Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Nosūtam ierakstu — Kapu svētki. Šis ir pirmais, un cerams, arī vienīgais gads kad neesam kā draudze šai saulē, nākuši pie mūsu mīļajiem, kuri gājuši mums pa priekšu — draudzi aizsaulē svinēt kopīgu dievkalpojumu. Kristus saimē — kā tik jauki pasaka Kārlis Kundziņš.

Sirsnīgs paldies Jānim un Maijai Atvariem, Intai Wiest un Vairai Christopher par ziediem pie pieminekļiem — un īpaši liels paldies šoreiz Paulam Zommeram — viņam šoreiz bija liels darbs filmējot, montējot! Un, kā vienmēr — ko mēs iesāktu bez Andreja Zommera un Ērika Raistera, kuri gādā, lai ieraksti nonāktu jūsu datora lodziņā!

Dievpalīgu visās lietās novēlot,
Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This year, as with so much else, our Kapu svētki Worship service was different. The gathering, that is such an important part of Kapu svētki was not possible. However — it made me realize, once again, that distancing doesn’t mean we aren’t together — in spirit, in hope — in faith and love.

Thank-you to Jānis and Maija Atvars, Inta Wiest, Vaira Christopher for the flowers by the memorial stones. And to Pauls Zommers, who had to put in so much work on this video — and huge PALDIES! And — what would we do without Andrejs Zommers and Ēriks Raisters who make sure the video arrives on your computer screen. Thanks to one and all.

Blessings, prāv. Daira

Tags:

Comments are closed.