Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam jums video svētbrīdi  kurā  jūsu pārdomām piedāvājam Jēzus vārdus „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība!”  Švētbrīdī piedalās lasītāji Dita Kanapinska un Dr. Jānis šīpols – sirsnīgs paldies!   

Ar šo svētdienu beidzās Lieldienu laiks — nākošajā nedēļā būs Vasarsvētki un archibīskape Lauma Zušēvica gatavo īpašu dievkalpojumu kas tiks izsūtīts LELBĀL draudzēm visā pasaulē. 

Tā kā vēl nav zināms kad varēsim atkal droši pulcēties mūsu dievnamā, pēc Vasarsvētkiem turpināsim ierakstīt un izsūtīt video svētbrīžus kā līdz šim. 

Liels, jo liels PALDIES mūsu uzticīgai „video komandai” — ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, video ierakstītājam Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram, kas tos ievieto tīmeklī, un Ērikam Raisteram, kas tos izsūta mums visiem!

Paldies arī jums, mīļie! Ka varam neklātienē tomēr būt kopā un izlūgties Dieva vadību un svētību! Novēlu jums — mums visiem — Dievpalīgu visās lietās!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Our video Worship service for the seventh and last week of Easter time is in Latvian.  Next week, on Pentecost Sunday, our Archbishop Lauma Zušēvica is preparing a service that will be sent to Latvian Lutheran churches all over the world.

In the weeks after Pentecost, since we don’t yet know when we will safely be able to gather in church, we will continue to make and send out our virtual Worship services. On Trinity Sunday, June 7, we will have both a Latvian and English version.

A resounding THANKS to our faithful „video team”: organist Dr. Andris Āboliņš, Pauls Zommers, who makes our videos, Andrejs Zommers, who puts them on our web page, and Ēriks Raisters, who sends them out to all of us!

Thanks also for you — dear friends!   Even though physically distanced, we can be together in God’s presence and pray for His guidance and blessing.  And so — and always — thanks be to God!

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.