Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Martā:

24.Takomā, plkst. 2os - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu. 
(First Lutheran Church, 524 “I” St.)
25.Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.
27.
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Seko Lieldienu brokastis.
$22 / bērniem zem 10 g. $10. Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones.
 namamate@hotmail.com 206--365-7123
Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

Aprīlī:

3.English language worship service with communion. Baptism of Larisa Daina Wade
10.Trešā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums. Seko Bībeles stunda.
17.Ceturtā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums ar dievgaldu.
24.Piektā svētdiena Lieldienu laikā. Dievkalpojums.

Maijā:

1.English language worship service with communion followed by Bible study.
8.Septītā svētdiena Lieldienu laikā. Ģimenes dienas dievkalpojums. 
Kalpos laju vadītāji.
15.Vasarsvētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.
22.Trīsvienības svētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.

 
Tuvojoties Lieldienu rītam.

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā – agrā, agrā rīta stundā, kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.

Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.

Tik daudz var pārtapt – ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,

redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,

dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:

Tu esi augšāmcelšanās!

Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās! Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā.

Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā.

Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm, ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.

Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,

kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs. . .

Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā –

Lauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.

Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā.

Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi.

Lai zinām, neesam Tev sveši.

Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu, un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās. Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli, kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kuŗās gribam iet. Āmen.

Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas katru dienu!

Jūsu

Archibīskape Lauma
Pārvērtības!
Mīļās māsas un mīļie brāļi!
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja (Lūkas ev. 24:34; Atklāsmes gr. 1:6)
Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret svešinieku
apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties vai arī, apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.
Bet tam, kas notika Lieldienu svētdienā, nebija nekāds sakars ar normalitāti. Tas bija pilnīgi neparasts, nekad nedzirdēts notikums, patiesi revolucionārs notikums. Tas nebija turpinājums Palestīnas cilvēcīgai traģēdijai, bet tā bija dievišķa iejaukšanās. Līdz ar to zeme, kuru līdz tam pazina kā karalauku, kļuva par Svēto Zemi. Vieta, kur reiz atradās kapsēta, pārvērtās dārzā, kuru apmeklē eņģeļi; un tie, kuri apraudāja savu mirušo varoni, kļuva par pārvērtību lieciniekiem.
Mācekļi būtu varējuši savu atlikušo mūžu pavadīt, raudot par savu zaudēto sapni, par nokauto upuri un par satriektajām cerībām. Turpretī, dievišķās iejaukšanās dēļ, viņi nu apzinājās neticamu vīziju, viņi ieguva milzīgu drosmi un viņi izgāja pasaulei sludināt Krustā sisto kā Dzīvo. Viņi vairs nebija upuri, kas prasīja pēc palīdzības, bet kļuva par cilvēkiem, kas citiem sludināja vēsti, ko pasaule bija izsalkusi dzirdēt.
Tas, ko viņi personīgi piedzīvoja, bija kā atbilde visas pasaules ilgām – pēc pilnvērtīgas dzīves, kura aug nāves apstākļos, pēc patiesas cerības, kas spīd cauri bezspēcīgām situācijām, pēc dzīves, kura spēj ziedēt vētras laikā.
Tas, ko Dievs sniedza Palestīnā tajā Lieldienu svētdienā caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir jūtams vēl šodien. Mūsu pienākums kā Jēzus sekotājiem ir liecināt par Viņa patiesību ar to, kā mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. Lai mēs rādām pasaulei, kas mums apkārt, ka esam ļaudis, kas tic Jēzus augšāmcelšanai un esam tās liecinieki – ka esam Lieldienu ļaudis!
Viņš ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi augšāmcēlies!
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Jūsu,
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš

Baznīcas Gada grāmatā par marta mēneša lozungu raksta mūsu Dāmu komitejas priekšniece, Maija Atvars:

Jēzus Kristus saka: “Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā!” (Jņ. 15: 9)

           Atceros, ka Latvijā jau no mazām bērna dienām man māmiņa lasīja priekšā Bībeles stāstus, bet neatceros, ka toreiz būtu bijusi baznīcā. Vēlāk pēc kara Vācijā bēgļu nometnē, tāpat Austrālijā regulāri gājām uz dievkalpojumiem. Lielākais pārdzīvojums bija agrie rīta dievkalpojumi Lieldienās , kad rītausmā devāmies uz netālo vācu ciema baznīcu, kur dievvārdu laikā baznīcas logos iespīdēja uzaustošā saule. Tāpat ļoti aizkustināja svētvakara dievkalpojumi. Lasīju arī četrus evaņģēlijus, kurus uztvēru kā pamācību, kā cilvēkiem jādzīvo, ka jāturas pie Dieva baušļiem, nedarot pāri dzīvai radībai.

          Jau no seniem laikiem Bībele tiek analizēta, iztulkota pēc katra cilvēka saprašanas un domām, ņemot vērā vēsturiskus atradumus un faktus. Bet kur tad ir īstā patiesība? Lasot Jāņa evaņģēlīja 15. nodaļu, kas saistīta ar Jēzus nodošanu, krustā sišanu un Augšāmcelsanos, gribas pieņemt, ka Debesru Tēvs un Jēzus mīl visu radību—vai tā ir augi, kukainīši, daba vai cilvēki, norādot, ka arī mums jāmīl viss, kas ir ap mums. Tīšām pāri nedarīt nevienam, bet izbaudīt skaisto Dieva radīto pasauli, neaizraujoties par daudz ar jauniem izgudrojumiem, kuri ne vienmēr padara pasauli labāku, jo modernais cilvēks vairs nesajūt un reti prot izbaudīt skaisto un labo ap sevi.

Ziņojumi

 

         Pēdējos mēnešos mūsu Dāmu komitejai un priekšniecei Maijai ir bijis daudz darba! Sirsniņu dienā, 14. februārī viņas mūs aicināja uz Zupas pusdienām, atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektu, Mīlestība Mammām. To atbalsta arī Latviešu skolas bērni. (skat. foto) Projekta vadītājs, māc. Dāgs Demandts sazināsies ar draudzēm Zemgalē lai uzzinātu par ģimenēm, kurām derētu palīdzība un augustā dosies uz Latviju ar savu jauniešu komandu dalīt autiņus, drēbītes, sedziņas—arī, pēc vajadzības, bērnu ratiņus un gultiņas. Paldies tiem, kas Sirsniņu dienā atsaucās uz acinājumu baudīt gardās zupas un atbalstīt jaunās ģimenes Zemgalē! Paldies latviešu skolas bērniem, ka viņi ik nedēļas ziedo citiem bērniem! Un paldies tām dāmām, kuras uzadīja sedziņas un zeķītes—tās tiks nosūtītas māc. Dāgam uz Latviju. Tiem, kas vēlētos arī piedalīties—vēl ir laiks! Aicinām nosūtīt ziedojumu draudzes jaunajam kasierim, Jānim Rubenim. Čekus var rakstīt uz draudzes vārdu ar piezīmi,

Mīlestība Mammām.

          Draudzes Gada sapulcē Dāmas mums pasniedza Veselības zupu—pēc Valdas Sankales (bijušās Dāmu komitejas priekšnieces) receptes, kā arī maizītes un gardumus. Tā stiprināti, sapulces dalībnieki apstiprināja valdes maiņas uz nākošiem diviem gadiem. Draudzei ir jauns priekšnieks, Jānis Šulcs un jauns kasieris, Jānis Rubenis.

          Līdzšinējais priekšnieks, Andrejs Zāmelis, pēc daudziem kalpošanas gadiem dažādos draudzes amatos, vēlējās iet pelnītā atpūtā. Ar sirsnīgiem aplausiem pateicāmies Andrejam—par visu, ko viņš ir tik pašaizliedzīgi darījis draudzes labā! Dalībnieki arī sirsnīgi sveica un pateicās jaunajam priekšniekam—Jānim Šulcam—par gatavību kalpot! Tāpat—pateicāmies līdzšinējam kasierim, Paulam Kalniņam! Paulis ir veicis tik daudz un dažādu darbu mūsu draudzē—gādājis par pēc-dievkalpojuma kafijas laiku, sagādājis Ziemsvētku eglīti baznīcai un namam, vedis draudzes viesus no lidostas—par ko liels, jo liels paldies! Abi, Andrejs un Paulis turpinās kalpot—Andrejs, kā priekšnieka palīgs un Paulis, kā kasiera palīgs. Paldies jums un paldies Dievam, par uzticīgiem darbiniekiem!

          Tikai dažas dienas pēc Gada sapulces, no 9.-11.martam, notika LELBA paplašinātās pārvaldes sēde un mūsu nenogurdināmā Dāmu komiteja šajās dienās gādāja par viesu uzņemšanu—pusdienām, vakariņām un uzkodām kafijas pārtraukumu laikos. Darba bija daudz, bet viesi to novērtēja no sirds—ne tikai gardo ēdienu, bet vēl vairāk laipnību un viesmīlību! Viesu vidū bija arī mūsu archibīskape Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš (pārvaldes priekšnieks) kā arī mūsu apgabala bijušie prāvesti, Dāvis Kaņeps un Kārlis Žols. Varējām arī iepazīties ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāni, Dr. Daci Balodi un Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāru, Dr. Valdi Tēraudkalnu.

          Sirsnīgs paldies Paulam Kalniņam un Jurim Cilnim, kuri gādāja par mūsu viesu transportu—no lidostas uz viesnīcu un namu—un atpakaļ. Pateicos Jānim Šulcam, kurš bija klāt visas dienas un palīdzēja risināt problēmas ar technoloģiju un Edvīnam Circenim par fotogrāfēšanu. Skanīgs paldies mūs ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, kurš palīdzēja ievadīt sēdi spēlējot ceturtdienas rīta svētbrīdī, kā arī noslēguma dievkalpojumā piektdienas vakarā!
Paldies—Ilzei, Maijai, Dainai, Mārai, Ingrīdai, Silvijai, Intai, Veltai, Ritai!

Pirmā rindā: Mārīte Šlesere, māc. Dāgs Demandts, prāv. Gunārs Lazdiņš, archib. Lauma Zušēvica, Dr. Dace Balode, Ingrīda Jansone. Otrā rindā: Baiba Liepiņa, prāv.emer. Dāvis Kaņeps, prāv. emer. Kārlis Žols, māc. Biruta Puiķe-Wilson, prāv. Anita Varsberga Pāža, prāv. emer. Fritz Kristbergs, prāv. Daira Cilne

Mīlestība pieminām
Laila Feldmanis Galiņš
1933. g. 4. jūlijs – 2016.g. 28. janvāris
Edgars Kārlis Galiņš
1962. g. 28. maijs – 2016. g. 25. janvāris

Kā putni atrod mājas, kad dienai cauri skriets, Tā sirds pie Tevis stājas, kad vakars klāt, nāk riets. No zemes šīs mēs esam, par zemi jāpaliek, Bet dvēseles Tev nesam, pie Tevis miers mums tiek. (A. Galiņš)

LELBA Draudžu dienas šogad nortiks LELBA 40. jubilejas zīmē. Dd moto, Svētceļojumā, mudina mūs atcerēties Dieva vadību, kādu esam piedzīvojuši līdz šim—kā arī skatīties uz priekšu, ar paļāvību! Par to—šo ceļu, svētceļojumu— savās lekcijās—“40 gadi un tālāk”—runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Un, kā vienmēr Draudžu dienās, netrūks interesantas nodarbības visām paaudzēm. Ierakstīsim Dd datumus—no 9.-12. jūnijam— savos kalendāros! Turpmāka informācija sekos.

Mums raksta

2016.gada 14.martā

Sietlas draudzes priekšniekam Jānim Šulcam un dāmu komitejas priekšniecei Maijai Atvars

LELBA Paplašinātas Pārvaldes konferences dalībnieki no sirds pateicās Sietlas draudzes vadībai un katram darbiniekam un darbiniecei! Mēs tikam sirsnīgi sagaidīti un labi, labi paēdināti! Jūsu kristīgā viesmīlība mums sagādāja iespēju veikt mūsu darbu bez rūpēm un raizēm. Varējām pat dalīties kristīgā priekā. Pāldies par visu!

Lai Dievs turpina jūs visus svētīt un dāvināt kalpošanas prieku! Mēs būsim ar jums savās lūgšanās. Novēlam jums piedzīvot Salamana pamācību grāmatas vārdu īstenošanu savās dzīvēs, kas vēsta:

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta,

un kas bagātīgi veldzē citus, kļūs arī pats veldzēts.” (11:25)

Kristus mīlestībā,

LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš un konferences dalībnieki.

Draudzes mācītāja – prāv. Daira Cilne

– 206-674-9600

cilnis@earthlink.net

Draudzes priekšnieks – Jānis Šulcs – 206-762-3433

jsulc@gmail.com

Priekšnieka vietnieks – Andrejs Zāmelis – 206-246-7743

azamelis@aol.com

Draudzes kasieris – Jānis Rubenis – 425-338-5973

j_rubenis@yahoo.com

Kasiera vietnieks – Paulis Kalniņš – 425- 8221-8727

kalnins@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece – Maija Atvars – 425-228-0750

maija@atvars.com

Sekretārs/Darbvedis – Ēriks Raisters –

425-742-7238

raisters@comcast.net

Sekretāra vietniece – Lisa Pružinskis –

206-947-8551

pruzinskis1@msn.com

Namturis – Tālis Jaundālderis – 206-363-7794

jaundalde@q.com

Comments are closed.