Latviešu valodas dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit:

____________________________________

Mīļā draudze!

Ar virtuāliem ziediem, kā arī ar virtuālu „hug” novēlu jums PRIECĪGU ĢIMENES DIENU! 

Šoreiz mums ir divi video — viens latviešu valodā, otrs angļu — lai visi mūsu draudzes ģimenes locekļi šodien justos piederīgi.  Sirsnīgs paldies Paulam Zommeram–viņam šoreiz bija divreiz lielāks darbs!  Paldies arī Pružinsku ģimenei, Lisai, Andrim, Krišjānim un Jūlijam,  ka piedalījāties Ģimenes dienas svētbrīdī!  Un, kā vienmēr — mūsu mīļajam ērģelniekam, Dr. Andrim Āboliņam — paldies!

Jūs šo un arī visus pārējos svētbrīžus varat atrast šī mājas lapā vai uz YouTubepateicoties Andrejam Zommeram kas tās ievietoja.

Dievpalīgu visās lietās!  Jūsu prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.