Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze!

Pirmdienā, kad ierakstījām Zvaigznes dienas svētbrīdi vēl nebija izcēlušies nemieri par kuriem esam noraizējušies.  Tieši tajā dienā, 6. janvārī, prāv. Gunārs Lazdiņš izsūtīja visām LELBA draudzēm šo vēstuli: 

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Šodien mūsu valsts piedzīvo satraukumu par notikumiem mūsu Valsts galvas pilsētā. 

Zvaigznes dienā evaņģēlists Jānis raksta:  “Es esmu pasaules Gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Nepadosimies tumsībai – mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  Aicinu vienoties lūgšanās, lai atgūtu mieru un pārliecību, ka DIEVAM ir pēdējais vārds.

Uzklausot prāv. Gunāru—lūgsim arī mēs.  Par mieru, kas ir augstāks par mūsu saprašanu un par Gaismu, kurā mēs visi—kopīgi—varam staigāt. 

Liels paldies visiem, kas palīdzēja Zvaigznes dienas ieraksta tapšanā:  Dr. Andrim Āboliņam, mūsu ērģelniekam;  brāļiem Rūšiem – Edvīnam un Artūram, par dziesmas ierakstu; Monikai Hanley Smiltiņai par evaņģēlija stāsta lasīšanu; brāļiem Zommeriem – Paulam un Andrejam par video ierakstīšanu un ievietošanu tīmeklī; Ērikam Raisteram, par izsūtīšanu! 

Vēl viens—liels—paldies Paulam Zommeram par Ziemsvētku eglītes noņemšanu! 

Mīļie—būsim stipri ticībā, cerībā un mīlestībā!  Jo, kā raksta prāv. Gunārs—mūsu ceļš ir gaismas ceļš.  To iesim kopīgi cits ar citu un ar Viņu, kas ir Pasaules Gaisma!

Dievpalīgu novēlot, jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

As we have watched the events that have taken place in Washington D.C. this past week, let us join our LELBA president prāv. Gunārs Lazdiņš ir prayers for peace and light.  He reminds us of the words of John’s Gospel: “I am the light of the world.  Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”

In faith and hope and love—let us walk in God’s own light, that is from everlasting to everlasting. 

In His love, prāv. Daira

Tags: ,

Comments are closed.