1. gada 10. un 12. martā,  Sietlas draudzes telpās

 

DARBA GAITA

Ceturtdien, 10. martā

 

8:30    Svētbrīdis – prāv. Gunārs Lazdiņš. Pārvaldes sēdes atklāšana.

 

9:00     Apsveikumi un sveicieni.  Praktiski norādījumi.  Darba gaitas pieņemšana.

 • Archibīskapes ziņojums (arch. Lauma Zušēvica).
 • Pārvaldes priekšnieka ziņojums (prāv. Gunārs Lazdiņš).
 • Apgabalu prāvestu ziņojumi.
 • Finanču ziņojums (Jānis Eizis).
 • Revīzijas kom. ziņojums (Ingrīda Jansone).

 

10:30    KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Evaņģelizācijas nozare – Draudžu dienas (māc. Gundega Puidza).
 • Jaunatnes nozare – „Mīlestību mammām” projekts (māc. Dags Demandt).
 • Svētdienas skolu nozare (Marīte Šlesere un Voldemārs Pelds).
 • Teoloģijas nozare (prāv. emer. Fritz Kristbergs).

 

12:00    Pusdienas

 

1:00  „Vai reliģijas atgriešanās? Postsekulārā Eiropa” (prof. Dr.Valdis Teraudkalns)

 

2:00  LELBA darba turpinājums

 • BLUM -Baznīcas liturģija un mūzika (māc. Dr. Sarma Eglīte)
 • Statistikas nozare (prāv. emer. Dāvis Kaņeps)

 

KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

 

 • Archibīskapes Atlīdzības Fonds un LELBĀL Misijas Fonds (Ivars Petrovskis)
 • Dāmu komitejas nozare (Daina Lazdiņa).
 • Draudžu veco ļaužu aprūpe (prāv.emer.Ivars Gaide)

 

5:30     Vakariņas

 

6:30 „Baznīca un  reliģija vēsturē”  Dr. Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors un Latvijas Bībeles Biedrības ģenerālsekretārs.

 

DARBA GAITA

Piektdien, 11. martā

 

8:30     Rīta lūgšana (prāv.emer.Dr.Fritz Kristbergs)

 

9:00    LELBA darbs- turpinājums.

 • Ārmisija (māc. Dr.Dace Skudiņa).
 • LIRS ( māc. Dr. Kristine Suno-Koro ) Tiešraide caur skype ar Lindu Hartke
 • Palīdzības nozare (māc. Biruta Puiķe).
 • Rītdienas fonda ziņojums (prav. emer. Kārlis Žols).

 

12:00    Pusdienas.

 

1:00    Pārrunas: LELBAL LATVIJĀ” Archibiskape L. Zuševica un prāv.emer.Kārlis Žols, Dr. Valdis Teraudkalns un Dr. Dace Balode

 

LELBA Informācija.

 • Namturība (Voldemārs Pelds)
 • Revīzijas komisijas ziņojums (Ingrīda Jansone)
 • 2017. g.  Baznīcas Gada grāmata

 

5:30     Vakariņas

 

7:00     Dievkalpojums ar dievgaldu draudzes dievnamā.

 

8:30    Sadraudzības laiks.  Tikšanās ar Dr. Daci Balodi, LU TF dekāni un Dr. Valdi Tēraudkalnu, Latvijas Bībeles biedrības generālsekretāru.

 

Sēde abās dienās ir atklāta—visi laipni aicināti nākt, klausīties un iepazīties ar mūsu baznīcas (LELBA un arī LELBĀL) darbību.  Varēsim arī jautāt mūsu viesiem, Dr. Balodei un Dr. Tēraudkalnam par Teoloģijas fakultātes darbu un par baznīcu Latvijā.

 

Lūdzam jūs paziņot Dāmu komitejas priekšniecei Maijai Atvarai (425-228-0750  maija@atvars.com ), ja plānojiet būt kādās pusdienās un/vai vakariņās—it sevišķi piektdienā pirms dievkalpojuma!

 

Comments are closed.