The song sheet can be downloaded here: / Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit:

____________________________________

Mīļā draudze!

Sirsnīgs paldies visiem, kuri pagājušā nedēļā noskatījās mūsu pirmo video svētbrīdi!  Šonedēļ tas būs angļu valodā bet nākošajā atkal latviešu.

Ceram, ka nebūs pārāk ilgi līdz varēsim atkal dievnamā satikties tieši, bet vislielākais PALDIES visiem, kas palīdz mums būt kopā virtuāli! Šajā nedēļā pateicos mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, Svēto Rakstu lasītājam Jānim Šulcam un brāļiem Zommeriem, par video ierakstīšanu un ievietošanu tīmeklī.  Lielas paldies arī Ērikam Raisteram par šo — un visu pārējo epastu izsūtīšanu!

Dziesmu lapiņu varat lejuplādēt un sekot līdzi ierakstam.

Dievpalīgu

prāv. Daira

____________________________________

Dear Friends,

Sincere thanks to all who watched our first video Worship service last week. This week the service is in English—next week, Latvian.

We all hope that it won’t be too long before we can worship together in church again, but until that time THANK-YOU to all who help us gather virtually! This week thanks go to our organist Dr. Andris Āboliņš, Reader Jānis Šulcs and the Zommers family, who record the video and place it on the internet. Thanks as well to Ēriks Raisters who sends out all of our e-mails.

The program / order of service can be downloaded at the link above this letter and you can follow along with the video.

Blessings,

prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.