Prāv Daira Cilne

Mīļā draudze!

Draudzes valdes vārdā mēs no sirds apsveicam mūsu mīļo mācītāju Dairu, kuŗai 3. decembrī apritēja 20 gadi kopš ordinācijas. Kaut mēs patreiz nevaram pulcēties kopīgi atzīmēt šo teiksmīgu jubileju, gaidīsim to dienu ka varēsim atkal sanākt atzīmēt ar dziesmām, lūgšanām un gardumiem Dairas ordinācijas jubileju un viņas rosīgos darba gadus. Esam pateicīgi ka Dievs Dairu svētī ar vārdiem un spējām, un ka viņa turpina vadīt mūsu draudzi ar mīlestību!

Šodienas video ierakstā arī varat baudīt apsveikumu mūsu orāvestri no Archibīkskapes Laumas.

No sirds novēlam visiem gaišu adventu laiku un priecīgus Ziemsvētkus!

Jānis Šulcs – draudzes priekšnieks

____________________________________

On behalf of the board of the congregation, we would like to congratulate our dear Prāv. Daira on the 20th anniversary of her ordination on December 3rd. We eagerly await the day when we will again all be able to congregate together and properly celebrate this event with song and prayer, food and drink. We are thankful that the Lord has blessed us with Prāv. Daira to lead our flock.

Today’s video includes a clip from Archbishop Lauma also congratulating Daira on this momentous occasion.

From the bottom of our hearts we wish all of you a bright Advent and a Merry Christmas!

Jānis Šulcs – President of the board of directors

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.