Ar prieku nosūtu Vasarsvētku dievkalpojuma interneta saiti un dziesmu lapiņu, tā piedāvājot iespēju mums visiem kopā piedalīties Svētā Gara svētkos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību.

Dievkalpojuma dziesmu lapiņu – video skatītājiem… var izlasīt datorā, vai izdrukāt un, skatoties, sekot līdz!

Lai Dievs svētī katra mūsu kalpošanu! Īpāši priecājamies, ka dievkalpojumā piedalījās garīdznieki un laji no visiem 6 LELBĀL apgabaliem!

[Downloadable below] is the program for the Vasarsvētki service from LELBĀL. It has participation from all six LELBĀL regions and readings and thoughts in Latvian, Swedish, Portuguese, Latgallian, English, French, Russian, Spanish and Irish to represent the languages of the host countries for Lativan Evangelical churches worldwide.

Arch. Lauma

Dziesmu lapiņu LELBĀL Vasarsvētku dievkalpojumam var lejupielādēt šeit /
The song sheet for the service (in Latvian) can be downloaded here:

Tags: , ,

Comments are closed.