27. janvārī – Dievkalpojums.

3. februārī – English language Worship service with communion.

10. februārī – Dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Trejdeksnīša vēlbrokastis nama zālē.

17. februārī – Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Pružinsku ģimene.

24. februārī – Dievkalpojums ar dievgaldu.

3. martā – Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Linda Beiniķe un Jānis Šulcs.

10. martā –Pirmā svētdiena Gavēņu laikā. Kalpaka dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Trejdeksnīša
vēlbrokastis un draudzes gada sapulce.

17. martā – Second Sunday of Lent. English language Worship service with communion followed by Bible
Study.

24. martā – Trešā Gavēņa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.

31. martā – Ceturtā Gavēņa laika svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu

Comments are closed.