Dziesmu lapiņu var lejupielādēt šeit: / The song sheet can be downloaded here:

____________________________________

Mīļā draudze—mīļie draugi!

Nosūtot jums šo ierakstu, mana sirds ir pateicības pilna—vispirms jau mūsu video komandai – aizkadra darbiniekiem, kurus mēs neredzam, bet bez kuriem mūsu svētbrīži netiktu ierakstīti, ievietoti tīmeklī un aizsūtīti uz mūsu e-pastkastītēm.  Paldies!—Paulam Zommeram, Andrejam Zommeram un Ērikam Raisteram!  Tāpat arī Kārlim Pelēnam un Dr. Ritai Sējai,  ka pārsūtat ierakstus Vankūveras un Portlandes draudzēm—paldies jums abiem!

Tad, paldies mūsu ērģelniekam Dr. Andrim Āboliņam, kuru pašu gan neredzām, toties iknedēļas dzirdam viņa skaistās un inspirētās  korāļu improvizācijas Dievam par godu!   Andris arī katru nedēļu ved ziedus altāra rotai—paldies, Andri, par skaistajām baltajām rozēm šonedēļ!

Un tad—mūsu lasītājiem, kuri patiesi kalpo tam Kungam ar prieku!—pateicība Dievam par viņiem visiem un—šonedeļ—par Ēriku un Dr. Inesi Raisteriem! 

Mēs esam bagātīgi svētīti!  Arī ar jums, mīļie skatītāji!  Un (tāpēc, ka nākošajā nedēļā atkal sola lietu), sūtu jums šos ķeltu svētības vārdus! 

Lai maigi skar tavu pieri lietus lāses.
Lai liega vēsma atspirdzina tavu garu.
Lai saulstari padara gaišāku tavu sirdi.
Lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli
un lai Dievs tevi ietin savas mīlestības apmetnī.

Dievpalīgu un svētību novēlot,

Jūsu prāv. Daira

____________________________________

Dear friends,

Next week our video will be in English – this week, a Celtic blessing: 


May the raindrops gently touch your forehead.
May the gentle breeze refresh your spirit.
May the sun’s rays brighten your heart.
May the burdens of the day fall on you easily
and may God wrap you in the mantle of
His love.

In His love—prāv. Daira

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.