Nr. 304

2016. g. decembris un 2017. g. janvāris

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 Decembrī: 4.

Otrā Adventa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu Seatlē, pulksten 10:30 Pulksten 3os pēcpusdienā dievkalpojums ar dievgaldu Takomā. First Lutheran Church, 524 “I” St. Ērģelniece Maija Riekstiņa. Pēc dievkalpojuma kafijas galds. 11.

Third Sunday of Advent time. English language Worship service with communion followed by Christmas carol singing by the fire. Music will be provided.

Sestdien, 17. decembrī, pulksten 5os p.p.

Adventa svecīšu dievkalpojums Dziedās latviešu skolas bērni un Siguldas Balsis, dir. Maija Riekstiņa Ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Pēc dievkalpojuma kopīga latviešu skolas un draudzes eglīte. Groziņu vakars.

Sestdien, 24. decembrī pulksten 5os p.p.

Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Dziedās Katriāna Zommere,

ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš

Janvārī:

1. Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu.

8. Zvaigznes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

15. Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Zupas pusdienām.

9+22. English language Worship service with communion followed by Bible study.

29. Dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles stunda.

Mīļā draudze! Piedāvāju jums jauku Adventa dāvanu—mūsu iesvētāmās jaunietes Larisas Šulcas uzrakstītais sprediķis kuru viņa teica 16. oktobra dievkalpojumā.

Es esmu ceļš (Jņ. 14: 6a)

Jēzus mums māca, ka Viņš ir ceļš. Viņš mums saka, ka Viņs ir ceļš uz debesīm un, ka Viņš ir ceļš cauri dzīvei. Mēģināt sekot noteiktam ceļam cauri dzīvei varam salīdzināt tam, ka sekojam GPS navigācijas sitēmai kamēr vadam mašīnu. GPS sistēma mums norāda ceļu, kur braukt, kad griezties. Tomēr, kad sekojam GPS sistēmai, ir jādomā līdzi. Ir pašam jāizvērtē situācija un jālemj, vai dotie norādījumi ir droši. Vai sekojam GPS sistēmai, ja mums sniedz norādījumus iebraukt ezerā, kā tas reiz notika Lake Sammamish? Vai ticām, ja GPS saka, ka mēs esam nonākuši gala puktā, bet tomēr redzam, ka tālāk jābrauc? Jēzus mums sniedz roku un pavada pa dzīves ceļu, bet Viņš tomēr mums dod iespēju lemt par ikdienas un ilgtermiņa jautājumiem. Vai braucam par īso, taisno ceļu lai steidzīgi nokļūstam gala punktā, jeb braucam par garāku ceļu kur skaistas ainavas? Varam salīdzināt to jautājumu lēmumam dzīvot spontāni, jeb dzīvot pēc specifiska plāna bez pagriezieniem. Ikdienā lemjam, vai veikt skolas un darba pienākumus jeb atlikt tos un iet priecāties ar draugiem. No vienas puses, varam baudīt draudzības un drauga smieklus, bet varbūt labāk baudīt veiktos pienākumus. Ne viena ne otrai izvēle nav nepareiza, bet katrai izvēlei ir savas sekas. Jēzus māca, ka Viņš ir ceļš uz debesīm, bet Viņš mums nedod ne vecmodīgo papīra ceļa karti, ne GPS koordinātus. Mēs paši lemjam par kuru ceļu iet. Caur Bībeles pantiem un pamācībām, Viņs mums dod padomu. Bet tomēr—izvēles paliek mūsu rokās. Jēzus mums nepārmet. Jēzus mūs neatstāj. Viņš tic, ka mūsu izvēles būs, pēc mūsu spējām, pareizās. Viņš tic, ka mēs sekosim mūsu iekšējai GPS sistēmai, tas ir, mūsu sirdij, un zināsim kad jābremzē un kad griezties uz labo pusi, nevis uz kreiso. Tomēr, mūs ietekmē mūsu vide. Varbūt kāds mums spiež apstāties, iet pa kreisi, vai pat iet pa tādu ceļu, kur aizliegts iet. Mēs tomēr zinām, kas ir pareizais ceļš. Jēzus mums atļauj izvēlēties, katram pašam savu pareizo ceļu. Šādā veidā Jēzus mums parada, ka Viņš mums uzticas izvēlēties pašiem. Mums pašiem ir arī jāuzticas sev. Varam salīdzināt nepareizo ceļu ar grēka kārdinājumu—mēs zinām, ka to ceļu nevajadzētu izvēlēties. Tomēr, kādreiz ir grūti darīt pareizo lietu. Jēzus zin, ka sirdī gribam darīt pareizo lietu. Viņš zin, ka mēs mēģinam izvēlēties pareizo ceļu, ka mēs uzvedamies pēc labākām spējām, bet Viņš arī zin, ka mēs kļūdāmies. Viņš piedod mūsu grēkus un pavada mūs atpakaļ uz Viņa ceļu kad mēs nobraucam citā virzienā. Viņš mums vienmēr sniedz palīdzību atrast un sekot ticības ceļam.

Āmen.

Ziņojumi Atskatoties…

Latviešu skoliņa,

iesākot jaunu mācību gadu pulcējās dievnamā uz rīta lūgšanu. Piekopjot jauko, latvisko tradīcija, katrs bērns atved līdz kādu puķi vai nu no sava dārza, vai arī pirktu. Pēc rīta dziesmas, Svētī, Kungs šo rītu svētu un Mūsu Tēvs lūgšanas bērni, ar vecāku palīdzību saliek ziedus vāzē. Krāšņais pušķis tie novietots uz altāra, lai ne tikai skoliņas saime, bet arī draudze var par to priecāties. Paldies!

Pļaujas svētki mums atgādina, ka pateicība Dievam ir ne tikai svētīgi, bet arī prieks! To jau izjutām ienākot dievnamā ieraugot brīnišķīgo altāra rotu—augļus, maizi, ziedus visdažādākās rudenīgās krāsās—Vairas Christopher roku darbs. Paldies! Un tā pat—liels paldies Maijai Atvarai, Gunai un Vilnim Kleperiem, ka varējām arī šogad baudīt svēto vakarēdienu ar pāštaisītu maizīti un vīnu!

Pēc dievkalpojuma turpinājām svinības nama zālē kur Dāmu komiteja mūs sagaidīja ar gardu mielastu—par kuru jau tūlīt pateicāmies: Te biij laba saiminiece! Paldies Dāmu komitejas loceklēm Silvijai Copeland, Ilzei Kalniņai, Dainai Kusinai, Intai Wiest, Ingrīdai Doherty, Ainai Uskurai, Maijai Atvarai un Ritai Rubenei!

Paēduši, padzēruši, skatījāmies Valža Atvara video—šīs vasaras Kursas izlaiduma programmu. Jauniešu prieks iepriecināja mūs visus! Likās grūti ticēt, ka to visu varēja panākt tikai trīs nedēļās! Paldies skolotājām Maijai Riekstiņai, Ingrīdai Birzniecei un Kursas direktorei Indrai Ekmanei!

Un beidzot—visiem kuri piedalījās Pļaujas svētku svinībās un līdz ar to atbalstīja Dāmu komitejas darbu—sirsnīgs, priecīgs, liels Paldies!

Rietumu apgabala konference šogad notika Denverā. Mūsu draudzes oficiālie pārstāvji bija draudzes priekšnieks Jānis Šulcs, Dāmu komitejas prieksniece Maija Atvara, apgabala kasieris Andrejs Zāmelis un draudzes mācītāja. Vēl no Sietlas piedalījās Jānis Atvars, Patsy Zāmelis un Juris Cilnis. Mūs sirsnīgi sagaidīja un uzņēma Denveras draudzes māc. Helēne Godiņa un draudzes darbinieki—tai skaitā arī mums labi pazīstamais māc. Mārtiņš Rubenis.

Konferences darbības pirmajā posmā dzirdējām apsveikumus no archib. Laumas Zušēvicas un LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa. Tiem sekoja draudžu ziņojumi. Par tiem Ziemeļkalifornijas draudzes diakone Rota Stone raksta: “Ziņojumos izskanēja daudz pozitīvu domu par to, ka pagaidām nav jautājums par izdzīvošanu bet par kalpošanu.” Pēcpusdienā, domājot par nākošā, 2017. gada Reformācijas 500gades svētkiem, klausījāmies diak. Rotas referātu, Mārtiņš Luters un mēdiji: vai Luters būtu izmantojis “Facebook?” Referātu iesākot Rota lika mums izteikt savas domas un balsot—jā, viņš būtu—vai nē, viņš nebūtu. Viņa atzina, ka nav nemaz tik viegli uzminēt—jo mēs dzīvojam citā laikā un citējot Rotas vārdus: “Lutera laiks bija ļoti īpašs un neatkārtojams—un Luteram svarīgāk bija tas, ko saka Dievs, nevis viņa “sekotāji” masās. Bet, nevar arī noliegt faktu, ka bez masu atbalsta Reformācija nebūtu notikusi.” Toreiz, saprotams, nebija ne Twitter nedz Facebooki, bet bija jauns plašsaziņas līdzeklis—Gūtenberga izgudrotā iespiedtechnika ar kuras palīdzību Lutera sprediķi, raksti, viņa domas izplatījās pārsteidzoši ātri. Un atrada atbalstu.

Pirms un pēc referāta mēs dziedājām—jo viens no Lutera jauninājumiem tā laika dievkalpojuma kārtībā bija draudzes dziesmas. Māc. Helēnes vadība mēs iemācījāmies vairākas dziesmas no jaunās Latvijas luterāņu dziesmu grāmatas.

Svētdienas rītā noslēdzām apgabala konferenci ar dievkalpojumu kurā kalpoja mācītāji Helēna Godiņa un Mārtiņš Rubenis, diak. Rota Stone un prāv. Daira Cilne. Mūsu apgabalā mēs tiekamies konferencē ne reizi gadā, kā citi apgabali, bet reiz pa diviem gadiem jo dzīvojam tālu viens no otra. Bet tieši tāpēc, ka dzīvojam tālu, ir tik svarīgi mums sanākt kopā, iepazīt cits citu, klausīties katras draudzes pieredzi, gūt idejas un gūt garīgu stiprinājumu. Tāpēc, paldies šoreiz Denveras draudzei, māc. Helēnai—arī māc. Mārtiņam, kuri tik daudz darīja, lai mēs justos gaidīti! Paldies Titai Jergensen ar palīdzēm—kuri par mums tik mīļi gādāja visu nogali! Un paldies Dievam, par Viņa vadību un spēku—un kalpošanas prieku, ko izjutām konferences laikā!

Laju dievkalpojumi

Apgabala konferences laikā mūsu draudzes dievkalpojumu 9. oktobrī vadīja Inese Raistere kopā ar iesvētamiem jauniešiem Krišjāni un Stefānu Lūšiem. Nākošajā nedēļā, 16. oktobrī Krišjānim un Stefānam pievienojās Larisa Šulca—viņas sprediķis, pārdomas par Jēzus vārdiem Es esmu ceļš, ir atrodams šī Apkārtraksta otrā lappusē.

Paldies, paldies! Inesei, jauniešu vecākiem un pašiem iesvētamiem—par gatavību kalpot!

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis

Jānis Simsons

dzimis 1945. g. 18. februārī – miris 2016. g. 26. septembrī

Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa dzīves biedrei Nancy kā arī viņa radiniekiem un draugiem.

Mīlestība nekad nebeidzas. (1. kor. 13:8)

 

 

 

Laulības

Kopīgu dzīves ceļu uzsākuši

 

Kaira Čečere un Dāvids Dzenītis 2016. g. 17. septembrī

 

 

Carrie Young un Maxim Olson 2016. g. 24. septembrī

 

 

Apsveicām un novēlam Dieva svētību!

Prieku, prieku sirdīs jūtam, mīlestību vēlējam!

 

Mums raksta

Pļaujas svētku paldies.

Izsaku vissirsnīgāko paldies draudzei un it sevišķi Dāmu komitejas locekļiem par atbalstu mūsu darbam Pļaujas svētkos ar naudas ziedojumiem, mantām loterejas groziem, kafijas galdam un piedalīšanos pusdienās—kā arvien labo atsaucību, sadarbību visos Dāmu komitejas pasākumos.

Sirsnībā, Maija Atvars

Aicinām

Apmeklēt Adventa laiku dievkalpojumus gatavojoties saņemt Dieva mīlestības dāvanu— mazo Jēzus bērniņu, Dieva dēlu!

Kopīgi svinēt Kristus piedzimšanu Ziemsvētku vakarā!

Iesākt Jauno, 2017. gadu ar lūgšanām un dziesmām 1. janvāra dievkalpojumā!

Atbalstīt Dāmu komitejas labdarības pasākumu—Zupas pusdienas 15. janvārī!

Draudzes saimniecība Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu.

Comments are closed.