Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas svētbrīdī  mums ir trīs Svēto Rakstu lasītāji — trīs Jāņi, jo mēs atzīmējam Jāņu dienu.  Ne tā kā esam ieraduši — ne tur kur esam ieraduši — esam „pārcēlušies” virtuālā vidē — bet — mēs tomēr (attālināti) varam būt kopā un svinēt!  It sevišķi, ja palīgā nāk mīļi ļaudis, kas izpušķo altāri un altārtelpu ar Jāņu zālēm un ozolu zariem.  Paldies Vairai Christopher un Andrim Āboliņam par ziediem!  Paldies Maijai un Jānim Atvariem — par ozola zariem–ko koka, kas izaudzis no kādreiz atvestas Latvijas zīlītes!  Paldies vēlreiz Andrim — par mūziku!  Kā arī Paulam Zommeram par prasmīgo un jauko video uzņemšanu!  Saprotams, lai mūsu svētbrīdis nonāktu jūsu datorā, vai telefonā, vai planšetē–jāpatiecās Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram.  Paldies visiem un PALDIES Dievam, visa laba devējam! 

Koši, koši, jauki, jauki, ka Dievs deva vasariņu,
Dzied putniņi, dzied ganiņi, meža gali gavilēja!

Ar mīļu sveicienu — Dievpalīgu novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear congregation,

This week’s Worship service is in Latvian.  We celebrate Midsummers Day, or Jāņi — with thanks to Vaira Christopher, Andris Āboliņš and the Atvars family who helped decorate the church with flowers and oak branches.  Thanks also to the three Jāņi who read Scripture — to our organist Andris — and to our video team:  Pauls who makes it, Andrejs who puts it on the internet, and Ēriks who emails it out to us. 

Thank-you, one and all.  And THANKS be to God, the Giver of all good things!

Blessings, prāv. Daira

Tags: , ,

Comments are closed.