Posted by Website Admin on January 26, 2014

Epifānijas laika septītā svētdiena. DievkalpojumsEpifānijas laika septītā svētdiena. Dievkalpojums

You can download December 2o013/January 2014 newsletter here.Jauno (decembris 2013/janvāris 2014) draudzes apkārtrakstu iespējams lejuplādēt šeit.

Posted by Website Admin on November 21, 2013

Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es neesmu šai dzīvē maldināts,
bet pats esmu bijis nomaldījies—
jo savas gribas vien mans ceļš bij vijies.
Un, ja es stāvu nesabījies
un augu te kā skaisti stādīts stāds—
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—labs
prāts

Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā
un tālāk—latviski—jau nākošajā kārtā.
Kad Nīcas garais sauciens skan vai Bārtā,
es pieceļos, man piecelties liek kāds,—
gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!

Man jāpastāv! Kas manas lietas kārtos!
Stāv ciemtumsargs un erceņģelis vārtos.
Viens nelaiž prom, bet otrs—nelaiž iekšā.
Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā.

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem—
labs prāts!

Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.

1992. gadā—Imants Ziedonis.

“Un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.”

To, mīļā draudze, novēlu ikkatram mums šajā Adventa un Ziemsvētku un Epifānijs-Apspīdēšanas laika!

Gods Dievam augstībā—un cilvēkiem—labs prāts!
Jūsu, māc. DairaGods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es neesmu šai dzīvē maldināts,
bet pats esmu bijis nomaldījies—
jo savas gribas vien mans ceļš bij vijies.
Un, ja es stāvu nesabījies
un augu te kā skaisti stādīts stāds—
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—labs
prāts

 
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!
Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā
un tālāk—latviski—jau nākošajā kārtā.
Kad Nīcas garais sauciens skan vai Bārtā,
es pieceļos, man piecelties liek kāds,—
gods Dievam augstībā un cilvēkiem—
labs prāts!

 
Man jāpastāv!  Kas manas lietas kārtos!
Stāv ciemtumsargs un erceņģelis vārtos.
Viens nelaiž prom, bet otrs—nelaiž iekšā.
Es vēl te pastrādāšu vārtu priekšā.
 

Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem—
labs prāts!

 
Un, kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.
 

1992. gadā—Imants Ziedonis.

 
 
“Un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts.” 
 
To, mīļā draudze, novēlu ikkatram mums šajā Adventa un Ziemsvētku un Epifānijs-Apspīdēšanas laika!
 
Gods Dievam augstībā—un cilvēkiem—labs prāts!

Jūsu, māc. Daira

Latvian language service with communion.Otrā adventa svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Ziemsvētku dziesmu dziedāšana pie kamīna lejas zālē.

Please join us for the service that is in both Latvian and English, and also for the celebration that follows in the community hall.  Santa will visit the children, all of us will sing festive songs of the season.  Please bring finger food for the community table.Dziedās Sigulda Plus, Maijas Riekstiņas vadībā.
Pēc dievkalpojuma, latviešu skolas un draudzes kopējā eglīte nama zālē. Groziņu vakars.

Posted by Website Admin on November 21, 2013

Dziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks, Dr. Andris ĀboliņšDziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks, Dr. Andris Āboliņš

Posted by Website Admin on November 21, 2013

Year-end worship service with communion (in Latvian) followed by Bible study.

Vecgada dievkalpojumā, svētdien, 29. decembrī, pulksten 10:30 mūsu draudzē viesosies

 Prāvests Kārlis Žols

Prāv. Žols teiks sprediķi dievkalpojumā un pēc tam, stāstīs par savu ceļojumu uz

Sibīriju pagājuša vasarā.

Posted by Website Admin on November 21, 2013

English language worship service with communion followed by Bible studyDievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu. Bībeles stunda.

Posted by Website Admin on November 21, 2013

Latvian language worship with communion. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām, atbalstot Zupas virtuves Latvijā.