Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze! 

Kopā ar šo video ierakstu sūtu jums mīļus un rudenīgi krāšņus sveicienus!  Šonedēļ mūsu lasītāja ir Dr. Indra Ekmane, kura–lai gan dzīvo Mineapolē–tomēr vienmēr ar prieku ir gatava piedalīties svētbrīdī.  Tā ir šī attālinātā laika „mākoņa sidraba maliņa”, ka varam būt kopā–Dieva vārdā! 

Tāpat, varam ik nedēļas būt kopā un klausīties Dr. Andra Āboliņa inspirētās ērģeļu improvizācijas!  Un–neredzāmi– kopā ar Paulu Zommeru, kurš ar savu telefonu ieraksta svētbrīžus, samontē un sūta savam brāli Andrejam, kas tos ieliek tīmeklī–un tālāk, tie nonāk pie Ērika Raistera, kas tos nogādā mūsu epastakastītēs. 

Un tā, lūk, mums ir daudz par ko pateikties!  Arī par jums, mīļie svētbrīžu dalībnieki tālumā un tuvumā–lai Dievs jūs svētī un pasargā! 

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but I wanted to let you know that our scripture reader is Dr. Indra Ekmane.  Indra lives in Minneapolis, but she’s always happy to participate–and that is the silver lining of this distanced time we’re living in right now.  We are able to be together–in God’s Word! 

Also–in music– Dr. Andris Āboliņš’ organ improvisations. And–behind scenes–Pauls Zommers, who „shoots” the services with his telephone, Andrejs Zommers, who places them on the internet, and Ēriks Raisters who delivers them to our emailboxes.

We have so much to be thankful for!  And that includes all of you, dear friends–may God bless you and keep you!

Prāv. Daira

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.