LELBAL

Posted by Website Admin on June 13, 2020

Svētruna: Klāvs Bērziņš, LELBĀL Vācijas draudžu prāvestsVijole: Renāte Kļaviņa, Zviedrijas Radiofona simfoniskās orķestra vijolnieceKlavieres: Ginta Vītola, pianisteVideo: Kārlis Žols, LELBĀL Latvijas draudžu prāvestsVideo montāža: Ieva Puriņa, LELBĀL Latvijas iecirkņa mācītāja

Continue reading about LELBĀL Aizvesto Piemiņas dienas svētbrīdis – 6/14/2020