1. Palm Sunday.  English language worship service with communion.  Followed by LBVŠ annual meeting.

 

  1. Zaļā Ceturtdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 2os Takomā.

 

  1. Lielā Piektdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā Sietlā.

 

  1. Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Seko Lieldienu brokastis.

$22 / bērniem zem 10 g. $10.  Lūdzu pieteikties pie Selgas Pētersones līdz 12. aprīlim.

namamate@hotmail.com   206–365-7123
Easter brunch after the worship service—all are cordially invited!

Comments are closed.