Mīļā draudze!

Uzklausot Vašingtonas gubernātora Inslee rīkojumu šajā krīzes laikā uzturēties mājās, visi aprīļa mēneša—tai skaitā Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi—tiek atcelti.  

Kristīgā mīlēstībā saudzēsim cits cita veselību līdz varēsim atkal droši sanākt kopā mūsu mīļajā dievnamā!

Seatles draudzes valde un prāv. Daira  

In compliance with Gov. Inslee’s „shelter in place” order, all Worship services for April—including Holy Week and Easter—are canceled.  

In Christian love let us observe distancing from one another until we can safely gather to worship together once more.   Seattle Latvian Church Council and  Pastor Daira

Comments are closed.