Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Tā kā mums šobrīd nav iespējams satikties dievkalpojumā mūsu baznīcā, piedāvājam video svētbrīdi šai svētdienai — Baltai svētdienai — ko varat noskatīties mājās.

PALDIES Dr. Andrim Āboliņam, ka viņš, ar ērģeļu improvizācījām „paceļ mūsu sirdis uz to Kungu”! Paldies visiem, kas palīdz ierakstīt video filmiņas un ielikt tīmeklī, lai varam tās skatīties!

Turpināsim veidot šādus svētbrīžus līdz varēsim droši atkal tikties mūsu mīļajā dievnamā. Nākošajā svētdienā būs svētbrīdis angļu valodā, bet pēc tam atkal latviešu.

Lai Dievs Kungs mūs visus svētī un pasargā!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Since at this time it’s not possible to gather for worship in church, we offer you this video that you can watch while sheltering in place in your home. This first video is in Latvian — next week it will be in English. We plan to keep making these videos until we can safely gather in church once more.

A hearty THANKS to Dr. Andris Āboliņš for his organ improvisations that “lift our heart unto the Lord.” Thanks as well to those who are helping us make the videos and post them on the Internet so we can watch.

May the Good Lord bless and keep us!

prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.