Pilno 2020 vasaras apkārtrakstu var lejupielādēt šeit /
The full Summer 2020 church bulletin (in both Latvian
and English) can be downloaded here:

Mīļā draudze!

Apustulis Pāvils savā vēstulē Tesaloniķiešim raksta: Mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi: lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs! To pašu šodien saku jums, visiem–brāļiem un māsām! Kopš marta sākuma neesam bijuši kopā un jūs man ļoti pietrūkstat! Un tomēr, kaut attālināti, mēs esam–kā bijuši un kā būsim–viena sirds, viens gars. Jo kādreiz tieši grūtībās mēs atskārstam cik ļoti esam viens otram vajadzīgi. Tāpēc es šodien pateicos Dievam par ikkatru no jums un par to, ka–kopīgi–esam draudze. Vienota ticībā, cerībā un kristīgajā mīlestībā.

Tas, ka nevaram regulāri pulcēties dievnamā ir nedaudz apgrūtinājis draudzes darbību (skat. Jāņa Šulca, draudzes priekšniek, vēstuli). Tomēr tā turpinas, tikai mazliet citādi nekā bijām ieraduši! Nevarēdami satikties vaigu vaigā, mēs satiekamies tīmeklī.

Šis jaunais virziens iesākās kad prāv. Sarma Eglīte (LELBA liturģijas nozares vadītāja) aicināja ierakstīt Klusās nedēļas dievkalpojumus–katram no LELBA apgabaliem vienu–ko tad izsūtītu visām draudzēm. Pēc Lieldienām, esam to turpinājuši darīt katru nedēļu–pateicoties draudzes locekļiem, kas ir nākuši palīgā. Svēto Rakstu lasītāji–Jānis Šulcs, Dr. Inese un Ēriks Raisteri, Pružinsku ģimene–Lisa, Andris, Krišjānis un Jūlijs, Dita Kanapinska un Dr. Jānis Sīpols. Nākošajos svētbrīžos piedalīsies arī visa Šulcu ģimene–Jānis, Linda, Larisa un Aina, kā arī Vaira Christopher, Janīna Janšēvica un Inta Wiest. Angļu valodā ir izteiciens „it takes a village”–mēs varētu teikt–ir vajadzīga draudze!

Un tad ir mūsu „video komanda” kas piedalās katrā ierakstā: ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš, Pauls Zommers, mūsu prasmīgais video ierakstītājs un režisors, Andrejs Zommers kas ievieto ierakstu YouTube un draudzes mājas lapā un Ēriks Raisters, kas to izsūta mums visiem! No sirds pateicos visiem un ikkatram, par to atdevi un prieku, ar ko viņi piedalās svētbrīžu ierakstīšanā! Viena sirds, viens gars! Bez viņiem–bez visiem palīgiem tas vienkārši nebūtu iespējams. Pateicība Dievam!

Pateicība Dievam arī par jums–mīļā draudze–šobrīd ārēji šķirta, bet sirdīs vienota.

Kristīgā mīlestībā, jūsu prāv. Daira

_________________________________

Dear friends,

The Apostle Paul, in his letter to the Thessalonians writes: Brothers and sisters, for a short time we were made orphans by being separated from you — in person, not in heart. Today I’m borrowing his words to write to you-brothers, sisters, dearest friends! Since the beginning of March we haven’t been able to gather together–and I miss you all so very much. And yet–even though we are „distanced” in person, as Paul notes, we are together in heart and in spirit. Being distanced has helped us to realize how much we need one another. And so today, I give thanks to God for each and every one of you–individually and all together–who make up our community of faith, united in Christian love.

During this „orphan” time, the work of the church has encountered some problems (that our congregation president, Jānis Šulcs writes about in this newsletter)–but it is still going on. Just, in a different way. Our Worship services have moved to the internet. It’s not what we’re used to and it’s not ideal, but for this time, it’s a way to be together and worship together.

Since Easter, we have been moving along this „new way” (and it is new, for me!) thanks to the many, many people who have stepped up to help. To participate by reading Scripture: Jānis Šulcs, Dr. Inese and Ēriks Raisters, the whole Pružinskis family–Lisa, Andris, Krišjānis and Jūlijs, Dita Kanapinska and Dr. Jānis Sīpols. In the next few weeks we will be seeing and hearing the Šulcs family – Jānis, Linda, Larisa and Aina, as well as Vaira Christopher, Janīna Janšēvics, and Inta Wiest. It „takes a village” –or maybe we could say, it takes a congregation!

Then, there is our „video team” that meets each and every Monday to put together next Sunday’s Worship service: our organist Dr. Andris Āboliņš, and Pauls Zommers who films the service on his iPhone – patiently guiding the rest of us who don’t know what we’re doing and making us look and sound almost professional! Then, Andrejs Zommers takes the video and places it on the internet and Ēriks Raisters sends us the link, so we can all watch.

Thank you, from the bottom of my heart, to each and every one. With „one heart and one spirit” you have made our video Worship services possible. Thanks be to God for you!

And, dear friends, also for you – who „attend” our distanced Worship services – distanced but/and also together. In God’s love.

Blessings, prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.