Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30

Februāris:

5. Piektā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums. Seko Dāmu komitejas sēde.

12. Sestā svētdiena Epifānijas laikā. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Padomes sēde.

19. Iesvētes diena. (Larisa Šulca, Krišjānis Lūsis, Stefans Lūsis) Dievkalpojums ar dievgaldu.

26. English language worship service with communion followed by Bible study.

Marts:

5. Kalpaka dievkalpojums. Seko draudzes gada sapulce.

12. Gavēņa otrā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

19. Third Sunday of Lent. English language worship service with communion followed by Bible study.

26. Gavēņa ceturtā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums.

Aprīlis:

2. Gavēņa piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

9. Palm Sunday. English language worship service with communion. Followed by LBVŠ annual meeting.

13. Zaļā Ceturtdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

14. Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā.

16, Kristus Augšāmcelšanās dienas dievkalpojums.

Reformācijas 500

Mārtiņa Lutera roze

Mīļā draudze!

Šogad mēs svinam skaistu jubileju—Reformācījas 500. Gatavojoties izmantosim iespēju atsvaidzināt atmiņas par mūsu luterisko mantojumu— iesākot ar šo zīmogu—Lutera rozi. Tas bija Mārtiņa Lutera personīgais ģērbonis bet cauri gadiem un gadsimteņiem tas ir kļuvis par visas luteriskās baznīcas simbolu. Piedāvāju jums sekojošo rakstu no Liepājas Lutera draudzes mājas lapas:

Kā šis zīmogs ir radies un ko tas simbolizē?

1530. gadā Dēons, Saksijas princis, vēlējās pasniegt Luteram dāvanu – zīmoggredzenu. Prinča adjutants Lācars Špenglers uzrakstīja vēstuli Luteram, jautājot, ja viņam būtu zīmogs, kāds tas izskatītos. Luters veltīja laiku pārdomām un nosūtīja savus priekšlikumus Špengleram. Tos saņēmis, Špenglers nosūtīja Luteram iespējamā zīmoga zīmējumu. Lutera atbilde Špengleram ietver sevī klasisko zīmoga nozīmes aprakstu. Princis vēlāk personīgi dāvāja zīmoggredzenu savam teologam.

Koburgas Pils, 1530. gada 8. jūlijā. Manam draugam un godātajam, laipnajam Kungam: Žēlastība un miers Jēzū Kristū!

Tā kā Tu vēlies zināt, vai mans ģerbonis ir uzzīmēts pareizi, es ar prieku rakstu Tev pirmās pārdomas par savu zīmogu, kas ir liecība manis sludinātajai teoloģijai.

Vispirms, sirds vidū ir jābūt melnam krustam, sirdij tās parastajā krāsā. Tas man atgādinās, ka ticība Krustā Sistajam mūs glābj, jo „ja Tu ticēsi savā sirdī, Tu būsi taisnots”. Lai gan krusts ir melns, un tas mūs nogalina un rada sāpes, tas tomēr ļauj sirdij palikt tās dabīgajā krāsā (sarkanā); tas neizposta sirds raksturu, tas nenogalina sirdi, bet uztur to pie dzīvības. Jo „taisnais no ticības dzīvos” – no ticības Krustā Sistajā.

Šāda sirds ir izvietota baltas rozes centrā, lai liecinātu par to, ka ticība rada prieku, mierinājumu un mieru. Citiem vārdiem, Dievs novieto ticīgos baltā, laimīgā rozē, kur tiem ir miers un prieks, „tāds miers, kādu pasaule nevar dot”. Tādēļ rozei jābūt baltai un nevis sarkanai, jo baltā ir gara un eņģeļu krāsa.

Šāda roze ir novietota debeszilā laukumā, jo šāds prieks, kas rodas garā un ticībā, ir sākums nākotnes priekam debesīs. Jau daļēji to piedzīvojam šeit un to palīdz izjust cerība, lai gan tas pilnībā netiek atklāts. Ap šo lauku ir zelta gredzens (aplis), jo debesīs šīs svētības ilgs mūžīgi un nekad nebeigsies. Tās ir daudz dārgākas kā jebkāds cits prieks vai laba lieta. Tāpat kā zelts ir augstākais un vērtīgākais metāls. – Mārtiņš Luters

Draudzes gada sapulce notiks  5. martā pēc Kalpaka dievkalpojuma.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana

2. Sapulces vadības izraudzīšana

3 . Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes.

4. 2016. gada budžeta izpildījums

5. Revīzijas komisijas ziņojumi

6. 2017. g. budžets

7. Draudzes padomes vēlēšanas

8. Dažādi jautājumi

Gavēņa laiks un Lieldienas

Sirsnīgi aicinām apmeklēt Gavēņa laika dievkalpojumus gatavojoties uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Tuvākas ziņas par Lieldienām tiks izsūtītas martā.

Sēru vēsts

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle

Ludmila Raisters, dzim Novickis

dz. 1923. g. 6. janvārī, Ventspilī – m. 2016. g. 5. decembrī, Sietlā

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.

Ludmilas dēls, Ēriks raksta:

Vēlamies pateikties visiem draudzes locekļiem par līdzjūtības apliecinājumiem Ludmilas Raisteres nāves gadījumā. Itsevišķi vēlamies pateikties prāv. Dairai par viņas atbalstu Ludmilas pēdējos mēnešos un skaisto piemiņas brīdi.

-Raisteru ģimene

Atskatoties…

Ziemsvētku laiks bija pilns sirsnības—pateicībā Dievam par skaisto Dieva dāvanu, Jēzus bērniņu, pateicībā arī par mīļo draudzi, kurā varējām kopā svinēt gan Adventa svecīšu dievkalpojumā un, kopā ar latviešu skoliņu, svētku eglītē, gan Ziemsvētku vakarā.

Janvārī—varētu domāt, ka mūsu Dāmu komiteja labprāt gribētu mazliet atpūsties, bet nē! Pēc 15. janvāra dievkalpojuma Dāmas mūs aicināja uz Zupas pusdienām. Tika piedāvātas piecas dažādas—gardas!— zupas no kurām varējām nogaršot vienu vai visas, cik vien gribējām un vēl nopirkt kādu porciju ko paņemt līdz uz mājām.

Šoreiz Dāmām pieteicās palīgi—mūsu iesvētāmie jaunieši: Larisa Šulca izgatavoja žāvēta laša zupu, bet zēni, Krišjānis un Stefāns Lūši, palīdzēja servēt.

Kāda no apmeklētājām teica—„Cik jauki, vēsā ziemas dienā uzēst siltu zupiņu!” Tā domājām mēs visi! Paldies Dāmām—ar visiem palīgiem!

Comments are closed.