It is with great sadness that we inform you of the passing on May 7th of our long-time congregation member Vīgo Rauda. A memorial service is scheduled for Friday, June 7th at 3 pm in the Seattle Latvian Lutheran Church. All are welcome to join the Rauda family in their remembrance of Vīgo after the service in the large hall. In lieu of flowers, the family requests donations be made to the West Coast Latvian Education Center.Ar džiļām skumjām ziņojam, ka š.g. 7. maijā miris mūsu ilggadīgais latviešu sabiedriskais darbinieks un draudzes loceklis Vīgo Rauda. Piemiņas dievkalpojums būs baznīcā, Piektdien, 7. jūnijā, plkst. 3os pp . Ģimene acina visus klātesošos uzkavēties pēc tam lielajā zālē. Ģimene vēlās, lai puķu vietā ziedojumus nodod Rietumkrasta Latviešu Izglītibas centram.

Comments are closed.