Nr. 302 2016. g. jūlijs un augusts
Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Jūlijā:

3. Dievkalpojums nenotiek.

10. Dievkalpojums Seatlē pulksten 10:30. Pēcpusdienā Kursas atklāšana Šeltonā pulksten 3os.

24. English language Worship service with communion.
After the service all are invited to meet Marija Platacis Futchs Fine and learn about her new book “Wide Eyes.” Ms. Fine was an orphan from Latvia who was adopted by an American family after World War II. Many years later she set out to learn about her roots in Latvia and was able to meet with some of her family there. The book is the story of her search. Come meet the author and hear her story!

31. Dievkalpojums Seatlē nenotiek. Mežotnes atklāšana pulksten 3os.

 

Augustā:

7. Laju vadīts dievkalpojums.

14. Dievkalpojums nenotiek.

21. Kapu svētki Seatlē – pulksten 10:30 Washelli kapsētā.
Pēc dievkalpojuma kapos Dāmu komiteja aicina uz pusdienām nama zālē. ($10) Lūdzu pieteikties līdz 14. augustam pie Maijas Atvaras (425-228-0750) vai Intas Wiest (425-678-8774).

27. Sestdienā. Kapu svētki Takomā—New Tacoma kapsētā pulksten 5os pēcpusdienā.

 

Septenbrī:

4. Dievkalpojums nenotiek

11. Dievkalpojums ar dievgaldu.
Vasaras pārdomām…
Dzejolis no māc. Eduarda Putniņa lūgšanas grāmatas, “Es Tevi piesaucu” :

 

 

LŪGŠANAS
Lūgšanas ir puķes;
Plaukt, kad blāzmo rīts.
Staro dienas kvēlē,
Naktī klusi trīs.
Bērns tik mīļi bikli
Maigus vārdus pauž,
Kad pie mātes krūtīm
Lūdzot galvu glauž.
Jaunība lūdz strauji,
Vārdi lepni skan:
“Tēvs, Tu dod man dzīvi, Dodi laimi man!”
Vīriem lūgsna skopa;
Sievas bēdas sūdz
Dievam gaiša mirkļa
Skarbā dzīvē lūdz.
Vecums rāmā mierā
Čukst: “Kungs, pats Tu lem!”
Zin jau: lielais Devējs
Dod, bet arī ņem.
Lūgšanas ir puķes,
Visa zeme zied,
Kad tai pāri cilvēks
Mūžam lūdzot iet.

 

No mūsu Baznīcas Gada grāmatas, Hamburgas draudzes priekšnieces, Andas Ozolas apcere par jūnija mēneša lozungu:
Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābiņš. (2. Moz. 15: 2)

Mans spēks ir arī mana izturība caur ticību un paļaušanos uz Dievu tik dažādajās dzīves situācijās. Samērā bieži nonākam sadzīviski ikdienišķās situācijās, kurās jāpieņem kāds izšķirošs lēmums, un tad domājam un mokāmies, kādu profesiju izvēlēties, kurā augstskolā studēt, kuru no darba piedāvājumiem pieņemt…
Dažkārt lūdzam Dievam ko tādu, ko tieši tajā dzīves stuācija uzskatām par sev vajadzīgu, nepieciešamu. Bet Dievam mums ir savi plāni! Un dažkārt mūsu ilgotais lūgums nepiepildās, lai kā mēs arī censtos. Tajos brīžos mēdzam nodomāt, ka Dievam nerūp mūsu lūgumi.

Mums vajadzētu ticēt un paļauties, kaut dažkārt tas šķiet neiespējami. Pacietība tiek atalgota! Un, atskatoties uz izvērtējot kādu savas dzīves posmu, atskārstam, ka toreizējās vēlmes piepildīšanās nebūt bijusi mums tā labākā. Tā vietā esam saņēmuši pavisam ko negaidītu un daudz labāku. Šādi brīži spēcina.

Mana dziesma, arī mana valoda, mana attieksme un izturēšanās ne tikai pret Dievu, bet galvenokārt pret visām Dieva radībiņām, dabu, mūsu līdzcilvēkiem ir tas, ko un ka mēs nesam ģimenē, savā pilsētā, valstī un visubeidzot pasaulē. Mēs katrs esam ļoti nozīmīgs Dievam, pasaulei, ģimenei. Bet vai ar saviem vārdiem un darbiem dzīvojam saskaņā ar Dieva principiem?

Bieži tiek dzirdēts: nav manos spēkos aizkavēt leduslāču un tīģeru populāciju, dzeramā ūdens rezervju samazināšanos…Taču viss sākas tieši ar mūsu katra atbildību un attieksmi. Mēs tik tiešām nevaram izmainīt to, ka tik daudz pārtikas produktu arvien vairāk un vairāk tik iepakoti plastikas iepakojumos, bet mēs varam tos šķirot un nodot pārstrādei.

Mēs varam būt laipni un atsaucīgi pret saviem līdzcilvēkiem, vairāk ienest labās emocijas ikdienā, nekautrēties parādīt, ka esam priecīgi, saviļņoti. Viens smaids, viens mīļš vārds, un tik daudz ir dots! Un kur tad paliek paša prieks?! Tā tiek vairota mīlestība. Dievs ir mīlestība!

Man Dievs ir kā neatsverams palīgs dzīves grūtību pārvarēšanā. Un nebeidzu ticēt un paļauties, ka Tas Kungs parādīs ceļu, kā izkļūt no nebūšanām, nepatikšanām, problēmām, dažkārt neizlēmības un šaubīšanās. Caur Viņu varu nožēlot grēkus, saņemt piedošanu un, galvenais, lūgt palīdzēt mainīties.
Ziņojumi…

Mūsu draudzes locekle Aija Pakule 10. jūnijā svinēja 100. dzimšanas dienu! Jubilāre dzimšanas dienu pavadīja ģimenes lokā, bet nākošajā dienā notika plašas svinības latviešu nama zālē. Starp viesiem bija arī Aijas krustmeita Aija Ebdena, kura bija atbraukusi no Vācijas apsveikt mīļo krustmāti. Draudzes sveicienus nodeva priekšnieks Jānis Šulcs, bet no Dāmu komitejas—Maija Atvara.
Aijai ir devīga sirds—par to pateicāmies ne tikai mēs, viņas Seatles draudze bet arī viņas jauno dienu, Gostiņas draudze Latvijā. Tāpat viņa klusi ir atbalstījusi jauniešu teoloģijas studijas. Paldies viņai—un paldies Dievam!

Apsveicām jubilāri no sirds un novēlam arī turpmāk Dieva svētību, možu garu un dzīves prieku kā līdz šim!

Aizvesto piemiņas dienu atzīmējām kopā ar igauņu un lietuviešu saimi. Dievkalpojumā , kopā ar mūsu draudzes mācītāju, piedalījās igauņu mācītājs Hendrik Laur, svēto rakstu lasītāji Arno Jaanson, Jānis Šulcs un Irena Blekys. Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš šai dienai bija uzrakstījis īpašu ērģeļu solo—“Prayer for the Innocent.” Paldies viņam—un visiem dalībniekiem!

Ziedi uz altāra nāca no Aijas Pakules dzimšanas dienas svinībām—paldies Aija!

Fotogrāfija redzām karogus, kurus ienesa dievkalpojuma sākumā. Latvijas karogu ienesa Indra Ekmane, kopā ar Ellu Luteri un Larisu Šulcu.

Pēc dievkalpojuma Vairas Christopher vadībā notika piemiņas akts. Galvenais runātājs bija Prof. Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis. Dzirdējām arī jaunas lietuvietes stāstu par viņas vecmāmiņu, kura tika izvesta 14. jūnijā.

Dziedāja lietuviešu koris.

Liels paldies visiem, bet it sevišķi Vairai—viņas mudināti atsākām atzīmēt šo, mūsu sēru dienu kopā ar brāļu tautām. Ir labi—un svētīgi—atcerēties, pieminēt, būt kopā!
Prof. Valters Nollendorfs un Dr. Vaira Christopher
Kursa un Mežotne

Vasaras laikā dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī bet aicinu visus apmeklēt gan Mežotnes, gan Kursas sarīkojumus! Priecājamies, kopā ar pašaizliedzīgiem skolas darbiniekiem, skolotājiem (arī skolēniem!) un direktori Indru Ekamani, ka šogad atkal notiks Kursa! Atklāšana notiks svētdien, 10. jūlīja pulksten 3os pēcpusdienā, bet izlaiduma programma būs 30. jūlijā pulksten 11os.

Nākošajā diena, 31. jūlijā—Mežotnes atklāšana pulksten 3os. Visi mīļi aicināti!

Lūgšana par jaunatni
(no māc. Putniņa grāmatas “Es Tevi piesaucu.”)

Mūžīgais debesu Tēvs, Tavā priekšā šodien zemojos ar lūgšanu par mūsu jauno audzi. Tev pateicos, ka reiz Tu devi man un nu Tu dod viņiem jaunatnes degsmi, sapņus, gaviles un meklētāja garu.
Tev pateicos, ka te, zemes virsū, jaunas sirdis var atrast Tevis svētītas vietas, kur degt un nesadegt, kur sapņot un redzēt sapņus pipildāmies, kur gavilēt tīrā prieka, kur meklēt un atrast.
Ļauj viņiem augt Tavu spārnu pavēnī, kur viņus var sasniegt tikai tās vētras un vēji, kas rūda un nevis tās, kas laužun posta.
Dari redzīgas ūsu jauatnes acis, ak Dievs, lai tā spētu pazīt ļaunā kārinātāja steigā ieviltās tekas, no tām nevērsties un izšķirties par Taviem gaismas ceļiem.

Stiprini ar savu vārdu, debesu Tēvs visus tos, ko esi izredzejis, lai mūsu jaunajiem dēliem un meitām nekad netrūktu atbalsta – vecākus, audzinātājus, vadītājus, māju, skolu un baznīcu. Āmen.

Mums raksta…
(Pagājušā ziemā, Sirsniņu dienā, mūsu draudzes Dāmu komiteja aicināja apmeklēt “Zupas pusdienas” atbalstot LELBA Jaunatnes nozares projektam “Mīlestību Mammām.” Latviešu skoliņas bērni visu pavasari ziedoja naudiņu šim mērķim. Kad ziedojumi tika nodoti, saņēmām šo vēstuli.)

 

Mīļā Seatles draudze!
Sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies par Jūsu dāsno ziedojumu LELBA Jaunatens nozares projektam “Mīlestibu Mammām.” Mēs varam tikai priecāties, ka mēs varam palīdzēt jaunajām ģimenēm! Paldies Jums!

 

Baiba Liepiņa, LELBA kasiera vietniece

Ziedojumi…

Ziedojumi draudzei:

Pēteris Galiņš, pieminot 85. jubileju—$500

Māra Bērziņš, pieminot vīru un dēlu—$100

Andris Zommers, Veltas dzimšanas dienā—$100

Irene Olson—$25

Patricia Williams—$50

Helga Jansons—$20

 

Ziedojumii draudzei pieminot Lailu un Edgaru Galiņus:
Inese Ābers, Linda Beiniķis un Jānis Šulcs, Zenta Bergmanis, Daina Birnbaums un Arnis Lūsis, Juris un Daira Cilnis, Douglas un Silvija Copeland, Dzintra Dowed, Vallija Freimanis, Valdis un Susan Grauds, Evelyn Katzinski, Paulis un Ilze Kalniņš, Edmunds un Linda Leitis, Arvīds G. Noriņš, Ēriks un Inese Raisters, Ludmila Raisters, Ilze Segliņš, Aija Stapars, Ruta Toutonghi, Andrejs un Patsy Zāmelis, Andris Zommers, Juris Zommers, Pauls Zommers.

Kopā – $1,405.

 

Sirsnīgs paldies Galiņu ģimenei!

Paldies visiem ziedotājiem!

Draudzes saimniecība…

Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu.

Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese

11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726

Draudzes mācītāja prāv. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE, Seattle, WA 98125
206-674-9600, mob. 206-406-9071 cilnis@earthlink.net

Draudzes priekšnieks Jānis Šulcs 8921 41st Ave. SW, Seattle, WA 98136
206-762-3433 jsulcs@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece Maija Atvars 13825 SE 173rd Pl., Renton, WA 98058
425-228-0750 maija@atvars.com

Valdes locekļi:

Priekšnieka palīgs Andrejs Zāmelis 206-246-7743 azamelis@aol.com

Kasieris Jānis Rubenis 425-338-5973 j_rubenis@yahoo.com

Kasiera palīgs Paulis Kalniņš 425-821-8727 kalnins@gmail.com

Sekretārs/Darbvedis Ēriks Raisters 425-742-7238 raisters@comcast.net

Namturis Tālis Jaundālderis 206-363-7794 jaundalde@q.com

Sekretāra palīdze Lisa Pružinskis 206-947-8551 pruzinskis1@msn.com

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG.
11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID
Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA
Permit No. 232

RETURN SERVICE REQUESTED

English language Worship service with communion – July 24th. After the service a discussion of a new book—“Wide Eyes” by Marija Futchs Fine. Meet the author and hear her story!

Comments are closed.