Archbishop

Pievienots ir Archib. Laumas lūgšana par uzbrukumu Ukrainai. Attached is Archib. Lauma’s prayer on the attack on Ukraine by Russia (in Latvian only). Dokumentu var lejupielādēt šeit: /The document can be downloaded here:

Continue reading about Archib. Laumas lūgšana Ukrainai /

Archib. Lauma’s prayer for Ukraine

Dokumentu var lejupielādēt šeit: /The document can be downloaded here:

Continue reading about

Archib. Laumas Adventa pārdomas raksts /
Archib. Lauma’s Advent thoughts

Dokumentu var lejupielādēt šeit: /The document can be downloaded here:

Continue reading about

Archib. Laumas novēlējums Valsts svētkos /
Archbishop Lauma’s greetings for Latvian Independence Day