M Ū S U B A Z N Ī C A SEATLES LATVIEŠU EV. – LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS

Nr. 303 2016. g. rudens Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Septembrī: 11. Dievkalpojums ar dievgaldu. 18. English language Worship service with communion followed by Bible study. 25.

Dievkalpojums Oktobrī: 2. Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma                                                            Dāmu komiteja aicina uz Pļaujas svētku mielastu nama zālē. (skat. ziņojumu) Pusdienu cena – pieaugušiem $15, bērniem līdz 12. gadiem $10.

Lūdzam pieteikties pie Maijas Atvaras – 425-228-0750 – maija@atvars.com vai Intas Wiest – 425-678-8774 – intawiest@gmail.com

9. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos iesvētāmie jaunieši ar vecākiem. Denverā notiks Rietumapgabala draudžu konference. (skat. ziņojumu) 16. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos iesvētāmie jaunieši ar vecākiem.

23. English language Worship service with communion.

30. Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Apciemosim mūsu “Luterkoku”.

Novembrī: 6. Dievkalpojums. 13. Lāčplēšu dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 12.

un

13. novembrī nama zāle notiek Ziemsvētku tirdziņš.

20. Valsts svētku dievkalpojums. Piedalīsies latviešu skolas bērni. Svētku aktā pēc dievkalpojuma runās bijušā ALA valdes priekšsēde Anita Bataraga.

27. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Iesākot ražīgo rudens sezonu, piedāvāju mūsu pārdomām Gēteborgas (Zviedrijā) draudzes priekšnieces, Sandras Virsnītes rakstiņu no Baznīcas Gadu grāmatas par novembra mēneša lozungu:

Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. ( 2. Pētera vēstule: 1:19)

Ir ļoti vajadzīgs cerēt, gaidīt un mīlēt. Vēl jo svarīgāk tas ir laikā, kad klājas grūti, kad pārņem sajūta, ka nekad vairs nebūs kā agrāk, vai kad neredzam izeju no situācijas. Tad cerība un Dieva Vārds ir vienīgais spēks, kas var izglābt cilvēku.

Ticība un cerība ir tā degošā lāpa, kas izved uz pareizā ceļa. Ja mēs tai ļaujamies, tad nonākam pareizajā vietā. Svarīgi ir ieklausīties sevī, savās domās un sajūtās. Tās nemelo.

Cilvēks, kurš pazaudē ticību kaut kam augstākam par cilvēci, ir apjucis. Viņš klīst savās gaitās, domās, nevar atrast izeju un sev taujā: kāpēc ar mani tā noticis?

Cilvēka dabā ir domās klejot pagātnē, nevis skatīties uz nākotni un dzīvot tagadnē. Tagad taču ir tā dzīve, kuru varam mainīt! Un katrs sāk pats ar sevi, ar mazumiņu. Ar smaidu no rīta ieskatīties spogulī, uzsmaidīt garām gājējam…

Jā – mēs nevaram mainīt pagātnes notikumus, bet varam mainīt savu skatījumu uz tiem. Uzskata, ka ir vajadzīga 21 diena, lai mainītu kādu ieradumu. Tad, kāpēc nesākt šodien dzīvot ar ticību un gaišumu sirdī, lai vai kādi apstākļi mums apkārt? ir jāprot pateikt paldies par to, kas mums katram dots.

Ir svarīgi pateikties Dievam kaut vai par pašsaprotamām lietām! Par sirdi, kas spēj mīlēt sevi un citus. Jo no sirds pārpilnības mute runā!

Mīļā draudze!

Cik piemēroti vārdi šim laikam, kad svinām Pļaujas svētkus, Reformācijas svētkus, Lācplēšu dienu un Latvijas valsts svētkus! Mums ir tik daudz, par ko pateikties Dievam! Par to, kas bijis—par to, kas ir!                                                                                                       Un pateicoties, izlūgsimies Dieva spēku—ticībā un cerībā un mīlestībā—uz nākotni! Jūsu mācītāja Daira Ziņojumi…

Kursa

Prieks, ka šogad jauniešiem atkal bija iespēja apmeklēt mūsu vasaras vidusskolu Kursu! Nebijām liela saime, bet sirsnīga un sadarbīga – jaunieši dūšīgi dziedāja, dejoja, draudzējās un arī (jā!) mācījās! Ticības mācību stundās apskatījām mūsu tautas dziesmas par Dievu—pēc tam katrs jaunietis/te izvēlējās vienu – savu – tautas dziesmu un pastāstīja kāpēc tā viņu īpaši uzrunā. Kursas jaunā direktore, Indra Ekmane kopā ar valdi jau ir iesākuši priekšdarbus nākošās vasaras skolas programmai un mēs visi varam nākt palīgā aicinot pazīstamos jauniešus apmeklēt Kursu!

Mežotne

Nometnes atklāšanas dievkalpojumā mūsu meža dievnams bija pilns līdz pēdējai vietai jo šogad Mežotnes saime bija lielākā kāda bijusi pēdējā laikā. Paldies Inesei Graudiņai par visu—darbu, sirdi—ko viņa ir devusi, lai mūsu mazajiem bērniem būtu skaists vasaras piedzīvojums! Šogad Inese “padeva stafeti” jaunai nometnes vadībai—māsām Marisai Graudiņai un Jenny Roberts. Novēlam sekmes!

Rietumapgabala draudžu konference

Tā kā mūsu apgabalā konferences notiek ik pa diviem gadiem, tad šogad bez parastajiem pārskatiem un ziņojumiem, sāksim jau skatīties uz priekšu—uz 2017. gadu, kad notiks Reformācijas lielie 500. svētki. Diakone Rota Stone stāstīs, kā Mārtiņš Luters veikli un svētīgi varēja izmantot jauno “mēdiju”—tas ir, Gūtenberga presi—un jautās “Vai Luters lietotu Facebook?” Konference notiks no 7. līdz 9. oktobrim Denverā.

Iesvētes mācības

Mūsu draudzei šogad ir pieteikušies četri iesvētamie jaunieši – Larisa Šulca, Krišjānis Lūsis, Stefāns Lūsis un Christian Keaunui. Jaunieši un viņu vecāki vadīs divus dievkalpojumus—9. oktobrī, kad notiks Rietumapgabala daudžu konference Denverā un 16. oktobrī kad mācītāja būs Latvijā. Aicinu jūs iepazīties ar mūsu iesvētamiem dievkalpojumos un Bībeles stundās! Pļaujas svētki Sirsnīgi aicinām visus apmeklēt

Pļaujas svētku svinības

– dievkalpojumu un mielastu (Dieva klāto galdu!) baznīcā un pēc tam, nama zālē—mielastu, kuru gatavos mūsu mīļās Dāmas! Būs loterija, būs gardumi, būs sirsnīga sadraudzība—nāciet, baudīsim un atbalstīsim mūsu Dāmu komiteju.

Pusdienu cena: $15 / $10 bērniem līdz 12 gadiem. Lūdzam pieteikties pie Maijas Atvaras (425) 228-0750, maija@atvars.com vai pie Intas Wiest (425) 678-8774, intawiest@gmail.com

Comments are closed.