Freimanis, Pēteris un Laila Galiņš, Ilga Grava, Dzintra Hougardy, Janīna Janšēvics, Paulis un Ilze Kalniņš, Everly Katzinski, Gunārs Noriņš, Irēne Olson, Imants un Ruta Praudiņš, Ēriks un Inese Raisters, Vija Rauda, Andris un Ināra Rogainis, Lilija Sankalis, Valda Sankalis, Linda Beiniķis un Jānis Šulcs, Dzidra Upāns, Anita Upenieks, Andrejs un Patsy Zāmelis, Andris Zommers. Paldies Upenieku ģimenei! Paldies ziedotājiem! Kapu svētki Sietlā Pēc saulainās, siltās vasaras – tieši pirms kapu svētkiem uznāca lietus un svētdienas rītā visi ar bažām skatījāmies uz debesīm – kāds būs laiks. Bet, paldies Dievam, kas mūs žēloja, varējām bez lietus sargiem pulcēties Washelli kapos svinēt dievkalpojumu ar to mūsu draudzes daļu, kas tur atdusas. Bildes no Kapu Svētkiem 20150726_10350120150726_10305720150726_10545820150726_105515

Posted by Website Admin on June 30, 2015

Jūlijā

12. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā. Kalpo prāv. Daire Cilne

26. Kapu Svētki Seatlē -Evergreen Washelli kapsētā pulksten 10:30.
Pēc dievkalpojuma,Dāmu komiteja aicina uz kopējām pusdienām Latviešu namā. ($10) Lūdzu pieteikties lidz 19. julijam pie Intas Wiest (425)-678-8774

Augustā

9. Dievkalpujoms pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

15. Sestdienā,pulksten 5os pec pusdieanā-Kapu svētki Takomā, New Tacoma kapsētā.

23. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

Septembrī

13. Dievkalpjums ar dievgaldu pulksten 10:30 Seatles draudzes dievnamā.

Palm Sunday (April 13th) Walk-a-thon

Priecīgas pēdas—Happy Feet

Raising money for shoes for kids in Kurzeme.

Unfortunately, children’s shoes are still a problem for poor families in Latvia, especially in rural areas.  The Latvian Church in America Youth section (LELBA Jaunatnes nozare) has invited congregations in Canada and the United States to help by organizing fundraisers—Walk-a-thons.

The money will be used to buy shoes and socks for kids—also orthopedic and other special, hard to obtain (in Latvia) footware for adults.  This summer the head of the LELBA Youth section, Rev. Dag Demandt, along with an international  (U.S., Canada, Australia) group of volunteer young people will distribute the shoes in Kurzeme.

When – Sunday, April 13 (Palm Sunday)

Where – around the Church / Community Center

What time – begin at 11:30—end at 1:00 with pizza in the nams.

Worship service at 10:30—all are invited!

Come pray, come walk on Palm Sunday.  Palms will be provided!

[download id=”1236″] (please click to download)

[download id=”1238″] (please click to download)

Palm Sunday (April 13th) Walk-a-thon

Priecīgas pēdas—Happy Feet

Raising money for shoes for kids in Kurzeme.

Unfortunately, children’s shoes are still a problem for poor families in Latvia, especially in rural areas.  The Latvian Church in America Youth section (LELBA Jaunatnes nozare) has invited congregations in Canada and the United States to help by organizing fundraisers—Walk-a-thons.

The money will be used to buy shoes and socks for kids—also orthopedic and other special, hard to obtain (in Latvia) footware for adults.  This summer the head of the LELBA Youth section, Rev. Dag Demandt, along with an international  (U.S., Canada, Australia) group of volunteer young people will distribute the shoes in Kurzeme.

 

When – Sunday, April 13 (Palm Sunday)

Where – around the Church / Community Center

What time – begin at 11:30—end at 1:00 with pizza in the nams.

Worship service at 10:30—all are invited!

Come pray, come walk on Palm Sunday.  Palms will be provided!

[download id=”1236″] (please click to download)

[download id=”1238″] (please click to download)

Tags: ,

Posted by Website Admin on January 26, 2014

Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Draudzīgais Aicinājums. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc pateicības dievkalpojuma svinēsim Kursas 40 gadu jubileju nama zālē!

Ērģelniece-Kursas dziedāšanas skolotāja Maija Riekstiņa. Dziedās Kursas absolvents Edvīns Rūsis.

Draudzīgais aicinājums—Kursas 40 gadu jubileja!

Pēc dievkalpojuma nama zālē runās Kursas pirmā direktrise

Dažus vārdus teiks Daira Cilne un Kursas pirmās absolventu klases pārstāvis, Edvīns Rūsis

Ilga Grava

Dejos Trejdeksnītis

Foto izstādeEpifānijas laika ceturtā svētdiena. Draudzīgais Aicinājums. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc pateicības dievkalpojuma svinēsim Kursas 40 gadu jubileju nama zālē!

Ērģelniece-Kursas dziedāšanas skolotāja Maija Riekstiņa. Dziedās Kursas absolvents Edvīns Rūsis.

Draudzīgais aicinājums—Kursas 40 gadu jubileja!

Pēc dievkalpojuma nama zālē runās Kursas pirmā direktrise

Dažus vārdus teiks Daira Cilne un Kursas pirmās absolventu klases pārstāvis, Edvīns Rūsis

Ilga Grava

Dejos Trejdeksnītis

Foto izstāde

Posted by Website Admin on January 26, 2014

Fifth Sunday of Epiphany. English language Worship service with communion followed by Bible study.

Posted by Website Admin on January 26, 2014

Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Padomes sēde. Sirsnīgs aicinājums visiem padomes locekļiem—pirms sēdes apmeklēt dievkalpojumu un kopīgi, kā padomei, saņemt svēto vakarēdienu!Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Padomes sēde. Sirsnīgs aicinājums visiem padomes locekļiem—pirms sēdes apmeklēt dievkalpojumu un kopīgi, kā padomei, saņemt svēto vakarēdienu!