Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Priecīgu trešo Adventu!    Šodien mēs aizdedzam trešo–prieka–svecīti Adventa vainagā.   Šajā gaidīšanas laikā, tas vēl ir kluss prieks, cerīgs prieks.  Viņš nāk!  Dievs vēlas nākt mūsu pasaulē!  Tā ir vēsts, ko eņģelis Gabriēls nesīs Marijai.  Šodien viņas stāstu mums lasīs Dr. Inese Raistere–priecīgs paldies, Inese!   Mēs arī dzirdēsim basku dziesmu, Gabriēla vēsts, ko mūsu ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš atrada tīmeklī!  Mums visiem par prieku, viņš to nospēlēja skatoties savā viedtālrunī! 

Ērikam Raistera trīskāršs paldies–par sveču aizdegšanu, lūgšanas lasīšanu un video ieraksta izsūtīšanu.  Un, kā vienmēr–priecīgs paldies, paldies Paulam Zommeram par video ierakstīšanu (arī viedtālrunī!)  un Andrejam Zommeram par tā ielikšanu tīmeklī. 

Paldies arī jums, mīļie–un lai paša Dieva prieks nāktu jūsu sirdīs, šajā Adventa laikā!

Jūsu, prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

The third candle on our Advent wreath simbolizes joy–and that is what I wish each and every one of you.  The joy of the Lord, who comes to us in this Advent time and helps us prepare for the birth of God’s own Son.  He is coming–the beginning is near!

Blessings, prāv. Daira

Tags: , ,

Comments are closed.