Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Esam klusi iegājuši vasarā — novēlu, lai tā mums visiem būtu svētīga, skaista, jauka un veselīga!

Mēs ar draudzes valdi ļoti ceram, ka vasarā vabūt varēsim atsākt klātienes dievkalpojumus. Gribam būt uzmanīgi jo šobrīd nav īsti skaidrs, kas notiek ar vīrusa izplatīšanos — tāpēc, uzmanīgi sekosim „public health” norādījumiem. Izlūgsimies Dieva svētību un gudrību!

Jūlijā un augustā mēs plānojam turpināt video ierakstu izsūtīšanu — tikai, katru otro nedēļu. Tātad, nākošo jūs saņemsiet 11. jūlijā.

Šīs nedēļas svētbrīdī piedalās Dr. Inese un Ēriks Raisteri, kuri ierunāja Svēto Rakstu lasījumus no savām mājām Orcas salā. Viņi arī atsūtīja vairākas jaukas fotogrāfijas kurās redzama sala un jūra . Paldies! Mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam sirsnīgs paldies par viņa inspirētām ērģeļu improvizācijām — kā arī par ziediem! Un mūsu video komandai — Paulam Zommeram, kas tos ieraksta, Andrejam Zommeram, kas ievieto tīmeklī un Ērikam Raisteram, kas izsūta jums, draudzei — paldies, paldies, paldies!

Dievpalīgu visās lietās novēlot — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends!

Summer is here!  May it be blessed and  lovely and sunny and healthy! 

We sincerely hope that sometime  this summer we will be able to resume regular Worship services.   We want to be careful, though, because at the moment it’s not at all clear what is happening with the virus, so we will follow the public health recommendations.  And pray for God’s blessing and wisdom!

During July and August we plan to keep making the videos — every two weeks, so the next one will be on July 11.

This week’s video is in Latvian.  Dr. Inese and Ēriks Raisters recorded the Scripture readings from their home on Orcas Island — they also sent some lovely pictures — thank-you!  And — to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for your inspired improvisations and for the flowers as well.  To our video team — Pauls Zommers , who puts it all together, Andrejs Zommers, who puts it on the Internet, and Ēriks Raisters, who gets it out to the congregation — a rousing triple Thanks! 

Blessings, prāv. Daira

Tags: , , , ,

Comments are closed.