Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!
Nosūtam jums šīs nedēļas video svētbrīdi. Sirsnīgs paldies Jānim Šulcam par Svēto Rakstu lasīšanu un Draudzes lūgšanas teikšanu — kā arī par altāra svecīšu aizdedzināšanu! Mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš iepriecina mūsu ausis ar ērģeļu improvizācijām — un arī mūsu acis, as skaistajiem altāra ziediem — paldies, paldies! Pateicība arī Paulam Zommeram, par video ierakstīšanu — Andrejam Zommeram, par ievietošanu mājas lapā — un Ērikam Raisteram, par izziņošanu!

Nākošajā nedēļā mūsu video tiks ierakstīts Washelli kapsētā. Lai gan pulcēties vēl nav droši, negribējām vienkārši palaist garām Kapu svētkus, tāpēc–lai gan neparasti (kā tik daudz kas šajā laikā) — tie tomēr notiks — neklātienē. Atgādinu tiem, kuri vēlētos uzlikt puķes, ka video tiks filmēts pirmdien, 24. augustā, pulksten 5os pēcpusdienā.

Ar septembri video svētbrīži atkal notiks katru nedēļu.

Ar mīļiem sveicieniem — jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian.  Thank you to Jānis Šulcs — our Scripture reader, Prayer leader, and candlelighter!  And to Dr. Andris Āboliņš, who delights our ears with his organ improvisations — and our eyes with the lovely flowers for the altar.  And then our video team — Pauls Zommers, who „shoots” them — Andrejs Zommers, who places them on the internet — Ēriks Raisters, who sends out links so we can easily find them.  Paldies — to one and all. 

Next week we will be making our video at Washelli.  Even though it’s still not safe to meet in person, we didn’t want Kapu svētki to be forgotten — so — although it’s not the same, you will be able to watch on August 30.  A reminder to those, who would like to place flowers — we will be making the video on Monday, August 24 at 5 pm.

Starting with September we will again be sending videos each week.

Blessings — prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.