Year-end worship service with communion (in Latvian) followed by Bible study.

Vecgada dievkalpojumā, svētdien, 29. decembrī, pulksten 10:30 mūsu draudzē viesosies

 Prāvests Kārlis Žols

Prāv. Žols teiks sprediķi dievkalpojumā un pēc tam, stāstīs par savu ceļojumu uz

Sibīriju pagājuša vasarā.

Comments are closed.