Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Dear friends,

This video comes with many good wishes for a cool 4th of July!  Having endured the extraordinary heat wave of the past week-end, let us rejoice in the cloud cover of this morning!   

Because the video was made a couple of weeks ago, you won’t be hearing anything about the heat that was so much on our minds.  Instead—we look back—way back!—to the wisdom of our ancestors in faith.  To tell a story that is very much our story as well—of faith, of hope in the Lord—and above all, of love.  The steadfast love of God—in which we too live our lives.  This is the story we are blessed to share—and carry forward.   All of us—together!  With God’s help!!

To those, who helped tell today’s story:

Dr. Andy Āboliņš, our organist who also brings the flowers that grace the altar;
Dr. Inese and Ēriks Raisters, our Scripture readers;
Pauls Zommers, our video maker extraordinaire;
Andrejs Zommers, our faithful webmaster;
Ēriks Raisters (again!!)—our candle lighter and email dispatcher;

THANK-YOU!!  PALDIES, PALDIES, PALDIES!!!

And—also to you, dear friends—thank-you, paldies!

Happy 4th—happy summer—blessings,

prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi—mīļās māsas un brāļi!

Ir pagājuši 80 gadi kopš pirmajām izvešanām 1941. g. 14. jūnijā.  Ilgus gadus, mēs trimdinieki bijām vienīgie, kuri tās drīkstēja atklāti pieminēt.  Šogad, šajā dienā, mēs latvieši visā pasaulē—no Rīgas līdz Austrālijai, no Amērikas rietumu krasta līdz Zviedrijas Baltijās jūras krasta—esam vienoti.  Pieminēšanā—solījumā—mēs jūs neesam aizmirsuši un neaizmirsīsim. 

Izsūtot šo video—ceru, ka izjutīsim šo vienotību, kas iet pāri ģeogrāfiskām robežām—ka, arī nebūdami vienuviet, varam būt kopā.  Lūgšanās.  Cerībā.  Mīlestībā.  Dievā. 

Svētbrīdi mēs dzirdēsim Irīnas Ratušinskas dzejoli.  Viņa ir uzrakstījusi grāmatu,  Pelēkais – cerību krāsa,  par savu laiku Sibīrijā, izsūtījumā, kur viņa iepazinās un sadraudzējās ar Lidiju Lasmani.  Prof. Guntis Šmidchens laipni sazinājās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu, kurš vairākus Ratušinskas dejoļus ir tulkojis latviski—sirsnīgs paldies, Gunti, ka vienu no tiem ļāvi mums dzirdēt ierakstā!  Tāpat liels paldies Imantam Šmidchenam, par saksafona solo, kā arī par dzejas/mūzikas ierakstīšanu video. 

Liels, jo liels paldies Dr. Āndrim Āboliņam par ērģeļu improvizācijām!  Un, par altāra ziediem, pieminot aizvestos, sirsnīgs paldies Līvijai un Edvīnam Circeņiem, kā arī mūsu ērģelniekam Andrim! 

Mūsu video komandai—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, Ērikam Raisteram—paldies, paldies, paldies!

Un, jums—mīļie draugi—arī liels paldies.  Esiet svētīgi un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Although our pandemic year seems to be coming to an end, it still didn’t seem safe to gather, as we usually do on June 14th.  However—we hope!  That next year our Estonian, Latvian, and Lithanian communities will be able to come together again.  To remember—together.  To pray—together. 

Meanwhile—let us keep each other—and our homelands—in our prayers. 

May the good Lord bless and keep you—in His light, in His love, in His peace!

prāv. Daira

Tags: , , ,

Posted by Website Admin on May 18, 2021

Apkārtrakstu var lejupielādēt šeit: /
The church bulletin can be downloaded here:

Tags: , ,

Posted by Website Admin on May 1, 2021

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Dear friends,

The fifth Sunday of Easter, in the Latvian Church calendar is called Jubilate—Rejoice!  So, it is with gladness that we send this video worship service—in English this time. 

Our Scripture reader this week is Aleks Zommers (who just turned 11).  His father, Pauls Zommers  shoots and edits our videos, and his uncle Andrejs Zommers places them on the internet—a joyous Paldies!  Paldies!  Paldies!  to team Zommers!  And—an additional PALDIES to Dr. Andris Āboliņš, for his inspired improvisations on hymn tunes, as well as for the flowers that he brought to grace our altar. Then—a happy thank-you to Ēriks Raisters, who sends our videos to your e-mail box—and to you, dear friends, who watch them :-)! 

We ask for your patience while we figure out how to balance our video and in person services.  This month, in addition to this week’s video, you will be getting two more from the Latvian Church Worldwide—on Mother’s Day (May 9th), from Canada and from the Midwestern district on Pentecost (May 23rd).  After that, hopefully, we will be able to set up a regular schedule that we all can rely on.

In the latest news from the Church synod that took place last week—we have a new leadership team, pictured below, starting with top left:  Sandra Kalve (Milwaukee), Kārlis Veilands (San Francisco), Māc. Igors Safins (Boston),  Māc. Aija Graham (Kalamazoo), Andris Celcherts (Cleveland), Ingrīda Jansons (New York), Māc. Ģirts Grietiņš (Toronto), Vija Ūdenāns (Washington D.C), Archbishop Lauma Zušēvica, and, last but certainly not least,  Prāv. Anita Vārsbergs Pāža—the new president of LELBA. 

HAPPY SUNDAY!  THIS IS THE DAY THAT THE LORD HAS MADE—LET US REJOICE AND BE GLAD IN IT!

Blessings—prāv. Daira

Tags: ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Kristus ir augšāmcēlies!  Patiesi Viņš ir augšāmcēlies! 

Lieldienas ir nosvinētas—bet mēs vēl nākamās nedēļas līdz Vasarsvētkiem būsim Lieldienu laikā, tātad varam cits citu sveicināt un iedrošināt ar seno Augšāmcelšanās dienas sveicienu! 

Ceru, ka jūs varējāt noskatīties archibīskapes Laumas vadīto Agušāmcelšanās dievkalpojuma ierakstu.  Ja nē, tas, kā arī pārējie Klusās Nedēļas ieraksti, ir atrodami LELBA mājas lapā—LELBA.org. 

Ar Balto Svētdienu Sietlas un Oregonas draudzes atsāks noturēt klātienes dievkalpojumus—bet, tiem, kuri vēl nav varējuši saņemt vakcīna potes, vai arī citu iemeslu dēļ, nevar atbraukt uz dievnamu, esam nolēmuši turpināt arī video ierakstus.  Tikai—ne katru nedēļu, kā līdz šim.  Izlūdzos jūsu pacietību kamēr iejūtamies šajā “hibrida” dievkalpojumu ritmā.

Sietlas, Oregonas un Vankūveras draudzes locekļi arī turpmāk saņems paziņojumus par ierakstiem no Sietlas draudzes sekretāra Ērika Raistera, kā līdz šim.  Ja esat  pieteikušies YouTūbā kā “subscribers”—lūdzu pārbaudiet, vai saņemsiet ziņojumus (notification).   

No sirds pateicos gan Ērikam Raisteram, gan Andrejam Zommeram, gan Paulam Zommeram un Dr. Andrim Āboliņam kuri nu jau veselu gadu ir katru nedēļu veidojuši un izsūtījuši svētbrīža ierakstus.  Paldies arī Lisai un Andrim Pružinskiem, kuri šonedēļ ne tikai lasīja Svētos Rakstus un Ticības Apliecību, bet arī atveda ziedus Baltās Svētdienas altāra rotai!

Lai mūsu Augšāmceltais Kungs mūs svētī un pasargā!

Viņa mīlestībā—jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Easter Sunday the word went out – Christ is risen!  He is risen indeed!

This Sunday we will be resuming in person Worship services, which we are all longing to do.  However, for those who aren’t able to come to church—either because you haven’t been able to get vaccinated yet, or for some other reason—we will still be making video services.  Just not every week.  I ask for your patience while we learn to use this “hybrid” form of worship.  For those of you who are members of the Seattle, Oregon or Vancouver congregations—you will receive notices of the videos from Ēriks Raisters.  For those who are subscribers to YouTube, please check to see if you are signed up for notification. 

Today’s video is in Latvian.  Our readers, Lisa and Andris Pružinskis also brought the lovely flowers for the altar—thank-you, Lisa and Andri!

As always—thanks to Ēriks Raisters, Andrejs Zommers and Pauls Zommers, who—along with our organist Dr. Andris Āboliņš, have met each and every week this past year–to make our videos, put them on the web, and send the links out to our email. 

And, dear friends—thank you, each and every one.  May the Risen Lord bless you and keep you!

In His love—prāv. Daira

Tags: ,

Mīļās Seatles, Vankūveras un Portlandes draudzes –

Lieldienas svētbrīdis informācijas ziņojums:

Drīz ausīs Kristus Augšāmcelšanās svētku rīts!

Aicinām visu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē saimi to svinēt kopā video dievkalpojumā.

Priecīgas visiem Lieldienas!

Patiesā sirsnībā,

LELBP

Tags: , , ,

Posted by Website Admin on April 2, 2021

Apkārtrakstu var lejupielādēt šeit: /
The church bulletin can be downloaded here:

Tags: , ,

Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Lielās Piektdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Latvijas LELBPasaulē draudze.
The Good Friday service video created by the LELBPasaulē congregations in Latvia.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , ,

Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Sirsnīgi sveicieni Klusajā nedēļā!

Nosūtam Zaļās Ceturtdienas dievkalpojuma ierakstu ko sagatavojis LELBA Rietuma Apgabals. Pielikumā dievkalpojuma kārtība un dalībnieku vārdi.

Kristus mīlestībā – Daira Cilne, Rietumu apgabala prāveste

Tags: , , , , ,

Posted by Website Admin on March 28, 2021

Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Pūpolsvētdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Vācījas LELBPasaulē draudze.

The Palm Sunday service video created by Germany’s LELBPasaulē congregation.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , , ,