Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Šīs nedēļas ieraksts ir angļu valodā. Liels paldies Dr. Indai Ekmanei, par evaņģelija lasīšanu! Kā arī par to, ka viņa izvēlējās to ierakstīt ārā,savā Mineapoles dārzā, lai mēs varētu dzirdēt putniņu čivināšanu, kas jauki iet kopā ar Jēzus vārdiem! Tāpat paldies Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam, kurš — atvedot lauka ziedus — palīdz mums vizuāli iejusties stāstā!

Mūsu uzticīgai video komandai — Paulam un Andrejam Zommeriem, kā arī Ērikam Raisteram — paldies un vēlreiz paldies! Vasaras mēnešos — jūlijā un augustā — mūsu svētbrīži notiks katru otro nedēļu. Tātad — pēc šīs nedēļas, tiksimies atkal 26. jūlijā.

Dievpalīgu jums novēlot — jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in English. Thank you to Dr. Indra Ekmane for her participation in the service — and for her lovely idea, to record the reading outdoors in her garden in Minneapolis, so we can hear the birdsong that goes so well with Jesus words we hear today! And to our organist Dr. Andris Āboliņš — thank you for also bringing flowers of the fields that fit the story so well!

To our faithful video team — Pauls and Andrejs Zommers, as well as Ēriks Raisters — paldies, paldies, paldies! In the summer months of July and August we will be recording every two weeks. So, after today, we’ll see you on July 26.

Visu labu — blessings — prāv. Daira

Tags: , ,

Comments are closed.