Nr. 317 – 2020. g. februāris, marts un aprīlis 

Svētrīta dievkalpojumi, plkst. 10:30 

Februārī: 2. Fourth Sunday of Epiphany. English language Worship service with communion followed by Bible study. 

9. Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. Seko Dāmu komitejas Zupas pusdienas nama zālē. 

16. Epifānijas laika sestā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Inese un Ēriks Raisteri. 

23. Epifānijas laika pēdējā svētdiena – Mūsu Kunga apskaidrošanās diena. Dievkalpojums ar 

dievgaldu. Seko Bībeles stunda. 

Martā: 1. First Sunday of Lent. English language Worship service with communion followed by Bible study. 

8. Gavēņa laika otrā svētdiena. Kalpaka dievkalpojums. Seko draudzes gada sapulce. (skat. ziņojumu) 

15. Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. 

22. Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. 

29. Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Bībeles stunda 

Aprīlī: 5. Pūpolu svētdiena / Palm Sunday. English language Worship service with communion. Singing by the 

Latvian school children. 

10. Lielā Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu pulksten 7os vakarā

12. Kristus Augšāmcelšanās svētki. Seko Lieldienu brokastis nama zālē. (skat ziņojumu) 

19. Baltā svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Bībeles stunda. 

26. Lieldienu laika treša svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpos Jānis Sīpols un Dita Kanapeska. 

Ziņojumi: 

Baznīcas Gada grāmatas Dievnama priekštelpā uz galdiņa ir jaunās 2020. gada Baznīcas Gada grāmatas un adrešu saraksti. Tās var iegādāties par $20. Gada grāmatā varat lasīt par notikumiem mūsu baznīcā pagājušā gadā—ne tikai ASV bet arī Eiropā, Austrālijā un Latvijā. Starp vairākiem interesantiem rakstiem ir prāv. Dāvja Kaņepa apcere, “Baznīca un klimata maiņas” un māc. Gijas Galiņas domas, kā “Daba atklāj Dieva dabu.” 

Lai dotu jums mazu ieskatu, par to, ko varat atrast BGG 2020, citēšu daļu no Kalamazū draudzes mācītājas Aijas Graham raksta—kas var mūs uzrunāt šajā Epifānijas, jeb Atspīdēšanas laikā! 

“Ja es teiktu—galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma—tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts Tev spīdētu kā diena. Tumsība Tev būtu kā gaisma.” (Ps. 139:11-12) 

Katoļu tēvs Ričards Rors savā jaunākajā grāmatā “Universālais Kristus” raksta, ka gaisma nav tā, kuru tu redzi—gaisma ir tā, kurai patiecoties tu redzi. 

Zinātnieki pat ir pierādījuši, ka tas, kas mums, kā cilvēkiem liekas kā galēja tumsa, patiesība ir pildīta ar mazām gaismas daļiņa, netrīniem, kas iet caur visu Visumu. Mēs redzam, piedzīvojam tumsu, bet mēs nepamanām, ka tumsa patiesībā ir pilna ar mazām, gaismu saturošām, kustīgām daļiņām. Kristus gaismas pildīts ir viss, lai arī to uzreiz neredzam, nejūtam, nespējam saskatīt. 

Tā ir bijis un joprojām ir manas dzīves krīžu brīžos. Liela mīlestība un lielas ciešanas ir bijuši brīži, ka Dieva tuvumu esmu piedzīvojusi vispatiesāk. Dievs līdzās gaismas un tumsas laikos. (…) Dievs ienāk manā tumšajā sirdī un ļauj pamanīt kaut mazu gaismu. Reizēm jāgaida ilgāk un pacietīgāk, līdz sirds spēj tumsā ieraudzīt Kristus gaismu. Un tomēr, sāpīgs brīdis var būt dziedinošs. Baiļu pilns pārdzīvojums var būtu pamācošs. Izmisuma, vientulības brīdis dalīts ar Dievu. Neziņas brīdis – paļāvības pilns. Atvadu un sēru laiks – mīlestības apklāts. 

Es no savas tumsas saucu uz Dievu un Viņš turpat vien ir. Gaisma manā tumsā. 

Dāmu komitejas Zupas pusdienas Atbalstot LELBA Palīdzības nozares darbu (skat. rakstiņu iepriekšējā draudzes Apkārtrakstā) Dāmu komiteja pēc dievkalpojuma 9. februārī aicina uz Zupas pusdienām. Tiks piedāvātas piecas dažādas (gardas!) zupas un par $10 varēsim nogaršot cik vien vēlāmies—vienu, vai visas. Tiks arī piedāvāta (par $5) iespēja iegādāties kādu no tām līdzpaņemšanai. Mīļi aicinām! 

Draudzes gada sapulce Pēc Kalpaka dievkalpojuma 9. martā notiks draudzes gada sapulce. Pirms tam—turpinot jauko sadarbību nu jau otro gadu—Trejdeksnīša dejotāji pasniegs pabrokastis

Darba kārtība: 1. Sapulces atklāšana 2. Sapulces vadības izraudzīšana 3 . Ziņojumi: mācītājas, draudzes priekšnieka, dāmu komitejas priekšnieces, skolas pārzines, draudzes archivāra, centra pārvaldes. 4. 2019. gada budžeta izpildījums 5. Revīzijas komisijas ziņojumi 6. 2020. g. budžets 7. Draudzes padomes vēlēšanas 8. Dažādi jautājumi 

Klusās nedēļas dievkalpojumi Sirsnīgi aicinām sagatavoties Lieldienu brīnumam un priekam apmeklējot Klusās nedēļas dievkalpojumus: Pūpolu svētdienā, 5. aprīlīangļu valodas dievkalpojums. Dziesmas (latviešu valodā!) dziedās skolas bērni. Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī, pulksten 7os—vakara dievkalpojums kurā klausīsimies Kristus Krusta stāsu — dziedāsim un klusi pārdomāsim—Cik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš sūtīja savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic—nepazustu! 

Un tad 12. aprīlī—svinēsim Lieldienas

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums pulkst. 10:30 

pēc dievkalpojuma Trejdeksnītis aicina uz 

Lieldienu brokastīm 

cena: $25/$10 bērniem. lūdzu pieteikties pie Ērikas Currier erikacurr@gmail.com 

Please join us for the Easter Worship service followed by brunch! 

Draudzes saimniecība Sirsnīgs lūgums draudzes locekļiem savus maksājumus draudzei kārtot regulāri vai nu ar aploksnītēm baznīcā, vai arī sūtot pa pastu! Uz aploksnītēm lūgums atzīmēt maksātāja vārdu un summu. Seatles ev. lut. draudzes dievnama un pasta adrese: 11710—3rd Ave. NE, Seattle, WA 98125-4726 

Draudzes mācītāja – prāv. Daira Cilne cilnis@earthlink.net 206-674-9600 Draudzes priekšnieks – Jānis Šulcs jsulcs@gamail.com 206-762-3433 

Latvian Ev.Lutheran Church of Seattle NON-PROFIT ORG. 11710—3rd Ave. NE U.S.POSTAGE PAID Seattle, WA 98125 SEATTLE, WA 

Permit No. 232 

RETURN SERVICE REQUESTED English language Worship Services 

February 2 , March 1 and April 5—Palm Sunday. 

Easter Sunday Worship service in Latvian—followed by a delicious brunch prepared by the Trejdeksnītis folk dance group! All are cordially invitied!

Comments are closed.