Latvian language service with communion.Otrā adventa svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Ziemsvētku dziesmu dziedāšana pie kamīna lejas zālē.

Comments are closed.