Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļie draugi!

Nosūtam šo video svētbrīdi kopā ar mīļiem sveicieniem! Bijām cerējuši, ka sākot ar rudeni varēsim atsākt dievkalpojumus klātienē, bet šobrīd neliekas, ka būtu droši to darīt kamēr vīrus vēl iet plašumā. Tā, turpināsim „tikties” virtuāli — kā arī lūgšanās citam par citu.

Liels paldies šīs nedēļas Svēto Rakstu lasītājiem Andrim Pružinskim un Jūlijam Pružinskim, kā arī mūsu uzticamam ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam! Pauls Zommers ieraksta mūsu svētbrīžus, Andrejs Zommers tos ievieto tīmeklī, bet Ēriks Raisters tos izsūta mums visiem — paldies un vēlreiz paldies — visiem!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This video service is in Latvian. We had hoped that in the fall we would be able to restart services in the church, however, since the virus is still spreading, we feel it would be wiser to be patient a little longer. Blessedly, we can meet in our virtual services — and in prayer. Holding each other up to the Light!

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.