Nr. 300 2016. g. februāris un marts

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februārī: 7. Pēdējais dievkalpojums Epifānijas laikā – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Dievkalpojums.

14. Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām. (skat. ziņojumu)

21. Second Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study. 28. Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko draudzes padomes sēde. Martā: 6. Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Kalpaka piemiņas diena. Dievkalpojums. Seko draudzes Gada sapulce.

9. – 11. LELBA paplašinātā pārvaldes sēde Sietlā. (skat. ziņojumu) Piektdienas vakarā, pulksten 7os – Dievkalpojums ar dievgaldu. Piedalīsies atbraukušie LELBA garīdznieki un viesi. Svētdien,

13. martā dievkalpojums nenotiek.

20. Palm Sunday. English language worship service with communion.

24. Takomā, plkst. 5os – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu. (First Lutheran Church, 524 “I” St.)

25. Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā. 27.Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Seko Lieldienu brokastis. $22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 21. martam. namamate@hotmail.com 206–365-7123 Easter brunch after the worship service—all are cordially invited! Aprīlī: 3. English language worship service with communion. Baptism of Larisa Diana Wade.

ZiņojumiAtskatoties uz jauko Adventa laiku un Ziemsvētkiem gribas teikt lielu, sirsnīgu paldies tiem, kas piedalījās Adventa svecīšu un Ziemsvētku vakara dievkalpojumos. Ziemsvētku vakarā varējām priecāties par Katriānas Zommeres skaisto balsi, kas ar katru gadu kļust dzidrāka un skanīgāka! Tāpat, Dr. Andrim Āboliņam par ērģeļu spēli un pavadījumiem! Un visiem, kas palīdzēja skaisti sagaidīt svētkus Adventa svecīšu dievkalpojumā: lasītājiem, Jānim un Larisai Šulcs, korim Siguldas Balsis, ar dirģenti, Maiju Riekstiņu, latviešu skolas bērniem par dziesmām un solistēm Liljai Purs, Ainai Šulcs, Lailai Zommers (arī par vijoles solo!). Visiem, visiem—PALDIES! Paldies visiem, kas ziedoja Latviešu namam Ziemsvētkos! No sveicēju saraksta netīšām tika izlaisti Džems un Ilma Apsīši, Pēteris un Laila Galiņi. Ļoti atvainojamies – bet sirsnīgi pateicāmies!

Zupas pusdienas   Svētdien, 14. februārī pēc dievkalpojuma – atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestību Mammām Zupas: Veģetāriešu dārzeņu, tītaru frikadeļu, skābo kāpostu, biešu. Varat nogaršot no katras ($10) un arī iegādāties līdzi ņemšanai ($5). Novēlot viens otram svētības pilnu jauno gadu, mums visiem būs izdevība kļūt par svētību—piedaloties LELBA Jaunatnes nozares projektā – Mīlestība Mammām.Nozares vadītājs, māc. Dags Demandts—kopā ar Garezera jauniešiem, ir izpētījis, ka lielākā dzimstība Latvijā ir Zemgalē. Tāpēc, šā gada jūnijā grupiņa jauniešu dosies turp, lai, kopā ar māc. Dagu, dalītu zīdainīšu drēbītes, autiņus un citas vajadzīgas lietas jaunajām māmiņām.

Mūsu draudzes Dāmu komiteja nolēma atbalstīt šo projektu rīkojot (nu jau iemīļotās) Zupas pusdienas 14. februārī— Sirsniņu dienā. Aicinām visus pēc dievkalpojuma baudīt gardās zupas un dāsni ziedot šim svētīgajam projektam! Dāmas arī aicina rokdarbnieces, kas labprāt uzadītu zeķītes, čībiņas vai sedziņas—nodot tās Maijai Atvarai, vai prāv. Dairai līdz aprīļa beigām un tad Dāmas tās nosūtīs uz Latviju kur māc. Dags ar savu komandu tās varēs saņemt un dalīt tālāk. Draudzes Gada sapulce – 6. martā, pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3. Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2015. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2016. g. budžets

7. Draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi LELBA paplašinātā pārvaldes sēde notiks mūsu baznīcā no

9. līdz 11. martam. Tajā piedalīsies archib. Lauma Zušēvica, pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, visi apgabala prāvesti – Anita Vārsberga Pāža, Ilze Larsen, Kanādas pr. vietnieks Dāvis Kaņeps, nozaru vadītāji un LELBA pārvalde. Klāt būs arī pārvaldes viesi- Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dr. Dace Balode un TF profesors, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Dr. Valdis Tēraudkalns.

 

Sēdes notiks ceturtdien,10. martā un piektdien 11. martā. Tās ir atklātas—visi ir mīļi aicināti klausīties, ko dara LELBA! Tiklīdz saņemšu sēžu darba gaitu, darīšu to jums zināmu. Sēde noslēgsies ar kopēju pārvaldes un mūsu draudzes dievkalpojumu piektdienas vakarā, pulksten 7os. Piedalīsies visi atbraukušie garīdznieki un viesi—sprediķos Dr. Dace Balode. Sirsnīgi aicinām visus draudzes locekļus piedalīties šajā svinīgajā dievkalpojumā!

Pēc dievkalpojuma – pārrunu un sadraudzības laiks. Izmantosim jauko izdevību iepazīties ar mūsu viesiem un ar to darbu, ko viņi dara mūsu Baznīcai par svētību! LELBA Draudžu dienas šogad nortiks LELBA 40. jubilejas zīmē. Dd moto, Svētceļojumā, mudina mūs atcerēties Dieva vadību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim—kā arī skatīties uz priekšu, ar paļāvību! Par to—šo ceļu, svētceļojumu—savās lekcijās—“40 gadi un tālāk”—runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Un, kā vienmēr Draudžu dienās, netrūks interesantas nodarbības visām paaudzēm. Ierakstīsim Dd datumus—no 9.- 12. jūnijam—savos kalendāros! Turpmāka informācija sekos. Sēru vēsts Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle Laimdota Grauds dzimusi 1929. g. 7. septembrī, Rīgā mirusi 2015. g. 30. decembrī, Sietlā Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība—šās trīs—bet lielākā no tām ir mīlestība. (1. kor. 13:13)

 

 

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA Permit No. 232 RETURN SERVICE REQUESTED English language services February 21st, March 20th (Palm Sunday) and April 3rd —all are welcome! Soup lunch after worship (Latvian service) on Valentines Day, February 14th in support of the LELBA Youth mission to Latvia’s young families—“Mīlestību Mammām.” Four different soups—all you can eat for $10 and “to go” for $5.

Comments are closed.