Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam jums trešo video svētbrīdi.  Paldies mūsu ērģelniekam, Dr. Andrim Āboliņam kā arī Svēto Rakstu lasītājiem Inesei un Ērikam Raisteriem.  Pateicamies Paulam Zommeram par video ierakstīšanu un Andrejam Zommera, ka viņš to ievieto tīmeklī!

Novēlam jums Dievpalīgu, visas lietās!  Un veselību.

prāv. Daira

____________________________________

Dear Friends,

Above is the video for the 4th Sunday of Easter service (in Latvian).  Thanks go to our organist, Dr. Andris Āboliņš, and this week’s readers Inese and Eric Raisters.  I also wish to thank Pauls Zommers for the video recording and editing and Andrejs Zommers, for uploading the video and program, making it available on the web for everyone to enjoy!

Wishing you God’s blessings and good health,

prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.