Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Novēlot jums–mums visiem–priecīgus Reformācijas svētkus es sirsnīgi pateicos mūsu lasītājiem Inesei un Ērikam Raisteriem kuri, atsūtot ierakstu no sniegotajiem kalniem, iepriecināja mūsu acis un sirdis!  Tāpat arī mūsu ērģelniekam–paldies, Andri, ka ik nedēļas iepriecini mūsu ausis un sirdis! 

Paldies, no sirds, Paulam Zommeram, par lielo darbu–vispirms uzfilmējot svētbrīžus un pēc tam, visu samontējot–tik skaisti!   Tāpat paldies  Andrejam Zommeram, ka viņš ierakstus ievieto tīmeklī–un Ērikam Raisteram, ka viņš tos mums piesūta mūsu epastakastītēs. 

Šonedēļ pievienojam ne tikai dziesmu lapiņu–kurā jūs redzēsiet Lutera zīmogu, Lutera Rozi–bet arī paskaidrojumu–kas tā ir un ko tā nozīmē.

Turēsimies veseli–esiet svētīti un pasargāti!

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

This week’s video is in Latvian, but you might take a look at the scenes of snowy mountains that our readers Inese and Ēriks Raisters sent us.  What a beautiful world we live in–such Grace! 

Happy Reformation Sunday!

Blessings–prāv. Daira

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.